k 29.12.2013 zasahovala jednotka celkem u 174 událostí.

29.12.2013 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice
osobní vozidlo CAS 20 Terrno
27.12.2013 Požár Ostrava Radvanice
přimotop na půdě domu CAS 20 Terrno
26.12.2013 Technická pomoc
Ostrava Radvanice
uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
25.12.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
24.12.2013 Požár Ostrava Nová Ves střecha domu CAS 20 Terrno
16.12.2013 Požár Ostrava Heřmanice
osobní automobil CAS 20 Terrno
10.12.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice
odstranění nebezpečných stavů CAS 20 Terrno
7.12.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
spadlý strom přes cestu CAS 20 Terrno
6.12.2013 Požár Šenov sklad barev(cvičení) CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
6.12.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
uvolněné plechy AZ 30 Camiva
6.12.2013 Požár Ostrava Hrušov
skládka dřeva CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
6.12.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
spadlý keř na OA CAS 20 Terrno
6.12.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
spadlý strom na komunikaci CAS 20 Terrno
3.12.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
propalený kotel CAS 32 T 815
1.12.2013 Požár Ostrava Kunčičky
unimobuňka CAS 32 T 815
28.11.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
rozsypaný materiál na vozovce CAS 32 T 815
27.11.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
nalomený strom CAS 32 T 815
26.11.2013 Požár Ostrava Kunčice
zahradní chatka CAS 32 T 815
25.11.2013 Požár Ostrava Radvanice
průmyslový objekt CAS 32 T 815
25.11.2013 Únik nebezpečných látek Petřvald u Karviné
únik oleje na komunikaci CAS 32 T 815
25.11.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
osobní automobil ve stromě CAS 32 T 815
24.11.2013 Dopravní nehoda Petřvald u Karviné
únik PHM CAS 32 T 815
22.11.2013 Požár Ostrava Muglinov
zahradní chatka CAS 32 T 815
22.11.2013 Požár Ostrava Muglinov
opuštěný dům CAS 32 T 815
21.11.2013 Požár Slezská Ostrava
osobní automobil CAS 32 T 815
19.11.2013 Požár Slezská Ostrava
osobní automobil CAS 32 T 815
14.11.2013 Požár Ostrava Bartovice
sklep RD CAS 20 Terrno
12.11.2013 Požár Ostrava Kunčice
požár plynu z potrubí CAS 32 T 815
12.11.2013 Požár Ostrava Radvanice
požár OA CAS 20 Terrno
6.11.2013 Požár Ostrava Kunčičky
požár odpadu v neobydleném domě CAS 20 Terrno
4.11.2013 Požár Ostrava Radvanice
požár demolice obývaných bezdomovci CAS 20 Terrno
31.10.2013 Dopravní nehoda Moravská Ostrava
tři osobní vozidla CAS 20 Terrno
27.10.2013 Planý poplach Ostrava Radvanice
planý poplach CAS 20 Terrno
12.10.2013 Požár Ostrava Bartovice
požár reprobedny CAS 32 T 815
11.10.2013 Planý poplach Ostrava Radvanice
planý poplach CAS 32 T 815
10.10.2013 Požár Ostrava Bartovice
dílna + dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
9.10.2013 Požár Stará Ves – Košatka
seník CAS 32 T 815
8.10.2013 Technická pomoc  Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu DA 12 A 31
3.10.2013 Planý poplach Ostrava Radvanice
planý poplach CAS 20 Terrno
1.10.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
27.9.2013 Planý poplach Ostrava Kunčičky
planý poplach CAS 20 Terrno
27.9.2013 Únik nebezpečných látek
Slezská Ostrava
únik oleje z trafostanice CAS 20 Terrno
25.9.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
21.-22.9.2013 Technická pomoc Nový Jičín – Mošnov asistence u sportovních a kulturních akcích CAS 32 T815
22.9.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace bodavého hmyzu CAS 20 Terrno
18.9.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice suché větve u pošty nad chodníkem CAS 20 Terrno  AZ 30 Camiva
17.9.2013 Požár Moravská Ostrava požár střechy drážního domu CAS 20 Terrno
15.9.2013 Požár Ostrava Radvanice spálené potraviny CAS 20 Terrno
15.9.2013 Záchrana osob a zvířat Ostrava Bartovice zaklíněná srna v plotě CAS 20 Terrno
10.9.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice motocykl a OA CAS 20 Terrno
8.9.2013 Požár Ostrava Radvanice požár zahradní chatky CAS 20 Terrno
6.9.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní automobil a autobus CAS 20 Terrno
5.9.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
4.9.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
4.9.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu ve štítu budovy CAS 20 Terrno  AZ 30 Camiva
4.9.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice suchý nalomený strom CAS 20 Terrno
3.9.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
