Drakiáda 7. ročník

IMG_9702V neděli 11. 10. pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice 7. ročník drakiády. Letošního ročníku, který se výjimečně konal na Poláškově ulici v Radvanicích, se zúčastnilo celkem 51 draků, a to v mladší a starší kategorii. Kromě samotného pouštění draků se děti mohly zúčastnit také soutěže v malování draků na cestu, která se během několika okamžiků zaplnila spoustou obrázků. V letošním roce nám přálo i velmi větrné počasí, tak to drakům moc dobře lítalo. Hodnotící komise se zaměřila také na vyrobené draky, jejich provedení a vzhled. Jako doprovodný program byla pro děti připravena ukázka výcviku psů z kynologického klubu městské policie Ostrava. Dále si program pro děti připravila Městská policie Ostrava, konkrétně strážníci z úseku prevence kriminality. Po sečtení všech bodů došlo k vyhodnocení draků letošní drakiády a předání hodnotných cen, kterého se ujal místostarosta Bc. Aleš Boháč MBA. Z mladší kategorie bylo ohodnoceno prvních 10 draků a z kategorie starších prvních 5 draků.

V kategorii mladších se na 3. místě umístila Nachtamannová Radka, 2. místo obsadil Neumann Daniel a 1. místo patřilo Lechowičové Anetě.

V kategorii starších se na 3. místě umístila Klimková Terezie, na 2. místě skončil Šútora Patrik a 1. místo získal Vavříček Pavel.

Vítězové, kteří obsadili první místa, obdrželi navíc dorty ve tvaru draka, které do soutěže věnovalo cukrářství AKNEL. Věříme, že se zúčastněným letošní drakiáda líbila a s radostí se zúčastní i příštího ročníku.

Video z akce zde

Více foto zde

Doplnění výbavy jednotky SDH

IMAG0810Dne 8.října 2015 proběhlo v prostorách centrální hasičské stanice v Ostravě Zábřehu slavnostní předání technických prostředků vybraným jednotkám SDH obcí Moravskoslezského kraje. Mezi obdarovanými byla také naše jednotka SDH. S ohledem na předurčenost k zásahům s výskytem úniku nebezpečných látek, jsme do výbavy obdrželi kanálovou rychloucpávku a detekční přístroj Dräger X-am 2500, který je osazen čtyřmi čidly k měření metanu, sirovodíku, kyslíku a oxidu uhelnatého. Nový detektor nám nahradí starší dosud používaný přístroj Pac-Ex 2, který sloužil pouze k měření metanu. Uvedené prostředky, které zakoupil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, jsou v hodnotě 33.800,-Kč. Za zřizovatele se slavnostní akce zúčastnil místostarosta Aleš Boháč. Více informací také na pozary.cz

Pozvánka na Drakiádu

Zveme Vás na naší tradiční drakiádu, která se uskuteční dne 11.10.2015.

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – PARKOVIŠTĚ NA UL. POLÁŠKOVÁ
Drakiáda 11.10.2015

