Dne 25. září proběhla na sokolovně v Radvanicích „lidová veselice,“ která byla pořádána v rámci oslav 705. výročí založení obcí Radvanice a Bartovice. Akci pořádala k tomuto výročí obec, ale v úzké spolupráci s místními spolky – chovatelů, zahrádkářů, sokolů, rybářů, myslivců a včelařů. Náš sbor se výrazně podílel na technickém zajištění prostorů slavnosti a také se ve spolupráci s hasičským sborem Bartovice staral o občerstvení návštěvníků této kulturní akce. Dopoledne bylo na programu vystoupení dětí z místních mateřských a základních škol a také lidové školy umění. V 15:00 hodin starosta obce zahájil oficiální část veselice a následoval bohatý kulturní program, který skončil v neděli ve dvě hodiny ráno. Samozřejmě, že nechyběl ohňostroj. Na akci byli přizvání také naší přátelé z OSP Kokoszyce a představitelé vedení obce Kokoszyce. U této příležitosti nám byl oficiálně předán do užívání osobní automobil Škoda – Yeti a traktor Yukon s příslušenstvím, které zakoupila obec. Děkujeme také touto cestou samosprávě obce za trvalou přízeň, kterou našemu sboru dlouhodobě věnuje.

Podobné příspěvky

Napsat komentář