k 30 12.2007 zasahovala jednotka celkem u 222 událostí