2016

Taktické cvičení sucho 2016

 

Odborná příprava 2016

 

2013

 

Výcvik HBZS

V sobotu 13.4.2013 a 27.4.2013 byl pro nositele dýchací techniky členů jednotky uspořádán výcvik v dýmnici Hlavní Báňské Záchranné Stanice v Ostravě Radvanicích. Pro všechny členy byla připravena náročná trasa, která vedla přes tři patra. Nejprve museli všichni nositelé zdolat tzv. stoják, který začíná v přízemí dýmnice a končí ve třetím patře. Po zdolání této části museli absolvovat polygon, který je rozprostřen na všechny tři patra a v jednom místě se teplota pohybuje kolem 40°C a viditelnost je téměř nulová. Výcviku se zúčastnilo 20 členů jednotky a výcvik je hodnocen za velmi podařený.

Jánské Koupele 

O víkendu 5.-7.4.2013 proběhla jako každoročně, pravidelná odborná příprava členů jednotky SDH v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Většina se vypravila již v pátek dopoledne, aby po příjezdu a nezbytných organizačních záležitostech, mohla maximálně využít vyhrazený čas. Vzhledem k nové předurčenosti, která se začala v letošním roce u JSDH Moravskoslezského kraje zavádět a sice předurčenost pro zásahy s výskytem nebezpečných látek, bylo páteční odpoledne věnováno teoretické odborné přípravě a úvodu do této problematiky. Po večeři a příjezdu ostatních členů následovala porada jednotky a seznámení s programem dalších dnů. V sobotu po nástupu proběhlo rozdělení do družstev a výcvik po jednotlivých stanovištích, kde byl zároveň výklad k dané problematice. Pokračovalo se také v oblasti nebezpečných látek, tentokrát již prakticky – oblékání do obleků, taktické zásady atd. Praktická část výcviku pokračovala rovněž v odpoledním bloku až do večeře. Neděle byla zahájena prezentací zásahů a v druhé části dopoledne se opět pokračovalo v praktickém výcviku se seskokovou matrací, novými technickými prostředky u JSDH, praktickým výcvikem s navijáky, proudnicemi atd. I když nás ani letos neminula sněhová nadílka, odborná příprava opět jistě přinesla řadu nových poznatků a napomohla k prohloubení a zopakování znalostí členů. Do výcviku s naší jednotkou se zapojili také tři členové JSDH Havířov, dva členové JSDH Vratimov a studenti SOŠ Karviná, oboru strojník PO, kteří u nás po celý školní rok vykonávají praktický výcvik. Celkem se do odborné přípravy zapojilo 40 osob.

 

IMZ 

V ostravské Dolní oblasti Vítkovic se v sobotu 9.3.2013 uskutečnilo nepovinné instrukčně metodické zaměstnání pro zástupce jednotek sborů dobrovolných hasičů, které pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Tématem výcviku byla likvidace požárů v uzavřených prostorách.

Účastnící byli rozdělení do tří skupin a na třech stanovištích následně cvičili pod vedením instruktorů z řad HZS MSK činnosti a specifika, související s požáry v uzavřených prostorách.

Stanoviště č. 1 bylo zaměřeno na seznámení s typy používaných proudnic, s jejich ovládáním a způsoby hašení pro minimalizaci jevů, jako je flashover, backdraft, nebo rollover, které při požárech bytů a jiných uzavřených prostor představují riziko pro zasahující hasiče.

Na druhém stanovišti, kterým se stal sklep jedné z budov, byli účastníci kurzu seznámeni se zásadami průzkumu, se způsoby záchrany osob a sebezáchrany, to vše za podmínek pohybu v neznámém prostředí.

Třetí stanoviště – uzavřená místnost – pak bylo zaměřeno na praktické způsoby hašení a na ukázku neutrální roviny a teplotních rozdílů.

 

 

 

IMZ

V sobotu 2.února 2013 absolvovali tři členové jednotky instrukčně metodické zaměstnání pro 10 jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje, předurčených pro zásahy s únikem nebezpečných látek. Zaměstnání probíhalo na centrální hasičské stanici v Ostravě Zábřehu. V dopoledním bloku byla vysvětlena podstata předurčenosti, předpokládaný okruh činnosti předurčených jednotek SDH obcí na místě zásahu, taktické postupy a proběhlo seznámení s technickými prostředky v oblasti nebezpečných látek, které má HZS MSK k dispozici. V odpoledním bloku následovala prohlídka výbavy „malého chemického automobilu“ a chemického kontejneru a byl předveden ukázkový zásah na nebezpečnou látku. Další odborná příprava bude již zaměřena na praktický výcvik a součinnost na místě zásahu s jednotkou HZS MSK.

Foto + článek

 

Výcvik na ledě

V soboru 19.ledna proběhl na rybníku Bučina v Radvanicích výcvik jednotky – záchrana osob na zamrzlých hladinách. Výcvik na toto téma probíhá každoročně. Pro některé členy zcela něco nového, pro většinu, ale spíše opakování a zdokonalování. V průběhu výcviku bylo procvičeno několik možných variant záchrany osoby, pod kterou se prolomil led.
 

