(k 31.12. 2010 zasahovala jednotka celkem u 251 událostí)

31.12.2010 Požár
Slezská Ostrava
plastové kontejnéry CAS 20 Terrno
29.12.2010 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice
osobní vozidlo v příkopu na střeše CAS 20 Terrno
28.12.2010 Požár
Ostrava Bartovice saze v komíně CAS 20 Terrno
25.12.2010 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice
osobní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
24.12.2010 Požár Slezská Ostrava
kontejnér CAS 20 Terrno
21.12.2010 Požár
Ostrava Hošťálkovice chata CAS 32 T 815
21.12.2010 Požár
Ostrava Michálkovice zahořené v komoře CAS 20 Terrno
21.12.2010 Technická pomoc
Ostrava Bartovice sněhové převisy CAS 20 Terrno
20.12.2010 Požár Slezská Ostrava trolejbus CAS 20 Terrno
16.12.2010 Technická pomoc
Ostrava Radvanice rampouchy CAS 20 Terrno
15.12.2010 Technická pomoc
Ostrava Radvanice rampouchy CAS 20 Terrno
14.12.2010 Technická pomoc
Ostrava Radvanice rampouchy CAS 20 Terrno
7.12.2010 Dopravní nehoda
Ostrava Radvanice vyproštění kamionu CAS 20 Terrno
7.12.2010 Technická pomoc
Ostrava Radvanice uzavíraní vody v bytě CAS 20 Terrno
7.12.2010 Požár

Ostrava Bartovice

kuchyň v rodinném domě CAS 20 Terrno
6.12.2010 Technická pomoc

Ostrava Radvanice rampouchy na základní škole CAS 20 Terrno
3.12.2010 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky osobnní vozidlo v příkopu na střeše CAS 20 Terrno
3.12.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice Nákladní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
29.11.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobnní vozidlo v příkopu CAS 20 Terrno
27.11.2010 Dopravní nehoda Slezská Ostrava dvě osobnní vozidla CAS 20 Terrno
23.11.2010 Požár Slezská Ostrava předsíň rodinného domu CAS 20 Terrno
21.11.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
19.11.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
18.11.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice 4 osobní vozidla CAS 20 Terrno
12.11.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice zlomená vetěv na cestou CAS 20 Terrno
5.11.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom nakloněný nad cestou CAS 20 Terrno
3.11.2010 Požár Slezská Ostrava keře na hřbitově CAS 20 Terrno
31.10.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice větve na el. vedení CAS 20 Terrno
28.10.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčičky zahoření elektro instalace CAS 20 Terrno
27.10.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
24.10.2010 Požár Slezská Ostrava keře na hřbitově CAS 20 Terrno
22.10.2010 Únik látek Ostrava Muglinov olej na vozovce CAS 20 Terrno
21.10.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření bytu CAS 20 Terrno
16.10.2010 Požár Slezská Ostrava dodávka v garáži CAS 20 Terrno
15.10.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice otevření vozidla CAS 20 Terrno
14.10.2010 Požár Ostrava Radvanice plastový kontejner CAS 20 Terrno
11.10.2010 Požár Slezská Ostrava el. rozvaděč ve 13 patře CAS 20 Terrno
10.10.2010 Požár Slezská Ostrava el. kabely v zemi CAS 20 Terrno
9.10.2010 Požár Ostrava Muglinov střecha garáže CAS 20 Terrno
9.10.2010 Planý poplach Ostrava Bartovice signalizace EPS CAS 20 Terrno
6.10.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody DA 12 A 31
3.10.2010 Požár Ostrava Bartovice skládka CAS 20 Terrno
3.10.2010 Požár Slezská Ostrava odpad ve sběrném dvoře CAS 20 Terrno
2.10.2010 Požár Moravská Ostrava dřevěná chata CAS 32 T 815
29.9.2010 Požár Ostrava Michálkovice plastová popelnice CAS 20 Terrno
24.9.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
21.9.2010 Požár Ostrava Michálkovice tlakové láhve v dodávkovým automobilu CAS 32 T 815
19.9.2010 Dopravní nehoda Ostrava Kunčičky osobní automobil v příkopě CAS 20 Terrno
16.9.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice uzavření tekoucí vody CAS 20 Terrno
13.9.2010 Požár Ostrava Muglinov osobní vozidlo CAS 20 Terrno
10.9.2010 Požár Ostrava Muglinov pálení klestí CAS 20 Terrno
9.9.2010 Únik látek Slezská Ostrava vylitý beton na komunikaci CAS 20 Terrno
7.9.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice vytažení zapadlého kamionu CAS 20 Terrno
7.9.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpáni vody DA 12 A 31
6.9.2010 Požár Slezská Ostrava obývací pokoj CAS 20 Terrno
1.9.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice el. dráty na vozovce CAS 20 Terrno
1.9.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice prasklé větve nad vozovkou CAS 20 Terrno
31.8.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava zatopená komunikace CAS 20 Terrno
31.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
30.8.2010 Požár Slezská Ostrava odpad CAS 20 Terrno
27.8.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čerpáni vody CAS 20 Terrno
23.8.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice hmyz CAS 20 Terrno
23.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice nakloněný strom nad cestou CAS 20 Terrno
