k 28. 12. 2015 zasahovala jednotka celkem u 268 událostí.
28.12.2015
Požár
Ostrava Hrušov
sklep bytového domu CAS 20 Terrno
26.12.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
25.12.2015
Požár
Ostrava Kunčičky
osobní automobil CAS 20 Terrno
24.12.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
18.12.2015
Technická pomoc
Ostrava Vítkovice
ZOČ – požární asistence
CAS 32 T815
15.12.2015
Požár
Ostrava Hrabova
střecha RD CAS 20 Terrno
14.12.2015
Požár
Ostrava Radvanice
osobní automobil CAS 20 Terrno
7.12.2015
Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice
osobní automobil
CAS 20 Terrno
6.12.2015
Technická pomoc
Ostrava Vítkovice
ZOČ – Asistence při fotbalovém utkání
CAS 32 T815 VEA Š.YETI
5.12.2015
Technická pomoc
Moravská Ostrava
ZOČ – Asistence u ohňostroje
CAS 20 Terrno
2.12.2015
Dopravní nehoda
Ostrava Bartovice
osobní automobil v příkopě
CAS 20 Terrno
30.11.2015
Požár
Slezská Ostrava
signalizace EPS
CAS 20 Terrno
28.11.2015
Požár
Slezská Ostrava
odpad
CAS 20 Terrno
25.11.2015
Technická pomoc
Ostrava Radvanice
voda ve sklepě
CAS 20 Terrno
24.11.2015
Technická pomoc
Ostrava Radvanice
ZOČ – Asistence při VVUÚ
CAS 32 T815
20.11.2015
Požár
Václavovice
Taktické cvičení
CAS 20 Terrno
18.11.2015
Technická pomoc
Ostrava Kunčice
strom přes komunikaci
CAS 20 Terrno
15.11.2015
Technická pomoc
Ostrava
Týlové práce
CAS 20 Terrno
14.11.2015
Technická pomoc
Hnojník
Týlové práce
CAS 20 Terrno
13.11.2015
Technická pomoc
Ostrava Vítkovice
asistence při fotbalovém utkání
CAS 32 T815 VEA Š YETI
12.11.2015
Únik látek
Ostrava Bartovice
poškozené plynové potrubí
CAS 20Terrno
9.11.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
8.11.2015
Technická pomoc Ostrava Vítkovice
asistence při fotbale CAS 32 T815 VEA Š YETI
6.11.2015
Planý poplach Ostrava Kunčice CAS 20 Terrno
4.11.2015
Požár Ostrava Hrušov
odpad  v domě CAS 20 Terrno
211.2015
Únik látek Ostrava Bartovice proražená olejová vana CAS 20 Terrno
27.10.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
měření koncentrací CAS 20 Terrno
25.10.2015
Požár Ostrava Heřmanice
rybářská chata CAS 32 T815
24.10.2015
Požár Slezská Ostrava
hromada dřeva CAS 20 Terrno
23.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice osobní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
22.10.2015
Požár Ostrava Radvanice
prověřovací cvičení CAS 20 Terrno
21.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky osobní vozidlo a motocykl CAS 20 Terrno
21.10.2015
Dopravní nehoda Šenov dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
17.10.2015
Planý poplach Slezská Ostrava Signalizace EPS CAS 20 Terrno
16.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Michálkovice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
16.10.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
14.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Muglinov dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
13.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
osobní vozidlo a motocykl CAS 20 Terrno
11.10.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
asistence u kulturní akce DA 12 A 31
7.10.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
osobní vozidlo ve svodidlech CAS 20 Terrno
5.10.2015
Únik látek Ostrava Mar. Hory Prověřovací cvičení CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
4.10.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
2.10.2015
Technická pomoc Ostrava Vítkovice
asistence při fotbale CAS 32 T 815 Š YETI
1.10.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava
dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
26.9.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
strom přes cestu CAS 20 Terrno
24.9.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
22.9.2015
Únik látek Ostrava Poruba TC únik čpavku CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
20.9.2015
Požár Slezská Ostrava
přístřešek v lese CAS 20 Terrno
20.9.2015
Únik látek Mošnov olejový úkap z letounu B 52 DNY NATO OA MB VITO
19.9.2015
Požár Mošnov dřevěná chatka CAS 32 T 815
19.9.2015
Technická pomoc Mošnov požární asistence, DNY NATO CAS 32 T 815
17.9.2015
Požár Ostrava Heřmanice
autobus
CAS 20 Terrno
17.9.2015
Únik látek
Ostrava Radvanice
překopnutá plynová přípojka
CAS 20Terrno 
15.9.2015
Únik látek
Ostrava Zábřeh
TC
CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
14.9.2015
Únik látek Ostrava Radvanice překopnutá plynová přípojka CAS 20 Terrno
12.9.2015
Planý poplach Ostrava Muglinov CAS 20 Terrno
12.9.2015
Dopravní nehoda Ostrava Kunčice
osobní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
10.9.2015
Požár Ostrava Kunčice
stroj na pálení kovu CAS 20 Terrno 
9.9.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
8.9.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
8.9.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
5.9.2015
Požár Ostrava Radvanice
osobní vozidlo CAS 20 Terrno 
5.9.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
osobní vozidlo a motorka CAS 20 Terrno
4.9.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
osobní vozidlo mimo komunikaci CAS 20 Terrno
1.9.2015
