20160502_082416V minulých dnech jsme do výbavy naší jednotky pořídili nové technické prostředky, které najdou uplatnění zejména při hašení lesních požárů, malých porostů a trav. Některé poslouží jako doplnění ke stávajícímu vybavení. Na realizaci tohoto nákupu jsme využili finanční podporu od Lesů České republiky s. p., kterou jsme získali, na základě vypsaného grantu prostřednictvím spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku.  Mezi nové technické prostředky patří například tlumnice, zádový hasící vak, rozdělovače „D“, nebo proudnice „D“ s možnosti regulace množství průtoku vody a volby druhu vodního proudu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat jak Lesům České republiky za poskytnutou finanční podporu, tak spolku Svatý Florián, který byl nositelem zmíněného grantu.

lesy_cr_web