Velitel jednotky  Richard Dudek, DiS.

Velitel družstva Tomáš Pluta
Velitel družstva Ing. Jiří Špetík
Velitel družstva BcA. Roman Pecháček

Řidič strojník Pavel Šebesta
Řidič strojník Jakub Lév
Řidič strojník Tomáš Kala
Řidič strojník Jiří Jarecký
Řidič strojník Jan Šefránek, DiS.

Hasič Bc. Aleš Boháč, MBA
Hasič Rostislav Szczurek
Hasič Bc. Pavel Ganita
Hasič Jakub Navrátil
Hasič Lukáš Rusek
Hasič Adam Sulek
Hasič Pavel Bartoš
Hasič Ivan Oršulík
Hasič Matěj Vysoudil
Hasič Lubomír Březný
Hasič Matěj Laštovka
Hasič Vít Honěk
Hasič Jan Osmančík
Hasič René Solák
Hasič David Štroch

Speciální služby jednotky
Strojní služba Chemická a technická služba Spojová služba
BcA. Roman Pecháček Ing. Jiří Špetík Tomáš Pluta
Pavel Šebesta Chemická služba Technická služba Jan Šefránek,DiS.
Tomáš Kala Rostislav Szczurek  Jakub Lév Bc. Aleš Boháč, MBA