Drakiáda 2015

PĚT LET VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE

IMG_4000V pátek 26. a sobotu 27. června 2015, jsme si připomněli pětileté výročí vzájemné spolupráce mezi našim SDH a OSP Kokoszyce. Dohoda o spolupráci mezi oběma sbory byla podepsána 16.června 2010 v Radvanicích. Velmi rádi jsme přijali pozvání našich kamarádu z OSP Kokoszyce, kteří v rámci tohoto výročí připravili zajímavý program. V pátek 26. 6. jsme se vypravili k hasičské zbrojnici Kokoszyce s vozidlem CAS 20 Terrno, abychom následně absolvovali v průběhu dopoledne a části odpoledne společný výcvik obou jednotek. Členové OSP Kokoszyce přichystali pro společný výcvik několik stanovišť, kde jsme buď společně, nebo samostatně plnili úkoly. Jednalo se zejména o procvičení práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aplikace pěny jako hasiva, ovládání a údržba motorové pily a rozbrušovačky, výcvik v ochranných oblecích, zdravotnická příprava a záchrana osob apod. V rámci výcviku jsme si vyměnili zkušenosti s jednotlivými činnostmi u nás a našich kolegů a zároveň vysvětlili případné rozdíly v taktických postupech. Po chutném obědě následovalo seznámení s objektem základní a mateřské školy, na kterou bylo naplánováno taktické cvičení, do kterého se zapojilo šest dobrovolných jednotek včetně naší. Úkolem bylo procvičit průzkum, evakuaci osob, vytvořit bojová rozvinutí a poskytování první pomoci. Po ukončení cvičení následovalo komplexní vyhodnocení postupu nejen z pohledu velitele zásahu z řad profesionálních hasičů, ale také velitelů jednotlivých dobrovolných jednotek. Musíme konstatovat, že s takto obsáhlým a detailním hodnocením cvičení, jsme se u nás ještě nesetkali. Na závěr pátečního odpoledne následovala příprava na sportovní výkony, neboť v sobotu nás čekala společná účast v mezinárodní soutěži v požárním útoku. Jelikož naši kolegové z OSP mají odlišný způsob soutěží, následoval tedy nácvik požárního útoku dle našich pravidel. Nutno podotknou, že náš sbor zcela jistě nepatří mezi sportovní kolektivy, které se požárnímu sportu věnují pravidelně a poctivě trénují. Snad proto samotný nácvik této disciplíny přinášel řadu okamžiků, kterým jsme se s chutí zasmáli. Na úplný závěr pátečního podvečera jsme společně povečeřeli a vydali se na cestu domů.
V sobotu dopoledne jsme se do Kokoszyc opět vrátili, abychom se následně zúčastnili avizované mezinárodní soutěže, která probíhala v nedalekém Jedlowniku. Vše nabralo rychlý spád a po krátkém oficiálním zahájení a poradě následoval start prvního družstva. Nejprve „útočila“ družstva z ČR, bezprostředně po nich pak družstva z PL. Dosažené časy jednotlivých partnerských sborů se sečetly a pořadí bylo na světě. Když zvážíme, že jsme požární útok „po Česku“ naše kamarády učili teprve v předvečer vlastní soutěže a náš sbor má ke sportovní elitě daleko, bylo pro nás milým překvapením umístění na prvním místě. Kromě poháru a diplomu jsme dle pravidel této soutěže získali také právo pořádní následujícího ročníku. V odpolední části sobotního dne již následovala volná zábava a společné posezení, které bylo opět spojeno se sportovními výkony, ať již v minikopané, nebo volejbale. Děkujeme našim přátelům z OSP Kokoszyce za pozvání a příjemný i zároveň prospěšný program, který byl pro nás v rámci připomenutí pětileté spolupráce připravený.

Soutěž SDH

 

Přijměte pozvání na netradiční soutěž hasičských družstev, která se bude konat 14. 6. 2015 od 10 hod před hasičskou zbrojnicí. Těšíme se na Vás.

soutěž SDH 2015-page-00110333357_734026633285850_2698824496074758551_o

10371229_734026883285825_876626709224886407_o1913230_734026499952530_2491207468636464181_o

 

Den proti rakovině 2015

Dne 13. 5. 2015 jsme se zapojili do prodeje žlutých květinek v boji proti rakovině. Letos byl o květinky veliký zájem tak za pár hodin jsme neměli co prodávat. Děkujeme, že jste s námi podpořili Boj proti rakovině.

Darovali jsme krev

Dne 12. 5. 2015  jsme se zúčastnili povedené akce ,,Daruj krev s dobrovolnými hasiči”. Této akce se zúčastnili dva pravidelní dárci a  dva prvodárci z řad našich členů a to Pavlína Sasínová, Lucie Bergerová, Tomáš Pluta a Jiři Jarecký.  Dárci, kteří darují krev v měsíci květnu budou do této akce také zařazeni. K dnešnímu dni z našeho sboru darovalo již 8 členů. Děkujeme

Dzień Strażaka 2015

OSP Kokoszyce

I letos jsme se 1. 5. 2015 v odpoledních hodinách zúčastnili Dzień Strażaka u našich kolegů z OSP Kokoszyce. V 16 hodin vše začalo slavnostním průvodem do místního kostela, kde proběhla mše sv. za všechny stražáky a hasiče. Po mši sv. proběhlo malé posezení na hasičské zbrojnici, kde jsme s našimi kamarády diskutovali až do večerních hodin.

Český den proti rakovině

kyticka_2015-final_smallTaké letos se budeme podílet na tradiční květnové sbírce,, Liga proti rakovině” ve středu 13. května  prodejem žlutých kytiček měsíčku lékařského se stříbrnou stužkou. Jestli budete mít zájem si od nás zakoupit žlutou kytičku a podpořit tak boj proti rakovině, můžete tak učinit na hasičské zbrojnici nebo v ulicích Radvanic od prodávajících hasičů. Děkujeme

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Podpořte i vy Vaší účastí akci s názvem DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI.
image001