2012

Výcvik jednotky na ledě

4.2.2012 proběhl opět výcvik JSDH záchrany osob na ledě.  Členové jednotky si procvičili záchranu osoby pomocí záchranných saní RS 5, nástavovacích žebříků a dalších improvizovaných prostředků. I přes silný mráz -15 C, probíhal výcvik se vším nasazením. Ale čaj na zahřátí přišel vhod. Po výcviku a jeho vyhodnocení, proběhla porada jednotky. Děkujeme spolku rybářů za umožnění výcviku a figurantovi za nesmírnou obětavost.

2011

Ve dnech 11. a 12. června  se uskutečnil další ročník, a to již VIII. v pořadí soutěže RALLYE HAMRY 2011. Družstvo z jednotky JSDH Ostrava – Radvanice zopakovalo úspěch z roku 2008, a to umístění na prvním místě. Letošní disciplíny byly opravdu náročně, všichni soutěžící si sáhli skutečně na dno svých sil.

POPIS ÚKOLŮ:

ETAPA I (denní), 1. úkol: Zdravověda, úkolem jednotek bylo si především vyzkoušet resuscitaci, která byla vyhodnocována na PC

ETAPA I (denní), 2. úkol: Požár, tentokráte se jednalo spíše o fyzicky náročnější disciplínu simulovanou umělým dýmem při požáru ve sklepních prostorech

ETAPA I (denní), 3. úkol: Jeřábník, technicky náročná disciplína s těžkou figurínou a skvělým prostorem jeřábové dráhy v oděvním podniku Prostějov

ETAPA I (denní), 4. úkol: Kynologové, vynikající možnost pro jednotky  vyzkoušet si spolupráci se záchrannou brigádou kynologů Jihomoravského kraje při hledání a následném vyhrabání zavaleného dělníka

ETAPA I (denní), 5. úkol: DN autobusu, opravdová perlička představována nehodou autobusu Karosa s větším počtem zraněných, včetně dítěte a těhotné ženy

ETAPA II (noční), 1. úkol: Cisterna, zásah na nebezpečnou látku s osobou v cisterně

ETAPA II (noční), 2. úkol: DN s cizincem, dopravní nehoda traktoru a osobního vozidla přepravující francouzsky a anglicky mluvící osádku

ETAPA II (noční), 3. úkol: Parašutista, netradiční až kuriózně zajímavý lezecký zásah s uvíznutým parašutistou na stromě

ETAPA II (noční), 4. úkol: Voda, úkolem jednotek bylo zachránit podnapilé osoby, které uvízly uprostřed rybníka

Celkově naše družstvo získalo 195 bodů, na druhém místě skončili Vrahovice se 188 body a třetí Kostelec na Hané se 187 body. Soutěž opět pořádal HZS Olomouckého kraje ve spolupráci s ostatními organizacemi, který se touto cestou snaží zpestřit odbornou přípravu dobrovolných jednotek požární ochrany. Místem konání, STARTu, CÍLe a ubytování se stal vojenský výcvikový prostor Březina a jeho blízké okolí. Převážná část úkolů se jela v Prostějově. Dokonce jsme měli možnost podívat se do areálu OP Prostějova, kde jsme zachraňovali jeřábníka z jeřábové dráhy. Celému organizačnímu štábu opravdu patří velký dík. Důkaz toho, že lze odbornou přípravu provádět i takto zajímavě.

2010

Dne 12.11.2010 proběhlo prověřovací cvičení okrsku č.5 Ostrava-venkov. Téma cvičeni bylo „Likvidace následků větrné smršti“

Cíl cvičení :

  • Prověření součinnosti jednotek SDH (to znamená provedení průzkumu, činnost velitele zásahu na místě, organizaci zasahujících jednotek,činnost při vyhledávání pohřešovaných osob, předlékařská pomoc, práce při zajišťování ohrožujících konstrukcí, výstavba nouzového ubytování,osvětlení místa zásahu)
  • Zjištění časových sledů (od nahlášení události na CTV, přes výjezdy jednotek až po dojezd na místo)

Dne 8.10.2010 byla naše jednotka společně s JSDH Šenov vyslána k dopravní nehodě. Jednalo se o nehodu osobního vozidla, které bylo převráceno na bok a ve vozidle byla zaklíněná osoba.Druhá osoba se nacházela asi 50 m od vozidla. K překvapení všech zasahujících bylo zjištění, že se jedná o velice dobře utajené taktické cvičení.

Úkolem bylo:

  • Prověřit činnosti hasičů při zajištění automobilu při dopravní nehodě
  • Prověřit činnost jednotky při vyprošťování osob z havarovaného automobilu
  • Prověřit práci s používáním páteřní desky + vyprošťovacím zařízením
  • Prověření zažitých postupů a jejich vhodné použití
  • Prověření spolupráce JSDH Šenov a JSDH Ostrava – Radvanice

no images were found

23.1.2010 odborná příprava členů jednotky – záchrana osoby na ledě pomocí žebříků a záchranných nafukovacích sání RS 5

2009

4.6.2009 taktické cvičení na dálnici D 1 v Ostravě

3.-5.4.2009 Odborná příprava členů jednotky SDH v Jánské Koupele

21.2.2009 výcvik jednotky, dolní oblast Vítkovice

6.2.2009 pravidelná odborná příprava „pilařů“

25.1.2009 výcvik jednotky, dolní oblast Vítkovice

2008

15.11.2008 výcvik jednotky s vyprošťovacím zařízením

15.4.2008 taktické cvičení (vyhledávaní osob) prostor SKALKA

4.-6.4.2008 třídenní odborná příprava Jánské Koupele