23.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice nalomený strom CAS 20 Terrno
21.8.2010 Požár Ostrava Hrušov tráva, odpad CAS 20 Terrno
20.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice akutní otevření bytu CAS 20 Terrno
19.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice záchrana srnky ze studny CAS 20 Terrno
18.8.2010 Požár Ostrava Radvanice střecha domu CAS 20 Terrno
16.8.2010 Dopravní nehoda Ostrava Muglinov 3 osobní vozidla CAS 20 Terrno
12.8.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
3.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice hmyz CAS 20 Terrno
3.8.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava zlomený strom nad zástavkou MHD AZ 30 Camiva
2.8.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice hmyz CAS 20 Terrno
23.7.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice spadlý strom na dráty el. vedení CAS 20 Terrno
22.7.2010 Požár Ostrava Bartovice odpad kolem cesty CAS 20 Terrno
20.7.2010 Požár Ostrava Michálkovice objekt  domu v demolici CAS 20 Terrno
19.7.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice nalomený strom CAS 20 Terrno
17.7.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava čerpání vody ze sklepa CAS 20 Terrno
17.7.2010 Požár Ostrava Radvanice zahoření el. rozváděče po zásahu bleskem CAS 20 Terrno
14.7.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice zaklíněná vlaštovka pod střechou CAS 20 Terrno
9.7.2010 Požár Ostrava Michálkovice tráva , keře CAS 20 Terrno
9.7.2010 Požár Ostrava Přívoz bývalá restaurace CAS 20 Terrno
8.7.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice padající omítka v podjezdu CAS 20 Terrno
6.7.2010 Požár Ostrava Bartovice kuchyň v rodinném domě CAS 20 Terrno
5.7.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes cestu CAS 20 Terrno
27.6.2010 Požár Ostrava Heřmanice tráva CAS 20 Terrno
22.6.2010 Požár Ostrava Michálkovice odpad v kanále CAS 20 Terrno
15.6.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čištění kanalizace CAS 32 T 815
15.6.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody  z vodní laguny DA 12 A 31
12.6.2010 Technická pomoc Ostrava Koblov rozebírání protipovodňové stěny CAS 20 Terrno
11.6.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava čerpání vody ze sklepa domu DA 12 A 31
9.6.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody  z vodní laguny DA 12 A 31
9.6.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice odvoz nebezpečného odpadu CAS 20 Terrno
3.6.2010 Technická pomoc Ostrava Zábřeh čerpání vody z podchodu CAS 20 Terrno
3.6.2010 Technická pomoc Ostrava Koblov oprava protipovodňové stěny CAS 32 T 815
2.6.2010 Technická pomoc Ostrava Koblov výstavba povodňové stěny CAS 32 T 815
2.6.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čerpání vody ze sklepa rodinného domu CAS 20 Terrno
2.6.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa rodinného domu CAS 20 Terrno
2.6.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov vyčištění propustí CAS 20 Terrno
2.6.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice vyčištění potoka a propustí CAS 20 Terrno
31.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sesuv půdy – propadlá komunikace CAS 20 Terrno
29.5.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava uvolněný plech na střeše AZ 30 Camiva
29.5.2010 Technická pomoc Bohumín – Starý Bohumín čerpání vody  z vodních lagun CAS 32 T 815
27.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes cestu AZ 30 Camiva
26.5.2010 Technická pomoc Ostrava Hrušov čerpáni vody z vodních lagun DA 12 A 31
25.5.2010 Technická pomoc Ostrava Hrušov čerpáni vody z vodních lagun DA 12 A 31
23.5.2010 Technická pomoc Ostrava Hrušov čerpání vody  z vodních lagun CAS 20 Terrno
23.5.2010 Technická pomoc Bohumín – Vrbice čerpání vody  z vodních lagun DA 12 A 31
22.5.2010 Technická pomoc Bohumín – Starý Bohumín čerpání vody  z vodních lagun CAS 20 Terrno
22.5.2010 Technická pomoc Bohumín – Vrbice čerpání vody  z vodních lagun DA 12 A 31
21.5.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava převoz a skládka vysoušečů CAS 20 Terrno
21.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes cestu CAS 20 Terrno
21.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice rozebírání protipovodňových hrází CAS 20 Terrno
21.5.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov čerpání vody z vodních lagun CAS 32 T 815
20.5.2010 Technická pomoc Ostrava Koblov rozebírání protipovodňové stěny CAS 20 Terrno
19.5.2010 Technická pomoc Ostrava Antošovice čerpání vody ze sklepů rodinných domů DA 12 A 31
19.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice spadlý strom v parku CAS 20 Terrno
19.5.2010 Technická pomoc Ostrava Antošovice čerpání vody z vodních lagun DA 12 A 31
18.5.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava čerpání vody ze sklepa domu CAS 20 Terrno
18.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice spadlé větve přes cestu DA 12 A 31