1.9.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dopravní nehoda CAS 20 Terrno
29.8.2013 Požár Ostrava Poruba požár seníku CAS 32 T 815
23.8.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice náhrada nefunkčního zařízení CAS 32 T 815
21.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice planý poplach CAS 20 Terrno
20.8.2013 Technická pomoc Slezská Ostrava zatopená vozovka CAS 20 Terrno
17.8.2013 Požár Ostrava Radvanice požár kabelů CAS 20 Terrno
17.8.2013 Požár Ostrava Hrušov požár chatky CAS 20 Terrno
16.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
14.8.2013 Požár Ostrava Kunčičky požár okují CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
12.8.2013 Požár Ostrava Hrušov požár garáží CAS 20 Terrno
12.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
11.8.2013 Technická pomoc Ostrava Kunčičky uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
11.8.2013 Požár Ostrava Hrušov požár skládky CAS 20 Terrno
9.8.2013 Požár Ostrava Muglinov požár pneumatik CAS 20 Terrno
9.8.2013 Technická pomoc Ostrava Kunčice uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
9.8.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice nehoda osobního vozidla CAS 20 Terrno
8.8.2013 Požár Šenov požár černé skládky CAS 20 Terrno
7.8.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu DA 12 A 31
7.8.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
5.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
5.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
5.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
3.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
3.8.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
2.8.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
1.8.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice nehoda osobního vozidla CAS 20 Terrno
30.7.2013 Planý poplach Ostrava Kunčičky Signalizace EPS – Planý poplach CAS 20 Terrno
27.7.2013 Dopravní nehoda Ostrava Přívoz uvizlý domíchavač v podjezdu CAS 32 T 815
19.7.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
19.7.2013 Technická pomoc Slezská Ostrava padajicí plechy ze střechy domu CAS 20 Terrno
13.7.2013 Požár Ostrava Heřmanice trafostanice na sloupu CAS 20 Terrno
10.7.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
10.7.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
10.7.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní automobil v příkopu CAS 20 Terrno
8.7.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
8.7.2013 Požár Ostrava Muglinov spálené potraviny CAS 20 Terrno
1.7.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
27.6.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice vyproštění zapadlého kamionu CAS 20 Terrno
26.6.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
25.6.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření bytu CAS 20 Terrno
22.6.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní automobil a motocykl CAS 20 Terrno
18.6.2013 Požár Ostrava Radvanice pálení kabelů CAS 20 Terrno
17.6.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní automobil a motocykl CAS 20 Terrno
16.6.2013 –
21.6.2013
ostatní mimořádné událostí Mělník likvidace následků povodní CAS 32 T 815   DA 12 A 31
16.6.2013 Technická pomoc Slezská Ostrava likvidace hmyzu AZ 30 Camiva
15.6.2013 Požár Ostrava Heřmanice myčka v kuchyni RD CAS 20 Terrno
12.6.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
6.6.2013 Požár Ostrava Hrušov střecha demolice garáže CAS 20 Terrno
1.6.2013 Technická pomoc Moravská Ostrava zahoření brzd nákladního vozidla CAS 20 Terrno
31.5.2013 Únik látek Ostrava Michálkovice únik PHM z vozidla CAS 20 Terrno
29.5.2013 Technická pomoc Ostrava Bartovice liklvidace hmyzu CAS 20 Terrno
28.5.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice nehoda dvou osobních vozidel CAS 20 Terrno
26.5.2013 Požár Ostrava Hrušov hromada klestí CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
25.5.2013 Dopravní nehoda Ostrava Kunčice osobní vozidlo do stromu CAS 20 Terrno
23.5.2013 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky osobní vozidlo do sloupu CAS 20 Terrno
17.5.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice traktor do sloupu veřejného osvětlení CAS20Terrno   AZ 30 Camiva
16.5.2013 Požár Moravská Ostrava Popelnice,kontejner,odpad ostatní CAS 20 Terrno
15.5.2013 Požár Ostrava Kunčičky lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
12.5.2013 Únik látek Ostrava Kunčičky únik hydraulického oleje CAS 20 Terrno
12.5.2013 Požár Ostrava Hrušov požár sklepa CAS 20 Terrno
11.5.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
