SDH-OSTRAVA RADVANICE

Složení výboru SDH Ostrava Radvanice pro období 2015-2020 *

Starostka SDH  Bc. Martina Böhmová

Náměstek starostky SDH Bc. Aleš Boháč, MBA

Velitel jednotky SDH Richard Dudek, DiS.

Preventista a Hospodář Ing. Jiří Špetík

Jednatel Jakub Lév 

Referentka žen Bc. Lucie Lévová, DiS.

Vedoucí mládeže Pavlína Sasínová

Referent MTZ Tomáš Pluta

Kronikář Jiří Slavík

Člen výboru BcA. Roman Pecháček

Předseda KRR Miroslav Langr

Člen KRR Pavel Šebesta

Člen KRR Hana Němcová

 

* Poznámka:

Od roku 2015 do konce roku 2018 ve funkci Starosty SDH Jakub Lév.

Od konce roku 2018 ve funkci Starostky SDH Bc.Martina Böhmová

 

Příští výbor SDH se koná:

Další termíny výboru: