Sbor dobrovolných hasičů Radvanice, realizoval v roce 2018 projekt „Technické zabezpečení
vzdělávání členů SDH a mládeže.“ Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou
80.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši 113.000, -Kč. Rozdíl mezi dotací a celkovými
náklady hradil sbor dobrovolných hasičů ze svých vlastních zdrojů. Cílem projektu bylo pořízení
technického zařízení a vybavení pro vzdělávání členů sboru dobrovolných hasičů a mládeže. Projekt
byl rozdělen do dvou částí. První byla realizace pořízení přenosové, datové a audiovizuální techniky.
V druhé části se jednalo o pořízení velkoprostorového stanu a nezbytného mobiliáře pro preventivně
výchovnou činnost mládeže, seniory a další, zejména vzdělávací akce, které organizuje sbor
dobrovolných hasičů mimo hasičskou zbrojnici na žádost městského obvodu, školských zařízení,
domovů seniorů a dalších organizací. Finanční podpora Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byla výrazným přínosem pro zajištění podpory vzdělávání členů,
mládeže a preventivně výchovou činnost širší veřejnosti.

Podobné příspěvky

Napsat komentář