Hasičský ples 2016

_vyrn_86tanec22Srdečně zveme všechny spoluobčany, přátelé a známé na tradiční hasičský ples, který se bude konat v pátek 5.2.2016 v sokolovně v Radvanicích od 20 hod. K tanci a poslechu hraje SKUPINA HEC. Cena vstupenky je 180 Kč a lze je objednat na tel. čísle 724 185 811. Těšíme se na Vaší účast.

Valná hromada u kolegů z polska

Dne 9. 1. 2016 přijali členové našeho sboru pozvání od kolegů, kamarádu z družebního OSP Kokoszyce. V České Republice se na konci roku konají ve sborech dobrovolných hasičů výroční valné hromady a v Polsku se hasiči potkávají až na začátku roku při „Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze“. Poslechli jsme si hlavní události z činnosti jednotky za rok 2015. Musíme říct, že celoroční činnost „ochotniczej strazy požarnej (OSP) w Kokoszycach“ byla opravdu pestrá a v mnohých případech jistě i náročná. Při této slavnostní příležitosti jsme si také připomněli společné cvičení jednotek, akce sboru a v neposlední řadě společné jubileum, 5leté výročí spolupráce naších sborů. Při poděkování za spolupráci a přáních do nového roku, byly kamarádům z polska předány upomínkové předměty našeho sboru, čtyři páry zásahových rukavic a pro „prezese OSP“ starostu sboru Witolda Kowola zásahovou hasičskou přílbu. Na „zebranie“ proběhla také i volba nového vedení sboru, které je tak jako u nás s 5 pětiletým funkční obdobím. Volby proběhli převážně s podporou naprosté většiny přítomných a bylo zvoleno kompletně celé staronové vedení sboru.

Soutěž DOBRÁCI ROKU

20160106_182307_resizedZapojili jsme se do soutěže Českého rozhlasu Ostrava pod názvem Dobráci roku. V pátek 1. ledna 2016 byl náš sbor vylosován v této soutěži.  Následně nás navštívil v hasičárně redaktor ČRo Ostrava Artur Kubica a natočil s našimi členy reportáž, která byla odvysílaná 8. ledna v 15:10 a repríza bude v neděli 10. ledna rovněž v 15:10.  Reportáž najdete také v audioarchivu ČRO. Od této chvíle můžete náš sbor podpořit zasláním jedné nebo více SMS ve tvaru DOBRACI RADVANICE na číslo 900 11 04. (Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami). Hlasovat můžete od 8.1.16 – 15.1.16 do 15 hodiny. Pro vítěze je připravena veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a piva za 100 tisíc korun! Zároveň postoupí do celostátního finále, ve kterém se v červnu 2016 utká o hasičské vybavení za stovky tisíc korun. Prosíme, podpořte nás. Děkujeme

Vánoční florbalový turnaj

V neděli 27. prosince 2015, tedy v samém závěru vánočního období, byl sehrán tradiční florbalový vánoční turnaj. Do letošního ročníku si přišli poměřit síly kolegové z SDH Havířov, Muglinov, Vratimov  a domácí Radvanice. Po dvou hodinách hry bylo dobojováno v konečném pořadí: 4. místo Vratimov, 3. místo Muglinov, 2. místo Havířov, 1. místo Radvanice.

Drakiáda 7. ročník

IMG_9702V neděli 11. 10. pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice 7. ročník drakiády. Letošního ročníku, který se výjimečně konal na Poláškově ulici v Radvanicích, se zúčastnilo celkem 51 draků, a to v mladší a starší kategorii. Kromě samotného pouštění draků se děti mohly zúčastnit také soutěže v malování draků na cestu, která se během několika okamžiků zaplnila spoustou obrázků. V letošním roce nám přálo i velmi větrné počasí, tak to drakům moc dobře lítalo. Hodnotící komise se zaměřila také na vyrobené draky, jejich provedení a vzhled. Jako doprovodný program byla pro děti připravena ukázka výcviku psů z kynologického klubu městské policie Ostrava. Dále si program pro děti připravila Městská policie Ostrava, konkrétně strážníci z úseku prevence kriminality. Po sečtení všech bodů došlo k vyhodnocení draků letošní drakiády a předání hodnotných cen, kterého se ujal místostarosta Bc. Aleš Boháč MBA. Z mladší kategorie bylo ohodnoceno prvních 10 draků a z kategorie starších prvních 5 draků.

V kategorii mladších se na 3. místě umístila Nachtamannová Radka, 2. místo obsadil Neumann Daniel a 1. místo patřilo Lechowičové Anetě.

V kategorii starších se na 3. místě umístila Klimková Terezie, na 2. místě skončil Šútora Patrik a 1. místo získal Vavříček Pavel.

Vítězové, kteří obsadili první místa, obdrželi navíc dorty ve tvaru draka, které do soutěže věnovalo cukrářství AKNEL. Věříme, že se zúčastněným letošní drakiáda líbila a s radostí se zúčastní i příštího ročníku.

