k 27.12.2012 zasahovala jednotka celkem u 222 událostí.

27.12.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
20.12.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Bartovice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
19.12.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice Nalomený strom CAS 20 Terrno  AZ 30 Camiva
17.12.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice prasklá voda v bytě CAS 20 Terrno
13.12.2012 Požár
Ostrava Bartovice saze v komíně CAS 20 Terrno
11.12.2012 Požár
Ostrava Kunčičky nákladní automobil CAS 20 Terrno
7.12.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice osobní vozidlo do sloupu CAS 20 Terrno
5.12.2012 Planý poplach
Ostrava Radvanice VVUÚ (cvičná štola HBZS) CAS 20 Terrno
29.11.2012 Požár
Ostrava Radvanice neobydlená budova CAS 20 Terrno
CAS 32 T 815
25.11.2012 Dopravní nehoda
Slezská Ostrava  dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
21.11.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice nakloněný strom AZ 30 Camiva
20.11.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice nakloněný strom AZ 30 Camiva
15.11.2012 Technická pomoc
Ostrava Bartovice dvě koťata na stromě DA 12 A 31
12.11.2012 Únik látek
Ostrava Radvanice únik po DN CAS 20 Terrno
10.11.2012 Únik látek
Ostrava Bartovice olej na silnici CAS 20 Terrno
8.11.2012 Technická pomoc
Ostrava Bartovice větev nad cestou CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
5.11.2012 Planý poplach
Ostrava Radvanice seno v garáži CAS 20 Terrno
2.11.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice osobní automobil v betonové zábraně CAS 20 Terrno
31.10.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice spadlý strom na komunikaci CAS 20 Terrno
30.10.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice osobní vozidlo mimo komunikaci CAS 20 Terrno
28.10.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice osobní vozidlo ve svodidlech CAS 20 Terrno
26.10.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice el.sloup na dům CAS 20 Terrno
21.10.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice čerpání vody ZŠ Trnkovec CAS 20 Terrno
18.10.2012 Požár
Ostrava Hrušov dvě garáže CAS 20 Terrno
16.10.2012 Požár
Ostrava Heřmanice finský domek CAS 20 Terrno
12.10.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice akutní otevření bytu CAS 20 Terrno
11.10.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
8.10.2012 Požár
Ostrava Kunčičky odpadkový koš CAS 20 Terrno
7.10.2012 Požár
Ostrava Radvanice saze v komíně CAS 20Terrno CAS 32 T 815
7.10.2012 Požár
Ostrava Bartovice saze v komíně CAS 20 Terrno
7.10.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Bartovice osobní automobil CAS 20 Terrno
6.10.2012 Požár
Ostrava Kunčičky skládka CAS 32 T 815
29.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
27.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
27.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice akutní ozrvření bytu CAS 20 Terrno
25.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
25.9.2012 Dopravní nehoda
Ostrava Bartovice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
25.9.2012 Požár
Ostrava Radvanice autobus MHD CAS 20 Terrno
24.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
22.9.2012 Požár
Ostrava Kunčičky skládka, odpad CAS 20 Terrno
22.9.2012 Technická pomoc
Nový Jičín -Mošnov Asistence u sportovních a kulturních akcích CAS 32 T 815
18.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice akutní otevření bytu CAS 20 Terrno
17.9.2012 Požár Ostrava Vítkovice kabelový kanál, Evraz Vítkovice CAS 32 T 815
16.9.2012 Požár Ostrava Hrušov skládka, odpad CAS 20 Terrno
11.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
11.9.2012 Požár Ostrava Stará Běla  lesní porost , tráva CAS 32 T 815
10.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
10.9.2012 Technická pomoc
Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
9.9.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní automobil CAS 20 Terrno
8.9.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
7.9.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
7.9.2012 Požár Ostrava Radvanice osobní automobil CAS 20 Terrno
5.9.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice spolupráce se složkami IZS CAS 20 Terrno
4.9.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice únik oleje CAS 20 Terrno
3.9.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
3.9.2012 Požár Ostrava Marianské Hory odpad u garáží CAS 20 Terrno
25.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
23.8.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
21.8.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
21.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
20.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu DA 12 A 31
20.8.2012 Požár Slezská Ostrava 4 plastové kontejnery CAS 20 Terrno
20.8.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
18.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
18.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
17.8.2012 Dopravní nehoda Ostrava Muglinov dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
12.8.2012 Dopravní nehoda Slezská Ostrava dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
9.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomená větev v koruně stromu AZ 30 Camiva
8.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomený strom na el. vedení CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
8.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomené větve nad garážemi CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
