Družstvo soptíků

  • Adam Lazar
  • Matěj Kopecký
  • Jan Bařina
  • Filip Pecháček
  • Tereza Hradská
  • Kristýna Tarnawová
  • Matyáš Tarnawa
  • Jakub Tomíček

 

Novinky

Halovka Havířov

V sobotu 28.2. jsme se zúčastnili XXVI. ročníku halové pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň XIX. ročníku neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. Soutěže se účastnilo celkem 28 družstev mladších a 40 družstev starších žáků. My jsme měli své zastoupení jak v kategorii mladších tak v kategorii starších žáků. Soutěž se skládala celkem ze 3 disciplín a to: uzlové štafety, štafety požárních dvojic a štafety 4×40 m s překážkami. Byť na plnění všech disciplín po celou dobu dohlížel náš maskot Plamínek, tak se družstvo mladších po neplatném pokusu v uzlové štafetě umístilo v celkovém pořadí na 27.místě a družstvo starších na 34. místě. I přesto jsme si tento náročný soutěžní den náležitě užili a nyní se již těšíme na další soutěž, která nás čeká, tentokrát v Horních Datyních.

Michálkovická uzlovačka

Dne 17.1.2015 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo soutěže v Ostravě-Michálkovicích tzv. Michálkovické uzlovačky.  Soutěž byla rozdělena na 2 části. Jak již název soutěže napovídá, první část spočívala
ve vázání uzlů na čas. Druhým úkolem pak bylo motání hadic na čas. Přestože byly děti velice šikovné a snažily se, nepostoupily do vyššího kola soutěže.

Výlet do muzea Tatra Kopřivnice

Na konci měsíce listopadu jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet. Po dlouhých úvahách a s ohledem na předpověď počasí jsme zvolili Muzeum Tatra v Kopřivnici. Ještě rozespalí, avšak maximálně natěšeni jsme se všichni sešli na zastávce autobusu, kde jsme se rozloučili s rodiči a odjeli na hlavní nádraží, odkud jsme cestovali vlakem nejprve do Studénky a pak po přestupu do Kopřivnice. Po celý výlet byly děti rozděleny do 4 družstev. Každé družstvo mělo jednoho „malého“ vedoucího z řad dětí a samozřejmě taky dospělého vedoucího. V těchto družstvech  plnily během celého výletu různé soutěže a úkoly zahrnující jak vědomostní, tak sportovní aktivity, za které dostávaly razítka.  Po celou dobu výletu probíhala navíc celodenní hra, kdy děti na samotném počátku dostaly balíček plastelíny a jejich úkolem bylo směnit jej za jakoukoliv jinou věc s kýmkoliv. Směněnou věc museli opět vyměnit za něco jiného a tak to probíhalo neustále dokola.  Čím více výměn družstvo provedlo, tím více razítek obdrželo. Kolem 9 hodiny jsme dorazili do našeho cíle – Muzeum Tatra Kopřivnice. Zde děti obdivovaly různé druhy vystavených automobilů a během prohlídky plnily další hru organizovanou samotným muzeem, zaměřující se na pozornost a všímavost dětí v muzeu. Po skončení obhlídky, po svačině a nákupech suvenýrů jsme se vydali na prohlídku nedaleké hasičské zbrojnice zdejších dobrovolných hasičů. Zde si děti mohly prohlédnout místní hasičské automobily a zázemí celé hasičárny.  Po ukončení této prohlídky jsme již vyrazili na nádraží, kde jsme vyčkali příjezdu vlaku a odcestovali domů do Ostravy. Po příjezdu na hlavní nádraží jsme vyhodnotili celý uskutečněný výlet a vyhlásili vítěze soutěže. Výlet můžeme zhodnotit jako úspěšný. Všem dětem se moc líbil a ještě než jsme se stihli vrátit, tak se ptaly, kdy pojedeme na další.