18.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice spadlé stromy přes cestu CAS 20 Terrno
18.5.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava čerpání vody z komunikace CAS 20 Terrno
18.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa rodinného domu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa domu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čerpání vody ze sklepa domu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa domu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice spadlý strom do vodního toku CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov strom přes cestu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Hrušov strom přes cestu AZ 30 Camiva
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov evakuace obyvatel CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čerpání vody ze sklepa rodinného domu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Přívoz čerpání vody ze sklepa školy CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava strom přes cestu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu DA 12 A 31
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov čerpání vody ze sklepa CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov čerpání vody ze sklepa CAS 20 terrno
17.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
17.5.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava strom přes cestu CAS 20 Terrno
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody ze sklepa DA 12 A 31
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice strom přes cestu CAS 32 T 815
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Koblov čerpání vody ze sklepa CAS 20 Terrno
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čištění říčního profilu DA 12 A 31
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice čerpání vody ze sklepa CAS 32 T 815
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice zatopený rodinný domek CAS 32 T 815
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice zatopen vchod do domu, čerpání vody CAS 32 T 815
16.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice zatopené podjezdy CAS 20 Terrno
15.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody DA 12 A 31
14.5.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice zatopená cesta – čerpání CAS 20 Terrno
13.5.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody CAS 20 Terrno
25.4.2010 Požár Ostrava Koblov tráva na haldě CAS 20 Terrno
24.4.2010 Požár Ostrava Bartovice plastový kontejner CAS 20 Terrno
20.4.2010 Požár Slezská Ostrava el.rozvaděč na sloupě CAS 20 Terrno
19.4.2010 Požár Ostrava Koblov tráva CAS 32 T 815
17.4.2010 Požár Ostrava Radvanice doutnajicí halda CAS 32 T 815
11.4.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčičky zahoření brzdového obložení nákladního vozidla CAS 20 Terrno
4.4.2010 Požár Ostrava Heřmanice tráva CAS20 Terrno
3.4.2010 Požár Slezská Ostrava přístřešek u garáže CAS20 Terrno
29.3.2010 Požár Ostrava Radvanice hromada klestí CAS20 Terrno
29.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice nakloněný strom na školu CAS 20 Terrno
28.3.2010 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo CAS 20 Terrno
28.3.2010 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo a dodávka CAS 20 Terrno
27.3.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice stromy nad cestou AZ 30 Camiva
25.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice uzavření tekoucí vody v bytě CAS 20 Terrno
21.3.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava řezaní stromů AZ 30 Camiva
18.3.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice dvě osobní vozidla CAS 20 Terrno
18.3.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
18.3.2010 Požár Ostrava Zábřeh domek z unimobuněk CAS 32 T 815
17.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes cestu CAS 20 Terrno
15.3.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice strom přes cestu CAS 20 Terrno
15.3.2010 Dopravní nehoda Ostrava Kunčice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
11.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice spolupráce s ZZS, snesení pacienta CAS 20 Terrno
8.3.2010 Požár Ostrava Bartovice saze v komíně CAS 20 Terrno
7.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice vyproštění osobního vozidla CAS 20 Terrno
5.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice zakouřený byt, vypadlý kouřovod z komína CAS 20 Terrno
4.3.2010 Požár Slezská Ostrava garáže CAS 20 Terrno
3.3.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice spolupráce s ZZS, snesení pacienta CAS 20 Terrno
27.2.2010 Požár Ostrava Radvanice přízemní byt CAS 20 Terrno
25.2.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice nalomený strom CAS 20 Terrno
21.2.2010 Dopravní nehoda Slezská Ostrava osobní vozidlo ve sloupu CAS 20 Terrno
20.2.2010 Požár Ostrava Bartovice osobní vozidlo CAS 20 Terrno