9.5.2013 Požár Ostrava Bartovice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
8.5.2013 Požár Petřvald střecha domu CAS 20 Terrno
7.5.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření bytu CAS 20 Terrno
5.5.2013 Technická pomoc Šenov model letadla na stromě AZ 30 Camiva
5.5.2013 Únik nebezpečných látek Slezská Ostrava únik kapaliny do půdy CAS 20 Terrno
26.4.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
26.4.2013 Požár Havířov lesní polní porost, tráva CAS 32 T 815
26.4.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
25.4.2013 Požár Ostrava Kunčičky lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno      CAS 32 T 815
25.4.2013 Požár Slezská Ostrava lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
24.4.2013 Požár Ostrava Radvanice lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
24.4.2013 Požár Ostrava Kunčičky lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
23.4.2013 Požár Slezská Ostrava lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
16.4.2013 Požár Ostrava Kunčice třídicí linka plastu CAS 20 Terrno      CAS 32 T 815
14.4.2013 Záchrana osob a zvířat Ostrava Radvanice dítě v kontejneru na elektro CAS 20 Terrno
13.4.2013 Požár Ostrava Michálkovice saze v komíně CAS 20 Terrno
12.4.2013 Požár Šenov střecha domu CAS 32 T 815
11.4.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice prasklá voda na staveništi CAS 20 Terrno
11.4.2013 Požár Ostrava Kunčičky rozvaděč k fotovoltaice CAS 20 Terrno
10.4.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní automobil CAS 20 Terrno
9.4.2013 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky osobní automobil CAS 20 Terrno
7.4.2013 Požár Ostrava Heřmanice dopravníkový pás třídičky odpadu CAS 20 Terrno
5.4.2013 Technická pomoc Ostrava Kunčičky otevření bytu CAS 20 Terrno
5.4.2013 Požár Ostrava Radvanice požár popelnice CAS 20 Terrno
4.4.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
1.4.2013 Planý poplach Ostrava Radvanice planý poplach CAS 20 Terrno
31.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice zapadlý autobus MHD – točna Šmídova CAS 20 Terrno
31.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice zapadlý autobus MHD – točna Václavek CAS 20 Terrno
27.3.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo a nákladní vlak CAS 20 Terrno
27.3.2013 Technická pomoc Ostrava Michálkovice nalomený strom CAS 20 Terrno
26.3.2013 Požár Slezská Ostrava popelnice na zastávce MHD CAS 20 Terrno
21.3.2013 Požár Ostrava Radvanice globální požár, signalizace EPS CAS 20 Terrno
18.3.2013 Požár Slezská Ostrava autobus MHD CAS 20 Terrno
16.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
14.3.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice nalomený strom CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
8.3.2013 Požár Šenov střecha domu CAS 20 Terrno
8.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo v kanále CAS 20 Terrno
7.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice čelní střet dvou osobních vozidel CAS 20 Terrno
1.3.2013 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo ve stromě CAS 20 Terrno
26.2.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo v zastávce CAS 20 Terrno
14.2.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo CAS 20 Terrno
1.2.2013 Požár Ostrava Radvanice autobus MHD CAS 32 T 815
30.1.2013 Technická pomoc Ostrava Kunčice pomoc po požáru  dopravníkového pásu AZ 30 Camiva
29.1.2013 Technická pomoc Ostrava Kunčice objekt Arcelor Mittal, uvolněný plech AZ 30 Camiva
29.1.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy na budově úřadu AZ 30 Camiva
28.1.2013 Požár Ostrava Kunčice objekt Arcelor Mittal, dopravnikový pás CAS 32 T815
AZ 30 Camiva
26.1.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice porucha na klimatizaci v objektu prodejny CAS 20 Terrno
22.1.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
18.1.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice dítě zamčené ve vozidle CAS 20 Terrno
17.1.2013 Planý poplach Slezská Ostrava kouř z garáží CAS 20 Terrno
17.1.2013 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní automobil – únik kapalin CAS 20 Terrno
11.1.2013 Dopravní nehoda Ostrava Kunčice osobní a nákladní vozidlo – vyproštění CAS 20 Terrno
10.1.2013 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomený strom přes cestu CAS 20 Terrno
10.1.2013 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice vytažení nákladního vozidla CAS 20 Terrno
6.1.2013 Požár Slezská Ostrava  zahoření trámu v komíně CAS 20 Terrno
4.1.2013 Požár Ostrava Muglinov výbuch plynového kotle CAS 20 Terrno