 

Memoriál Lukáše Pastrňáka Vratimov

Společně s příchodem nového školního roku 2014/2015, začal také nám nový rok. Od září jsme v kolektivu mladých hasičů přivítali spoustu nováčků, kteří se připojili již ke stávajícím členům a rozšířili tak naše řady. Dne 04.10.2014 jsme se zúčastnili první letošní soutěže a to závodu požárnické všestrannosti ve Vratimově. Tento závod jsme pojali jako přípravu na podzimní kolo hry Plamen, které se uskuteční následující víkend v Nové Vsi.  S ohledem na dosažený věk některých mladých hasičů a v souvislosti s pravidly hry Plamen jsme byli nuceni rozdělit děti do dvou kategorií a to na kategorii „mladších“ a „starších“, kdy každá z nich se skládala jak z nových, tak také ze stávajících členů. Poprvé jsme se tedy mohli zúčastnit dané soutěže v obou již zmíněných kategoriích. Bohužel se nám moc nedařilo. Po obdržení většího počtu trestných bodů skončilo družstvo „starších“ na posledním místě. Více nás potěšilo soutěžní družstvo „mladších“, které již dle průběžného hodnocení plnilo dané disciplíny s lepšími výsledky než družstvo „starších“. Družstvo mladších se umístilo na jedenáctém místě. Z dosažených výsledků se budeme snažit ponaučit a v rámci tréninku zaměřit na zjištěné nedostatky tak, abychom v podzimním kole hry Plamen dosáhli lepšího výsledku.

Exkurze HBZS Ostrava

V pátek 30. 05. 2014 jsme se místo pravidelného tréninku zúčastnili exkurze v nedaleké Hlavní Báňské záchranné stanici. Během prohlídky nás stanicí provázel jeden z členů záchranářů, který nám velice hezky objasnil činnost zdejších pracovníků. Měli jsme možnost obhlídnout si zázemí celé stanice a dozvěděli jsme se velké množství informací o tom, co obnáší práce důlního záchranáře v dolech. V garáži jsme si prohlédli všechny výjezdové vozy včetně sanitky a velitelského vozidla. Největší zájem vzbudil na závěr prohlídky výcvikový polygon, který simuluje podmínky hluboko v podzemí v dolech a který si odvážlivci mohli na vlastní kůži vyzkoušet.

Okresní kolo hry Plamen

V sobotu 24. 05. 2014 jsme se opět po roce zúčastnili již dlouho očekávaného Okresního kola hry Plamen na hasičské stanici v Ostravě-Martinově. Se startovním číslem 4 jsme nejprve vyrazili plnit požární útok CTIF. V této disciplíně jsme se umístili na 6 místě, což není zase až tak špatné a lze to považovat za celkem dobrý výsledek. Milým překvapením pro vedoucí bylo zejména to, že jsme neobdrželi žádný trestný bod za mluvení, což je taky součást hodnocení této disciplíny, která se dětem během tréninku nedařila vůbec plnit. Následně, po několika minutové pauze jsme se odebrali k plnění disciplíny „štafeta CTIF“. Ani zde jsme neskončili s čistým štítem a obdrželi jsme 10 trestných bodů za vykročení soutěžícího z dráhy. Následoval oběd a po krátkém odpočinku již předposlední disciplína „štafeta 4x 60 m“. Provedení první štafety jsme splnili bez problémů, ovšem při provedení druhé štafety jsme byli bohužel diskvalifikováni.  Poslední disciplínu – požární útok jsme splnili s časem 38,08 s.  V celkovém pořadí Okresního kola hry Plamen, do kterého se započítává také podzimní kolo, které jsme absolvovali dne 12. 10. 2013 v Bělském lese, jsme se umístili na hezkém 10. místě z celkového počtu 20. družstev.

 

 

Soustředění mladých hasičů 2014

Dne 10.5.2014 proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice a přilehlého hřiště Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Bartovice jednodenní soustředění našich mladých hasičů. V rámci soustředění jsme se zaměřili na procvičení dvou disciplín. Jednalo se o požární útok CTIF a štafetu CTIF. Dopoledne jsme začali nácvikem požárního útoku CTIF. Jak se dalo předpokládat, děti si z loňského roku příliš informací neuchovaly a tak jim bylo vše vysvětleno a názorně předvedeno od úplného začátku našim hostem Miroslavem Slovjákem z SDH Vratimov. Po vyčerpávajícím nácviku požárního útoku CTIF následoval oběd a krátká pauza. Po krátkém odpočinku jsme pak pokračovali provedením štafety CTIF, která byla pro děti poněkud snazší, než předchozí disciplína. Kolem 15 hod. bylo soustředění zakončeno, neboť děti již byly roztěkané, nesoustředěné a začaly vykazovat zvýšenou míru únavy. Své znalosti a dovednosti z tohoto soustředění využijeme již 24.5.2014 na Okresním kole v Martinově.