16.2.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
9.2.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava sněhové převisy AZ 30 Camiva
9.2.2010 Požár Ostrava Hrušov garáže CAS 32 T 815
5.2.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
5.2.2010 Technická pomoc Ostrava Přívoz sněhové převisy AZ 30 Camiva
4.2.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
4.2.2010 Dopravná nehoda Ostrava Radvanice dodávka převrácená na boku CAS 20 Terrno
1.2.2010 Požár Ostrava Kunčičky neobydlený dům CAS 20 Terrno
28.1.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice sněhové převisy AZ 30 Camiva
28.1.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice sněhové převisy AZ 30 Camiva
26.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
26.1.2010 Požár Ostrava Kunčičky plastový kontejner CAS 20 Terrno
26.1.2010 Požár Slezská Ostrava komín CAS 20 Terrno
25.1.2010 Požár Ostrava Kunčičky sklep CAS 20 Terrno
21.1.2010 Technická pomoc Šenov rampouchy AZ 30 Camiva
21.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy CAS 20 Terrno
21.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
21.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
21.1.2010 Požár Ostrava Zábřeh azylový dům, pokoj v 1 patře CAS 20 Terrno
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčičky rampouchy AZ 30 Camiva
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy AZ 30 Camiva
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice sněhové převisy CAS 20 Terrno
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice sněhové převisy CAS 20 Terrno
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Hošťálkovice sněhové převisy AZ 30 Camiva
20.1.2010 Technická pomoc Ostrava Mariánské Hory rampouchy AZ 30 Camiva
20.1.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava rampouchy AZ 30 Camiva
19.1.2010 Technická pomoc Ostrava Poruba rampouchy AZ 30 Camiva
19.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
19.1.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava rampouchy CAS 20 Terrno
19.1.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava spadlý strom na garáž CAS 20 Terrno
19.1.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice rampouchy na hale ( podnik Mittal ) AZ 30 Camiva
19.1.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava rampouchy CAS 20 Terrno
19.1.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava rampouchy CAS 20 Terrno
19.1.2010 Technická pomoc Slezská Ostrava vyproštění autobusu CAS 20 Terrno
18.1.2010 Technická pomoc Vratimov rampouchy AZ 30 Camiva
18.1.2010 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice vyproštění kamionu CAS 20 Terrno
18.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
18.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
18.1.2010 Technická pomoc Ostrava Hrušov rampouchy AZ 30 Camiva
18.1.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice rampouchy CAS 20 Terrno
15.1.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice rampouchy na hale ( podnik Mittal ) AZ 30 Camiva
14.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy, rampouchy AZ 30 Camiva
14.1.2010 Technická pomoc Ostrava Přívoz sněhové převisy, rampouchy CAS 20 Terrno
14.1.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava sněhové převisy CAS 20 Terrno
14.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
14.1.2010 Technická pomoc Ostrava Bartovice sněhové převisy CAS 20 Terrno
14.1.2010 Technická pomoc Ostrava Přívoz sněhové převisy AZ 30 Camiva
13.1.2010 Požár Slezská Ostrava garáž CAS 20 Terrno
13.1.2010 Technická pomoc Šenov rampouchy AZ 30 Camiva
13.1.2010 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice vyproštění zapadlého vozidla CAS 20 Terrno
13.1.2010 Technická pomoc Moravská Ostrava rampouchy AZ 30 Camiva
13.1.2010 Technická pomoc Ostrava Kunčice rampouchy na hale ( podnik Mittal ) AZ 30 Camiva
13.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice spadlé stromy na hřbitově CAS 20 Terrno
12.1.2010 Dopravní nehoda Ostrava Radvanice vyproštění zapadlého vozidla CAS 32 T 815
12.1.2010 Dopravní nehoda Slezská Ostrava vyproštění zapadlého vozidla CAS 20 Terrno
12.1.2010 Technická pomoc Ostrava Michálkovice sněhové převisy AZ 30 Camiva
12.1.2010 Technická pomoc Ostrava Muglinov sněhové převisy CAS 20 Terrno
12.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
11.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice sněhové převisy CAS 20 Terrno
11.1.2010 Technická pomoc Ostrava Mariánské Hory sněhové převisy CAS 20 Terrno
11.1.2010 Technická pomoc Ostrava Vítkovice sněhové převisy CAS 20 Terrno
10.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice strom přes komunikaci CAS 20 Terrno
8.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice čerpání vody, sklep CAS 20 Terrno
7.1.2010 Technická pomoc Ostrava Radvanice rampouchy AZ 30 Camiva
2.1.2010 Dopravní nehoda Ostrava Bartovice vozidlo zimní údržby a osobní vozidlo CAS 20 Terrno
1.1.2010 Požár Slezská Ostrava odpad v bytě CAS 20 Terrno