7.8.2012 Požár Slezská Ostrava chata bezdomovců CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Ostrava Kunčičky strom přes cestu AZ 30 Camiva
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava větve na drátech el. vedení CAS 20 Terrno
AZ 30 Camiva
7.8.2012 Technická pomoc Ostrava Michálkovice větev na drátech el.vedení CAS20 Terrno
AZ 30 Camiva
7.8.2012 Technická pomoc Ostrava Heřmanice stromy na drátech el. vedení CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava zatopená komunikace – čerpání vody CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava strom přes cestu CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava strom přes cestu CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Ostrava Přívoz strom přes cestu CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava větve na cestě CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Moravská Ostrava stromy přes cestu CAS 20 Terrno
7.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava stržená střecha domu CAS 20 Terrno
6.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
6.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava větve na cestě CAS 20 Terrno
6.8.2012 Technická pomoc Ostrava Michálkovice strom přes cestu CAS 20 Terrno
6.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava likvidace hmyzu AZ 30 Camiva
6.8.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
6.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
5.8.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
4.8.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava spolupráce s IZS AZ 30 Camiva
2.8.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice monitoring CAS 20 Terrno
1.8.2012 Technická pomoc Ostrava  Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
30.7.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
29.7.2012 Požár Ostrava Hrušov planý poplach CAS 20 Terrno
29.7.2012 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo na střeše CAS 20 Terrno
29.7.2012 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo a cyklista CAS 20 Terrno
28.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
28.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
27.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
26.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
26.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
25.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
23.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
20.7.2012 Požár Ostrava Heřmanice myslivecká chata CAS 20 Terrno
20.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
19.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
19.7.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava strom přes cestu CAS 20 Terrno
18.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
17.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
16.7.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes cestu CAS 20 Terrno
14.7.2012 Technická pomoc Ostrava Michálkovice kouř z osoního vozidla CAS 20 Terrno
13.7.2012 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní automobil a autobus CAS 20 Terrno
12.7.2012 Dopravní nehoda Ostrava Hrušov osobní automobil v příkopu CAS 20 Terrno
12.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice spadlý drát el. napětí CAS 20 Terrno
9.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
9.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
9.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
9.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
9.7.2012 Požár Ostrava Radvanice hromada sena CAS 20 Terrno
8.7.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu DA 12 A 31
8.7.2012 Požár Ostrava Přívoz garáže CAS 32 T 815
7.7.2012 Požár Ostrava Heřmanice skládka CAS 32 T 815
7.7.2012 Technická pomoc Slezská Ostrava likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
6.7.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
6.7.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
29.6.2012 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice 2 osobní vozidla – vyproštění CAS 20 Terrno
27.6.2012 Požár Slezská Ostrava balíky slámy na poli CAS 20 Terrno
26.6.2012 Požár Ostrava Hrušov tráva CAS 20 Terrno
21.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice nalomený strom CAS 20 Terrno
20.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
19.6.2012 Požár Slezská Ostrava motor autobusu CAS 20 Terrno
19.6.2012 Požár Ostrava Radvanice odpadkový koš CAS 20 Terrno
19.6.2012 Požár Slezská Ostrava elektroinstalace na půdě CAS 20 Terrno
17.6.2012 Planý poplach Ostrava Vítkovice signalizace EPS supermarket  HORNBACH CAS 20 Terrno
15.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice akutní otevření bytu CAS 20 Terrno
11.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom hrozicí pádem CAS 20 Terrno
9.6.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo ve sloupu CAS 20 Terrno
9.6.2012 Požár Slezská Ostrava skříň na chodbě domu (14 patro) CAS 20 Terrno
7.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice spolupráce s PČR CAS 20 Terrno
7.6.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
30.5.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice 2 osobní vozidla CAS 20 Terrno
26.5.2012 Požár Slezská Ostrava tráva, listí CAS 20 Terrno
26.5.2012 Požár Ostrava Hrušov tráva, listí CAS 20 Terrno
23.5.2012 Požár Ostrava Marianské Hory zásobník s formaldehydem CAS 32 T 815
20.5.2012 Únik látek Slezská Ostrava olejové skvrny na řece CAS 20 Terrno