Halová pohárová soutěž Havířov 2014

V sobotu 22. února 2014 jsme se zúčastnili halové pohárové soutěže mladých hasičů v Havířově v tamní městské sportovní hale. Díky dostatečnému počtu dětí jsme byli poprvé schopni sestavit dvě soutěžní družstva a zvýšit tak svou šanci na úspěch. Nejprve jsme absolvovali uzlovou štafetu. S výsledkem jsme byli velice spokojeni, neboť se nám snad poprvé podařily uvázat všechny uzle správně a tudíž jsme neobdrželi žádné trestné body. Čas nebyl sice optimální, ale byli jsme spokojeni a měli jsme radost, že se nám to takto povedlo. Domnívali jsme se, že bychom se v celkovém pořadí snad mohli umístit do 15. místa a obdržet tak nějakou drobnou cenu za odměnu. Čekaly nás však ještě další dvě disciplíny a obrovská konkurence ostatních zúčastněných sborů v hale. Druhou disciplínou byla štafeta dvojic, kterou podstatně lépe zvládlo naše družstvo A, a stejně tomu tak bylo i ve štafetě 4×40 m.  V celkovém pořadí jsme se tedy umístili bohužel na 16. místě z celkového počtu31 adomu odjeli bez ceny. Bylo nám to trochu líto, ale zároveň jsme měli radost, že jsme se oproti loňskému roku podstatně zlepšili. Příští rok, už se nám to snad povede. Závěrem bychom chtěli ještě poděkovat Adámkovi za pěkný rozhovor pro televizi Polar.

Podzimní kolo hry Plamen 2013

Závod požárnické všestrannosti v tomto roce nás čekal dne 12.10.2013 v Bělském lese. Všichni se na něj těšili již týden dopředu, respektive od absolvování Memoriálu Lukáše Pastrňáka ve Vratimově, který se konal minulý víkend. Kluci i holky si již dovedli představit, co od tohoto závodu očekávat, ale i přesto byli nepatrně nervózní a některé disciplíny se jim nevydařily provést naprosto správně. Z tohoto důvodu jsme obdrželi 17 trestných bodů. Po absolvování ZPV jsme se ještě přemístili na štafetu požárních dvojic, kde jsme obdrželi 10 trestných bodů za předčasné vyběhnutí. Celkový výsledek však není vůbec špatný a jsme s ním spokojeni. Po těchto disciplínách na nás čekala malá sváča, po které jsme opustili prostory Bělského lesa a zamířili zpět domů, kde už na děti čekali zvědaví a pyšní rodiče.

Memoriál Lukáše Pastrňáka Vratimov 2013

V sobotu 5. října 2013 se konal v okolí nám dobře známé hasičárny ve Vratimově Memoriál Lukáše Pastrňáka. Tento závod byl připraven jako závod požárnické všestrannosti, a proto jsme jej také brali jako přípravu na příští týden, kdy nás čeká podzimní kolo hry Plamen. Náš tým byl složen ze dvou nových a velice šikovných děvčat – Terezky a Kristýnky. Holky doplnili kluci Patrik, Erik a Roman. Před závodem jsme byli svědky něčeho neobvyklého – Kikina uměla všech 15 značek určit do půl minuty, dvakrát si tato pětice (sama od sebe) vyzkoušela ošetření dolní i horní končetiny s následným transportem a také prosili o provazy, aby se ujistili, že opravdu ty uzle dělají správně. Po zhruba dvouhodinovém čekání, se naše družstvo konečně postavilo na start. Na prvním stanovišti je čekal hod granátem, poté se rozběhli a po chvíli zmizeli v zatáčce. Jako jedni z mála přiběhli (nešli), to nás moc potěšilo, možná to bylo tím, že jsme všem svěřencům přislíbili sladkou odměnu po doběhnutí. Samotný čas družstva nebyl vůbec špatný, ale malé chybičky na různých stanovištích a takto získané trestné body se do celkových výsledků pravděpodobně promítnou.