Únik látek Ostrava Bartovice únik oleje z NA CAS 20 Terrno
1.9.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
1.9.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
1.9.2015
Požár Ostrava Bartovice
odpadkový koš CAS 20 Terrno 
1.9.2015
Požár Ostrava Bartovice
odpadkový koš CAS 20 Terrno 
31.8.2015
Požár Slezská Ostrava
spálené potraviny CAS 20 Terrno 
30.8.2015
Požár Ostrava Heřmanice
tráva CAS 20 Terrno 
29.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
DA 12 A 31
28.8.2015
Planý poplach Ostrava Hrušov CAS 20 Terrno
25.8.2015
Únik látek Ostrava Radvanice únik látky do řeky Lučiny CAS 20 Terrno
25.8.2015
Technická pomoc Ostrava Mar.Hory
požární asistence CAS 32 T 815
25.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
24.8.2015
Požár Ostrava Kunčice
podkroví domu CAS 20 Terrno
24.8.2015
Požár Ostrava Michálkovice
tráva CAS 20 Terrno 
24.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
24.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
23.8.2015
Požár Ostrava Kunčičky
dům v demolici CAS 32 T 815
22.8.2015
Technická pomoc Ostrava Vítkovice
asistence při fotbale CAS 32 T 815
22.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
21.8.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
tři osobní vozidla CAS 20 Terrno
20.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
19.8.2015
Požár Ostrava Mar. Hory
hromada pražců
CAS 32 T 815
19.8.2015
Technická pomoc Ostrava Vítkovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
19.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
18.8.2015
Požár Slezská Ostrava
hromada odpadu
CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
16.8.2015
Požár Slezská Ostrava
spálené potraviny CAS 20 Terrno
16.8.2015
Požár Ostrava Hrušov
skládka CAS 20 Terrno
16.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
15.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
15.8.2015
Požár Ostrava Kunčice
tráva CAS 20 Terrno
15.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
15.8.2015
Požár Ostrava Hrušov
tráva CAS 20 Terrno
14.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
14.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
14.8.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
motocykl CAS 20 Terrno
12.8.2015
Únik látek Ostrava Radvanice únik oleje z vozidla na komunikaci CAS 20 Terrno
11.8.2015
Planý poplach Ostrava Bartovice CAS 20 Terrno
11.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
11.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
11.8.2015
Planý poplach Ostrava Hrušov CAS 20 Terrno
10.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
10.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
9.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
9.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
8.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
8.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
8.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
8.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
8.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
7.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
6.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
5.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
5.8.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
5.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Moravská Ostrava
spadlé stromy – větrná smršť
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Moravská Ostrava
spadlé stromy – větrná smršť
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Moravská Ostrava
spadlé stromy – větrná smršť
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Ostrava Hrušov
spadlé stromy – větrná smršť
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky
planý poplach
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
4.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
3.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
1.8.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
DA 12 A 31
31.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
uzavření tekoucí vody
CAS 20 Terrno
31.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu DA 12 A 31
31.7.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu DA 12 A 31
31.7.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
nákladní automobil
CAS 20 Terrno
29.7.2015
Požár Ostrava Hrušov
skládka
CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
29.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
29.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
29.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
27.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
strom přes cestu
CAS 20 Terrno
26.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
26.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu
CAS 20 Terrno
23.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
asistence u zkoušek
CAS 20 Terrno
23.7.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky
technická závada na transformatoru
CAS 20 Terrno
22.7.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu DA 12 A 31
22.7.2015
Požár Ostrava Hrušov finský domek

