12. října jsme ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali první ročník „DRAKIÁDY.“ Počasí se velmi vydařilo a odpoledne začalo i pořádně foukat. Takže pro akci byly vytvořeny základní předpoklady k úspěchu. Po zaregistrování se na poli k pouštění raků sešlo celkem 66 účastníků, kteří se za vydatné pomoci větru snažili dostat draka co nejvýše a samozřejmě ho také co nejdéle udržet při letu. Darakiádu odstartoval starosta obce Břetislav Blažek a místostarostka Ivana Michálková. Pak se už ujala své činnosti hodnotící komise složená ze zástupců kulturní komise obce, funkcionářů okrsku a sboru. K této akci patřil také doprovodný program ukázek z činnosti Městské policie, malování na chodníku a řadu soutěží pro malé návštěvníky měli připravené naší kolegové – hasiči z Muglinova. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení a drobné odměny. Při této podzimní akci nemohly chybět tradiční pečené brambory v ohni. Na závěr proběhlo vyhodnocení a předání cen nejlepším účastníkům, resp. drakům.

Podobné příspěvky