Video z akce zde

Více foto zde

Doplnění výbavy jednotky SDH

IMAG0810Dne 8.října 2015 proběhlo v prostorách centrální hasičské stanice v Ostravě Zábřehu slavnostní předání technických prostředků vybraným jednotkám SDH obcí Moravskoslezského kraje. Mezi obdarovanými byla také naše jednotka SDH. S ohledem na předurčenost k zásahům s výskytem úniku nebezpečných látek, jsme do výbavy obdrželi kanálovou rychloucpávku a detekční přístroj Dräger X-am 2500, který je osazen čtyřmi čidly k měření metanu, sirovodíku, kyslíku a oxidu uhelnatého. Nový detektor nám nahradí starší dosud používaný přístroj Pac-Ex 2, který sloužil pouze k měření metanu. Uvedené prostředky, které zakoupil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, jsou v hodnotě 33.800,-Kč. Za zřizovatele se slavnostní akce zúčastnil místostarosta Aleš Boháč. Více informací také na pozary.cz

Pozvánka na Drakiádu

Zveme Vás na naší tradiční drakiádu, která se uskuteční dne 11.10.2015.

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – PARKOVIŠTĚ NA UL. POLÁŠKOVÁ
Drakiáda 11.10.2015

Drakiáda 2015

PĚT LET VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE

IMG_4000V pátek 26. a sobotu 27. června 2015, jsme si připomněli pětileté výročí vzájemné spolupráce mezi našim SDH a OSP Kokoszyce. Dohoda o spolupráci mezi oběma sbory byla podepsána 16.června 2010 v Radvanicích. Velmi rádi jsme přijali pozvání našich kamarádu z OSP Kokoszyce, kteří v rámci tohoto výročí připravili zajímavý program. V pátek 26. 6. jsme se vypravili k hasičské zbrojnici Kokoszyce s vozidlem CAS 20 Terrno, abychom následně absolvovali v průběhu dopoledne a části odpoledne společný výcvik obou jednotek. Členové OSP Kokoszyce přichystali pro společný výcvik několik stanovišť, kde jsme buď společně, nebo samostatně plnili úkoly. Jednalo se zejména o procvičení práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aplikace pěny jako hasiva, ovládání a údržba motorové pily a rozbrušovačky, výcvik v ochranných oblecích, zdravotnická příprava a záchrana osob apod. V rámci výcviku jsme si vyměnili zkušenosti s jednotlivými činnostmi u nás a našich kolegů a zároveň vysvětlili případné rozdíly v taktických postupech. Po chutném obědě následovalo seznámení s objektem základní a mateřské školy, na kterou bylo naplánováno taktické cvičení, do kterého se zapojilo šest dobrovolných jednotek včetně naší. Úkolem bylo procvičit průzkum, evakuaci osob, vytvořit bojová rozvinutí a poskytování první pomoci. Po ukončení cvičení následovalo komplexní vyhodnocení postupu nejen z pohledu velitele zásahu z řad profesionálních hasičů, ale také velitelů jednotlivých dobrovolných jednotek. Musíme konstatovat, že s takto obsáhlým a detailním hodnocením cvičení, jsme se u nás ještě nesetkali. Na závěr pátečního odpoledne následovala příprava na sportovní výkony, neboť v sobotu nás čekala společná účast v mezinárodní soutěži v požárním útoku. Jelikož naši kolegové z OSP mají odlišný způsob soutěží, následoval tedy nácvik požárního útoku dle našich pravidel. Nutno podotknou, že náš sbor zcela jistě nepatří mezi sportovní kolektivy, které se požárnímu sportu věnují pravidelně a poctivě trénují. Snad proto samotný nácvik této disciplíny přinášel řadu okamžiků, kterým jsme se s chutí zasmáli. Na úplný závěr pátečního podvečera jsme společně povečeřeli a vydali se na cestu domů.
V sobotu dopoledne jsme se do Kokoszyc opět vrátili, abychom se následně zúčastnili avizované mezinárodní soutěže, která probíhala v nedalekém Jedlowniku. Vše nabralo rychlý spád a po krátkém oficiálním zahájení a poradě následoval start prvního družstva. Nejprve „útočila“ družstva z ČR, bezprostředně po nich pak družstva z PL. Dosažené časy jednotlivých partnerských sborů se sečetly a pořadí bylo na světě. Když zvážíme, že jsme požární útok „po Česku“ naše kamarády učili teprve v předvečer vlastní soutěže a náš sbor má ke sportovní elitě daleko, bylo pro nás milým překvapením umístění na prvním místě. Kromě poháru a diplomu jsme dle pravidel této soutěže získali také právo pořádní následujícího ročníku. V odpolední části sobotního dne již následovala volná zábava a společné posezení, které bylo opět spojeno se sportovními výkony, ať již v minikopané, nebo volejbale. Děkujeme našim přátelům z OSP Kokoszyce za pozvání a příjemný i zároveň prospěšný program, který byl pro nás v rámci připomenutí pětileté spolupráce připravený.

Soutěž SDH

 

Přijměte pozvání na netradiční soutěž hasičských družstev, která se bude konat 14. 6. 2015 od 10 hod před hasičskou zbrojnicí. Těšíme se na Vás.

soutěž SDH 2015-page-00110333357_734026633285850_2698824496074758551_o

10371229_734026883285825_876626709224886407_o1913230_734026499952530_2491207468636464181_o

 

Den proti rakovině 2015

Dne 13. 5. 2015 jsme se zapojili do prodeje žlutých květinek v boji proti rakovině. Letos byl o květinky veliký zájem tak za pár hodin jsme neměli co prodávat. Děkujeme, že jste s námi podpořili Boj proti rakovině.