Sbor dobrovolných hasičů Radvanice, realizoval v roce 2019 projekt „Výcviková základna pro
fyzickou přípravu členů SDH Radvanice.“ Projekt byl podpořen z rozpočtu
Moravskoslezského kraje částkou 80.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši
115.074,26 Kč. Náklady nad rámec poskytnuté dotace hradil sbor dobrovolných hasičů ze
svých vlastních zdrojů. Cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro fyzickou přípravu členů
sboru dobrovolných hasičů Radvanice a výcvik, včetně mladých hasičů. Vhledem k poloze
objektu hasičské zbrojnice, sbor před realizací tohoto projektu nedisponoval žádnou
základnou pro fyzickou přípravu členů, což velmi snižovalo možnosti aktivní přípravy zejména
mladých hasičů, ale také dospělých členů na sportovní činnosti a udržování potřebné fyzické
kondice. Realizovaný projekt byl první (základní) části budování výcvikové základny, kterou je
možné v dalším období dále rozšiřovat dle aktuálních potřeb sboru dobrovolných hasičů.
Finanční podpora projektu Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, byla výrazným přínosem pro zlepšení podmínek k fyzické přípravě
členů a mladých hasičů SDH, udržování potřebné fyzické kondice a podpory rozvoje
všeobecných sportovních aktivit.

Podobné příspěvky

Napsat komentář