 

Exkurze na stanici HZS Ostrava Fifejdy

28.6.2013

Poslední školní den před letními prázdninami se nejmenší hasiči z Radvanic zúčastnili prohlídky profesionální hasičské stanice v Ostravě-Fifejdách. První kroky po stanici vedly k zasedací místnosti, kde se děti dozvěděly spoustu informací o chodu této stanice a celkově také o tom, co obnáší práce profesionála. Následovala prohlídka celé hasičárny, kde byla k vidění například tělocvična, která je určena pro fyzickou přípravu, ložnice, nebo také kuchyň, kde si hasiči sami vaří, jelikož zde tráví 24 hodin denně. Po zhlédnutí vnitřních prostor se děti dostaly do garáží, kde si mohly prohlédnout různé typy hasičských automobilů včetně jejich vybavení a také si některé pomůcky, které se běžně používají při zásazích vyzkoušet. Kromě automobilů zde byly k vidění také motorové čluny, neboť zdejší stanice je předurčenou jednotkou pro práci na vodních plochách. Zajímavou částí exkurze bylo vyhlášení planého poplachu, díky němuž si děti udělaly představu o tom, jak se hasiči svolávají k výjezdu. Závěrem prohlídky si mladí hasiči vyzkoušeli tzv. výcvikový polygon pro nositele dýchací techniky. Exkurzi si všichni náramně užili a doufáme, že nebyla poslední.

Okresní kolo hry Plamen

V sobotu 18.05.2013 jsme se zúčastnili Okresního kola hry Plamen, které se konalo na hasičské stanici v Ostravě-Martinově. Okresní kolo se skládalo ze 4 disciplín. Děti nejprve plnily štafetu CTIF, následovala štafeta 4×60, dále požární útok CTIF a nakonec klasický požární útok. Na této soutěži se nám moc nedařilo. Naše úspěchy byly obdobné jako počasí, kdy se ostré sluníčko střídalo se zamračenou oblohou a větrem. Za špatné provedení štafety CTIF a za chybně provedený klasický požární útok jsme dostali bohužel diskvalifikaci. Zbylé dvě disciplíny jsme však zvládli bez problémů. Vzhledem k tomu, že jsme na trénování neměli moc času, lze to i tak považovat za úspěch.

 

Soustředění Vratimov 2013

4.5.2013

Začátkem května pořádal kolektiv mladých Radvanických a Vratimovských hasičů soustředění ve Vratimově v místní hasičské zbrojnici. Vzhledem k deštivému počasí bylo třeba zkrátit původně plánované dvoudenní soustředění pouze na jeden den. Tato informace všechny děti velmi mrzela, jelikož se těšily, že budou poprvé trávit noc na hasičárně a vžijí se tak do kůže opravdového hasiče. S příslibem další obdobné akce se však s nuceným zkrácením smířily. Účelem soustředění bylo připravit se na blížící Okresní kolo hry Plamen. Z tohoto důvodu jsme svou činnost zaměřili zejména na provedení požárního útoku CTIF, štafety CTIF, ale také klasického požárního útoku. I když jsme byli v časové tísni, zvládli jsme natrénovat vše, co jsme si naplánovali a zároveň jsme si užili spoustu legrace a zábavy. I když se děti s těmito disciplínami setkaly poprvé, byla vidět píle a snaha provést vše tak jak se má, podle pravidel.  Závěrem dne, když už byla na všech patrná únava, jsme uspořádali táborák spojený s opékáním párků, což všechny děti s radosti uvítaly. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce a zejména Sboru dobrovolných hasičů ve Vratimově, za spolupráci.

 

Pochodový závod Muglinov

Družstvo mladých hasičů z Radvanic se dne 13. dubna zúčastnilo s jednou hlídkou pochodového závodu v Ostravě-Muglinově, který pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů. Tato soutěž se skládala z šesti částí, během kterých musely děti ukázat své dovednosti, které se naučily během pravidelných tréninků od září loňského roku. Na trati dlouhé asi 1 kilometr byly rozmístěny stanoviště, na kterých museli mladí hasiči plnit jednotlivé úkoly. Jednalo se o zdolání překážkové štafety, hod tenisákem do terče, motání hadice, určování technických prostředků, vázání uzlů, rozhození hadice mezi dva kužely a na závěr překonání netradiční štafety.  S výkonem našeho družstva můžeme být spokojeni.  Jelikož se hodnocení započítává do Ostravské ligy mládeže, nejsou prozatím známy celkové výsledky. S pilnou přípravou dětí pokračujeme i nadále, poněvadž se blíží Okresní soutěž mladých hasičů.

 

Trénink

Něco málo z tréninku mladých hasičů na pochodový závod.

