Čestný prapor ÚV SPO udělen v roce 1964
stuha udělena v roce 1996

Ocenění ministra vnitra Stanislava Grosse – Čestná medaile HZS ČR udělena v roce 2001 na hradě Bouzov,
gratulace starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra

Dar primátora Města Ostravy ing.Čestmíra Vlčka u příležitosti 105. výroči založení SDH – prosinec 2001

Poděkování primátora města ing.Evžena Tošenovského za pomoc při likvidaci následků povodni na Moravě v roce 1997

Poděkování starosty OSH Ostrava Stanislava Sovinského za pomoc při likvidaci následků povodni na Moravě v roce 1997

Poděkování starosty SH ČMS ing.Rudolfa Maňouška za pomoc při likvidaci následků povodni na Moravě v roce 1997

Poděkování ministra vnitra Stanislava Grosse za pomoc při likvidaci následků srpnových povodni v Čechách v roce 2002. Kde byla naše jednotka společně s HZS moravskoslezského kraje a dalšími JSDH vyslána v rámci mezikrajské pomoci.