CAS 20 Terrno 

21.7.2015
Požár Opava – Mikolajice lesní, polní porost

CAS 32 T 815 

20.7.2015
Požár Ostrava Bartovice osobní automobil

CAS 20 Terrno 

19.7.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky
stromy na chodníku CAS 20 Terrno
19.7.2015
Požár Ostrava Radvanice hromada dřeva

CAS 20 Terrno 

18.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
18.7.2015
Požár Václavovice lesní porost

CAS 32 T 815 

14.7.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
13.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
likvidace hmyzu DA 12 AVIA
13.7.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčice technická závada na vozidle
CAS 20 Terrno
11.7.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky otevření uzavřených prostor DA 12 AVIA
11.7.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu DA 12 AVIA
10.7.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice větev na drátech el. vedení CAS 20 Terrno
9.7.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky strom přes cestu CAS 20 Terrno
9.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
9.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
9.7.2015
Požár Slezská Ostrava tráva, keře

CAS20 Terrno 

8.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
8.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
8.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
8.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
6.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
6.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
6.7.2015
Požár Ostrava Kunčičky dřevěná bouda

CAS20 Terrno 

4.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
3.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
3.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
3.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
1.7.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
30.6.2015
Únik plynu Ostrava Přívoz cvičení CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
28.6.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice likvidace hmyzu CAS 20 Terrno
26.6.2015
Dopravní nehoda Ostrava Heřmanice dvě osobní vozidla CAS 32 T 815
23.6.2015
Požár Slezská Ostrava závada na komínovém tělese

CAS20 Terrno 

23.6.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice odstranění nebezpečných stavů CAS 20 Terrno
22.6.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody RD CAS 20 Terrno
22.6.2015
Technická pomoc Slezská Ostrava  cvičení EVA CAS 20 Terrno
21.6.2015
Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky vozidlo v kolejišti CAS 20 Terrno
18.6.2015
Požár Ostrava Radvanice odpad, skládka

CAS20 Terrno 

17.6.2015
Planý poplach Ostrava Michálkovice CAS20Terrno   CAS 32 T 815
16.6.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice motorkář CAS 20 Terrno
13.6.2015
Požár Slezská Ostrava střecha domu CAS20 Terrno CAS 32 T 815
13.6.2015
Požár Slezská Ostrava lesní polní porost, tráva CAS 20 Terrno
12.6.2015
Požár Ostrava Radvanice lesní polní porost ,tráva CAS 20 Terrno
11.6.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice planý poplach CAS 20 Terrno
10.6.2015
Požár Ostrava Hrušov planý poplach CAS 20 Terrno
10.6.2015
Požár Slezská Ostrava odpad CAS 20 Terrno
7.6.2015
Požár Ostrava Radvanice propanbutanová láhev CAS 20 Terrno
5.6.2015
Únik látek Ostrava Kunčičky únik plynu v bytě CAS 20 Terrno
4.6.2015
Požár Slezská Ostrava OA CAS 20 Terrno
4.6.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice střet OA a traktoru CAS 20 Terrno
1.6.2015
Únik látek Ostrava Radvanice únik benzínu z vozidla na komunikaci CAS 20 Terrno
30.5.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice ZOČ – asistence u kulturní akce VEA Š YETI
30.5.2015
Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky OA x motorkář CAS 20 Terrno
26.5.2015
Technická pomoc Ostrava Hrušov  prasklé potrubí CAS 20 Terrno
25.5.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice 2 x OA CAS 20 Terrno
25.5.2015
Únik látek Ostrava Bartovice překopnutá plynová přípojka CAS 20 Terrno
22.5.2015
Požár Ostrava Kunčičky EPS – Planý poplach CAS 20 Terrno
21.5.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava 2 x OA CAS 20 Terrno
21.5.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
21.5.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava 2 x OA CAS 20 Terrno
13.5.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice včelí roj CAS 20 Terrno
10.5.2015
Požár Ostrava Bartovice zahoření OA CAS 20 Terrno
9.5.2015
Požár Slezská Ostrava pálení kabelů CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
7.5.2015
Požár Slezská Ostrava pokoj CAS 20 Terrno
4.5.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice planý poplach CAS 20 Terrno
2.5.2015
Technická pomoc Slezská Ostrava prasklá voda CAS 20 Terrno
30.4.2015
Technická pomoc Moravská Ostrava ZOČ – asistence u kulturních akcí CAS 20 Terrno
24.4.2015
Únik látek Ostrava Bartovice překopnutá plynová přípojka CAS 20 Terrno
21.4.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice 4 x OA CAS 20 Terrno
20.4.2015
Požár Ostrava Hrušov sklep CAS 20 Terrno
18.4.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice motorka CAS 20 Terrno
18.4.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
zlomená větev nad komunikaci AŽ 30 Camiva
18.4.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice
strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
15.4.2015
Požár Ostrava Hrušov
nákladní automobil CAS 20 Terrno
14.4.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice
suché větve nad hřištěm AŽ 30 Camiva
14.4.2015
Požár Ostrava Kunčičky
travní porost CAS 32 T 815
9.4.2015
Požár Ostrava Radvanice
taktické cvičení CAS 20 Terrno CAS 32 T815 AŽ 30 Camiva
4.4.2015
Požár Ostrava Bartovice
živý plot CAS 20 Terrno
1.4.2015
Požár Ostrava Lhotka
stodola s dílnou
CAS 32 T 815
30.3.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky Uvolněné veřejné osvětlení CAS 20 Terrno
27.3.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice ZOČ – nalomená větev AŽ 30 Camiva
27.3.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice ZOČ – řezání stromů DA 12 A 31
26.3.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice ZOČ – asistence u kulturní akce VEA Š YETI
25.3.2015
Technická pomoc Slezská Ostrava ZOČ – řezání stromů CAS 20 Terrno
24.3.2015
Požár Ostrava Bartovice dřevěná vinotéka CAS 20 Terrno
24.3.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava 2 OA CAS 20 Terrno
20.3.2015
Požár Ostrava Radvanice saze v komíně CAS 20 Terrno
20.3.2015
Požár Ostrava Kunčičky lesní porost – tráva CAS 20 Terrno
18.3.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice ZOČ- řezání stromů CAS 20 Terrno
17.3.2015
Požár Ostrava Kunčičky nákladní automobil CAS 20 Terrno
17.3.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice  otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
13.3.2015
Požár Slezská Ostrava střecha bytového domu CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
12.3.2015
Požár Slezská Ostrava osobní automobil CAS 20 Terrno
11.3.2015
Požár Šenov střecha RD CAS 20 Terrno CAS 32 T 815
10.3.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice  osobní vozidlo + motorkář CAS 20 Terrno
10.3.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava  vozidlo na střeše CAS 20 Terrno
9.3.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice  otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
5.3.2015
Planý poplach Ostrava Hrušov CAS 20 Terrno
3.3.2015
Planý poplach Ostrava Hrušov CAS 20 Terrno
28.2.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření uzavřených prostor CAS 20 Terrno
28.2.2015
Požár Ostrava Hrušov skládka odpadu CAS 20 Terrno
27.2.2015
Planý poplach Ostrava Radvanice CAS 20 Terrno
26.2.2015
Požár Ostrava Radvanice saze v komíně CAS 20 Terrno
24.2.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava
Nákladní vozidlo
CAS 20 Terrno
23.2.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa RD CAS 20 Terrno
21.2.2015
Požár Ostrava Radvanice osobní automobil CAS 20 Terrno
18.2.2015
Technická pomoc Ostrava Hrušov zahoření okolo komínu CAS 20 Terrno
10.2.2015
Dopravní nehoda Ostrava Bartovice
Nákladní vozidlo v příkopu
CAS 20 Terrno
9.2.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
osobní  vozidla v příkopu
CAS 20 Terrno
6.2.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice vyproštění osobního vozidla CAS 20 Terrno
5.2.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
4.2.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice
tři osobní  vozidla
CAS 20 Terrno
31.1.2015
Požár Slezská Ostrava zahoření v domě CAS 20 Terrno
29.1.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice spadlý strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
23.1.2015
Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky
dvě vozidla
CAS 20 Terrno
22.1.2015
Požár Slezská Ostrava zahradni chatka CAS 20 Terrno
22.1.2015
Požár Ostrava Michálkovice osobní automobil CAS 20 Terrno
20.1.2015
Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo mimo komunikaci CAS 20 Terrno
14.1.2015
Požár Ostrava Hrušov odpad na skládce CAS 32 T 815
11.1.2015
Technická pomoc Ostrava Radvanice přetržený drát el. vedení CAS 20 Terrno
11.1.2015
Technická pomoc Ostrava Bartovice spadlý strom na el. vedení CAS 20 Terrno
5.1.2015
Technická pomoc Ostrava Kunčičky vyproštění vozidla
CAS 20 Terrno
3.1.2015
Požár Ostrava Hrušov planý poplach
CAS 20 Terrno
3.1.2015
Dopravní nehoda Slezská Ostrava předlékařská pomoc CAS 20 Terrno
1.1.2015
Požár Ostrava Radvanice kontejner
CAS 20 Terrno