Dne 16.6.2010 byla podepsána smlouva o družební spolupráci mezi Sborem dobrovolných hasičů Ostrava Radvance a Sborem dobrovolných hasičů z Polských Kokoszyc. Oba Sbory se mimo jiné zavázali, že budou navzájem iniciovat, podporovat a umožňovat vzájemná setkání jak na úrovní orgánu, tak i jednotlivců s důrazem na školení a výcvik členů obou sborů. Za Polskou stranu smlouvu podepsali Prezident Miasta Wodzislawia Šlaskiego Mieczyslav Kieca a Prezes Ochotniczej Stražy Požarnej Witold Kowol. Za náš Sbor to byli starosta sboru dobrovolných hasičů Pavel Šebesta a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Richard Dudek.Polská delegace byla také přijatá na našem obecním úřadě , kde je přivítali starosta Břetislav Blažek a místostarostka Ivana Michálková. Při debatě byla také zvažována možnost další spolupráce mezi městským obvodem a městem Wodzislaw Slaski – části Kokoszyce a ostatními spolky, školami kluby důchodců apod. v našem městském obvodě. Radvaničtí hasiči již Sbor v Kokoszycach navštívili dvakrát a byla to setkání především pracovní, kde se připravovala tato dohoda o spolupráci. Podpisem této smlouvy máme také možností společně čerpat dotace v rámci příhraniční spolupráce a to budou jedna z dalších témat společných návštěv.

Podobné příspěvky

Napsat komentář