29.srpna se vypravila pětičlenná výprava SDH na akci „PYROCAR 2008“ společně s CAS 20 Tatra Terrno. Na letiště do Přibyslavi dorazila před půl sedmou večer a zaujala místo s pořadovým číslem 69. Ihned po příjezdu jsme vybudovali patřičné zázemí ke spánku a posezení a vydali se na první obhlídku. V sobotu časně ráno přijížděla další technika a plocha letiště se pomalu zaplňovala. V 11:00 hodin pak byl PYROCAR oficiálně zahájen tříminutovým houkáním všech vozidel na ploše a projevy hostů např. hejtmana kraje Vysočina, náměstka GŘ HZS, poslanců a pod. Akci výrazně doplňovali nejen výrobci a prodejci techniky, ale také dalšího hasičského vybavení. O všechny bylo po stránce stravování postaráno ve stáncích místních SDH, kde si každý přišel na své. Nutno konstatovat, že akce byla dobře připravená a k vidění zde byla také řada unikátů a zajímavostí. Zajímavý byl také doprovodný program, který spočíval zejména v prezentaci HZS kraje Vysočina a PČR. A obrovský prostor zde byl věnován také výměně zkušeností a poznatků jednotlivých SDH nejen v oblasti techniky,ale mnohdy z celkové činnosti jednotlivých organizací. A protože už kdysi kdosi prohlásil, že svět je malý, došlo také na osobní setkáni s kamarády ze vzdálenějších sborů. Nezbývá než vyslovit pořadatelům a organizátorům slova uznání a poděkování.

Podobné příspěvky