19.5.2012 Dopravní nehoda Slezská Ostrava motorka + autobus CAS 20 Terrno
17.5.2012 Požár Ostrava Radvanice skládka , odpad CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
15.5.2012 Záchrana osob Slezská Ostrava pátraní po pohřešované osobě CAS 20 Terrno  DA 12 AVIA
14.5.2012 Požár Ostrava Vítkovice Dům určený k demolici CAS 20 Terrno
13.5.2012 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo a srna CAS 20 Terrno
13.5.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice hmyz CAS 20 Terrno
13.5.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice měření koncentrace plynu CAS 20 Terrno
11.5.2012 Požár Moravská Ostrava střecha budovy CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
10.5.2012 Požár Slezská Ostrava odpad, pneumatiky CAS 20 Terrno
9.5.2012 Požár Ostrava Muglinov odpad CAS 20 Terrno
9.5.2012 Požár Ostrava Michálkovice kuchyň obytného domu CAS 20 Terrno
4.5.2012 Požár Ostrava Heřmanice prachové okuje CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
3.5.2012 Požár Slezská Ostrava hromada sena CAS 20 Terrno
3.5.2012 Požár Ostrava Muglinov skládka, odpad CAS 20 Terrno
3.5.2012 Požár Slezská Ostrava pneumatiky CAS 32 T 815
2.5.2012 Požár Slezská Ostrava skládka CAS 20 Terrno
30.4.2012 Požár Ostrava Heřmanice halda CAS 20 Terrno
30.4.2012 Požár Ostrava Michálkovice hromada dřeva CAS 20 Terrno
29.4.2012 Požár Slezská Ostrava spálené potraviny CAS 20 Terrno
28.4.2012 Požár Staré Hamry suchá tráva,les CAS 32 T 815
26.4.2012 Požár Slezská Ostrava osobní automobil CAS 20 Terrno
26.4.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom na drátech el. vedení CAS 20 Terrno
25.4.2012 Požár Šenov suchá tráva CAS 32 T 815
25.4.2012 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
21.4.2012 Požár Ostrava Kunčičky sloup  veřejného osvětlení CAS 20 Terrno
18.4.2012 Požár Bohumín – Vrbice rákosí, tráva CAS 20 Terrno
14.4.2012 Požár Ostrava Hrušov opuštěné garáže CAS 20 Terrno
13.4.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice nákladní automobil a cyklista CAS 20 Terrno
10.4.2012 Požár Ostrava Radvanice skládka, odpad CAS 20 Terrno
7.4.2012 Požár Ostrava Muglinov finský domek CAS 20 Terrno
7.4.2012 Technická pomoc Ostrava Bartovice odtažení vozidla CAS 20 Terrno
6.4.2012 Požár Ostrava Kunčičky sklep obytného domu CAS 20 Terrno
6.4.2012 Požár Ostrava Kunčičky skládka, pneumatiky CAS 20 Terrno
4.4.2012 Požár Ostrava Hrušov suchá tráva CAS 20 Terrno
3.4.2012 Požár Ostrava Přívoz suchá tráva CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
28.3.2012 Požár Ostrava Heřmanice suchá tráva CAS 20 Terrno
25.3.2012 Požár Moravská Ostrava skládka, odpad CAS 20 Terrno
25.3.2012 Požár Ostrava Bartovice suchá tráva CAS 20 Terrno
20.3.2012 Požár Ostrava Kunčice suchá tráva CAS 32 T 815
18.3.2012 Požár Slezská Ostrava suchá tráva CAS 20 Terrno
17.3.2012 Požár Ostrava Hrušov suchá tráva CAS 32  T 815
16.3.2012 Požár Ostrava Muglinov suchá tráva CAS 20 Terrno
14.3.2012 Požár Slezská Ostrava saze v komíně CAS 20 Terrno
12.3.2012 Požár Ostrava Radvanice listí a tráva CAS 20 Terrno
8.3.2012 Únik látek Ostrava Michálkovice únik plynu CAS 20 Terrno
7.3.2012 Požár Ostrava Radvanice plastový kontejner CAS 20 Terrno
5.3.2012 Požár Ostrava Radvanice hromada pilin a trávy CAS 20 Terrno
1.3.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice prasklá voda v bytě CAS 20 Terrno
1.3.2012 Planý poplach Ostrava Bartovice pálení klestí CAS 20 Terrno
28.2.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dodávka v plotě CAS 20 Terrno
24.2.2012 Technická pomoc Ostrava Kunčice monitoring vodních toků CAS 20 Terrno
24.2.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice nakloněné stromy CAS20 Terrno   AZ 30 Camiva
23.2.2012 Planý poplach Ostrava Hrušov CAS 20 Terrno
22.2.2012 Technická pomoc Ostrava Hrušov čerpání vody ze sklepa CAS 20 Terrno
18.2.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
16.2.2012 Požár Ostrava Muglinov neobydlený dům CAS 20 Terrno
14.2.2012 Technická pomoc Ostrava Kunčice rampouchy AZ 30 Camiva
12.2.2012 Požár Ostrava Radvanice skládka, odpad CAS 20Terrno
10.2.2012 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo CAS 20Terrno
10.2.2012 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo na střeše CAS 20Terrno
10.2.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20Terrno
10.2.2012 Požár Šenov střecha rodinného domu CAS20Terrno        CAS 32 T 815
9.2.2012 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo CAS 20Terrno
6.2.2012 Požár Slezská Ostrava osobní automobil CAS 20Terrno
4.2.2012 Požár Ostrava Kunčice saze v komíně, zahoření střechy CAS 20Terrno
31.1.2012 Požár Slezská Ostrava výškové budovy – spálené potraviny CAS 20Terrno
30.1.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice pomoc při zvedání koně CAS 20Terrno
21.1.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice kočka na střeše domu CAS 20Terrno
18.1.2012 Požár Slezská Ostrava výbuch v 3. patře domu CAS 20Terrno
15.1.2012 Požár Ostrava Bartovice hospodářská budova CAS20Terrno        CAS 32 T 815
14.1.2012 Požár Ostrava Hrušov zahoření postele v bytě CAS 20 Terrno
13.1.2012 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky 2 osobní vozidla CAS 20 Terrno
12.1.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice odstranění stromů CAS 20Terrno   AZ 30 Camiva
9.1.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice měření koncentrace plynu CAS 20 Terrno
8.1.2012 Požár Ostrava Radvanice skládka odpadu CAS 32 T 815
6.1.2012 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomený strom CAS 20 Terrno