 

Halová pohárová soutěž Havířov 2013 

V sobotu 02.03.2013 se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo XXIV. ročníku halové pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň XXII. ročníku neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, které pořádalo SDH Havířov-Město v městské sportovní hale. Počet soupeřů byl opravdu vysoký, dalo by se říci až nečekaný. Startovalo celkem 72 družstev SDH.  Z toho bylo 26 družstev mladších žáků a 36 družstev starších žáků. Soutěž se skládala ze 3 disciplín: uzlové štafety, štafety dvojic a štafety 4X40 m. Přesto, že se všichni kluci snažili, jak jen jím síly stačily, štěstí nám v tento den opravdu nepřálo.  Nervozita a stres byly podstatně silnější a proto jsme díky neplatnému pokusu na uzlové štafetě skončili až na poslední příčce žebříčku. Nepomohla ani podpora rodinných příslušníků, kteří se přišli podívat a povzbudit své potomky. My však nezoufáme a neházíme flintu do žita, naopak je to pro nás podnět k většímu úsilí a píli na trénincích. O napravení své reputace budeme usilovat na další soutěži.

 

 Hrabovský dvojboj

Dne 16.02.2013 se zúčastnilo družstvo mladých hasičů ve složení Erik, Matěj, Roman, Patrik, Tomáš a jako náhradník Matyáš soutěže „Hrabovský dvojboj“ v Ostravě-Hrabové.  Jak už samotný název napovídá, soutěž byla složena ze dvou částí a to štafety a uzlovačky. Štafeta probíhala tak, že po odstartování přeskočil Roman vodní příkop, poté vybíhal Matěj, který přenášel hadici v kotouči z 1. podložky na 2. podložku, následoval Erik, jehož úkolem bylo smotat hadici a poté Patrik, který podlézal laťku. Jako poslední plnil úkol Tomášek, který přebíhal lavičku. Tato disciplína se klukům podařila splnit bez udělení trestných bodů.  Z takto provedené štafety jsme měli všichni samozřejmě velkou radost. Ovšem měli jsme se držet známého českého přísloví, které říká “Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“ Bohužel naše velké nadšení opadlo, po absolvování druhé disciplíny-uzlovačky, kdy si každý chlapec z družstva vylosoval jeden uzel, který měl uvázat v co nejkratším čase. I přesto, že se hoši velice snažili, zapůsobila nervozita a z pěti uzlů byly nakonec správně uvázány pouze dva. Na jaké pozici jsme se umístili nám zatím není známo, neb výsledky zatím nebyly zveřejněny. I přesto, se nám všem na soutěži moc líbilo, získali jsme zase nové zkušenosti a těšíme se, až v březnu vyrazíme na „halovku“ do Havířova.

 

 

3.2.2013 Vzhledem k tomu že většina dětí navštěvující  kroužek mladých hasičů měla v termínu od 4.2.-10.2.2013 jarní prázdniny, rozhodli jsme se také my, že nebudeme děti v tomto období zatěžovat tréninkem a namísto pravidelné nedělní schůzky vyrazíme na prohlídku Hasičského muzea města Ostravy. I když jsme se na prohlídku vydali v malém počtu, návštěvníku v muzeu bylo až nad hlavu. Měli jsme možnost prohlédnout si muzeum celé od historie až po pracoviště integrovaného bezpečnostního centra. Děti byly zvídavé a neustále vznášely různé dotazy, na které jsme se jim jak my, tak zaměstnanci muzea snažili zodpovídat. Zejména ocenily možnost vyzkoušet si různé nástroje a pomůcky, se kterými hasiči dennodenně pracují. V závěru prohlídky obdržely ty děti, jenž měly na pololetním vysvědčení samé jedničky drobný dárek. Všem se prohlídka moc líbila a moc se těšíme, až zase někam vyrazíme.

 

 

15.12.2012 se družstvo mladších žáků ve složení Adámek, Erik, Matěj, Roman a Patrik zúčastnilo soutěže ve Václavovicích. Kluci museli zdolat vodní příkop, rozpojit a zapojit hadici a uvázat předem vylosovaný uzel. Dále pak bylo jejich úkolem správně určit vhodný a nevhodný RHP a rozpoznat značku. Na závěr celého klání se konala Mikulášská nadílka.

Více fotek: http://www.rajce.net/a7508402