Cesko_Polsko_EUV pondělí 2. května se čtyřčlenná delegace SDH zúčastnila akce oslavy svátku sv. Floriána – Dzieň Stražaka u našich polských kolegů OSP Kokoszyce. Nejprve jsme se společně v průvodu za zvuku sirény přesunuli před místní kostel, kde byla následně sloužena slavnostní mše svatá. Po skončení následoval opět průvod zpět k hasičské zbrojnici. V rámci dalšího programu byly z rukou starosty a velitele předávány ocenění členům OSP a to jak dospělým, tak mladým hasičům. Velkým překvapením bylo udělení odznaku Sw. Floriána, který obdrželi čestný starosta SDH Pavel Šebesta a Richard Dudek. Po zdravicích hostů následovala již neformální diskuse, kde jsme se mimo jiné věnovali přípravě společného projektu OSP Kokoszyce a SDH Radvanice, zaměřeného zejména do oblasti vzdělávání a práce s mládeží, který bychom chtěli v rámci aktuálně vyhlášených výzev realizovat. Děkujeme našim přátelům za pozvání a rovněž za udělené ocenění.