Hranečník

Dne 29. června 2006 pokračovaly práce na uskladňování protipovodňového materiálu ve středisku humanitární pomoci “HRANEČNÍK.” Druhý měsíc po povodni společně s dalšími jednotkami SDH (Muglinov, Kunčičky, Heřmanice), zajišťujeme sušení písku a následné zpětné pytlování. Denně je naplněno cca 100-120 pytlů, které budou na základě usnesení povodňové komise města Ostravy trvale uskladněny a připraveny k okamžitému použití.

Krajské kolo

Dne 16.-18.června 2006 jsme se společně s SDH Muglinov podíleli na organizačním zajištění krajského kola mladých hasičů a dorostu, které probíhalo v uvedených dnech na stadionu TJ NH CLASIC v Ostravě Zábřehu. Tak jako při mistrovství ČR, které bylo v Ostravě v roce 2003, jsme společně vytvořili tým 25 lidí technické čety, jenž zajišťoval vše potřebné k hladkému průběhu soutěže

Námětové cvičení

Dne 16.června 2006 se naše jednotka SDH zúčastnila “námětového cvičení” ve Staré Bělé. Společně s JSDH Stará Bělá, Zábřeh a Hrabová nacvičovala likvidaci požáru s výskytem nebezpečných látek v základní škole. Naši členové se podíleli na zásahu v ochranných oblecích OPCH 90-PO a dekontaminaci zasahujících členů JSDH.

Soutěž

Dne 10.6.2006 pořádáme tradiční soutěž hasičských družstev. Akce proběhne od 15:00 hodin před ZŠ Vrchlického. Tentokrát bude cenou pro vítěze 50 l sud piva VELKOPOPOVICKÉHO KOZLA. Srdečně zveme všechny příznivce hasičů.

Soutěž SDH

Dne 10.června 2006 proběhla u nás soutěž hasičských družstev, dle místních pravidel. 10 týmů mužů a 2 týmy žen se za příjemného sportovního počasí během 1 hodiny utkaly o hodnotné ceny, pořízené za přispění městského obvodu Radvanice a Bartovice, SDH a Velkopopovického kozla. V konečném pořadí se na třetím místě umístilo domácí družstvo, druhou příčku obsadil SDH Havířov a první cenu – 50 l sud piva si odvezli muži z SDH Heřmanice. V ženách zvítězilo rovněž družstvo SDH Heřmanice.

Výstava Edura 2006

Dne 7.června 2006 jsme společně se členy SDH Havířov navštívili hasičskou výstavu EDURA v polském městě Czestochowa. K vidění toho bylo opravdu hodně. A pokud můžeme srovnávat byla tato výstava svou úrovní a nabídkou mnohem lepší než náš PYROS. Zastoupeny byly snad všechny obory PO od výstrojních součástí, obleků, dýchací techniky, měřící přístroje, radiostanice, plavidla, elektrocentrály, pily, výukové programy PC, hlásiče EPS a mnoho dalších. Také nabídka automobilů ať již cisternových, dopravních, nebo speciálních byla velmi bohatá. Nechyběly také prvky ochrany obyvatelstva – sirény, stany, nouzové stravování, zdravotnický materiál a pod. K vidění bylo také několik novinek. Z českých firem se prezentovala např. DEVA F-M , REO AMOS a RLS. Výstava probíhala v areálu školy požární ochrany, která vyzařovala vysokou úrovní a zázemím. Takže zde bylo dostatek prostoru i pro doprovodný program – ukázky hašení, systém COBRA, hašení pěnou a smáčedly, vyprošťování a mnohé další. Možná by bylo lépe, kdyby se i náš PYROS “přestěhoval” do podobného zařízení (jistě by se v ČR našlo). Určitě by přilákal pak více vystavovatelů, kteří by nemuseli platit vysoké částky za pronájem stánku, které je mnohdy od prezentace odradí.

Autotec

Dne 4.června 2006 jsme navštívili výstavu Autotec na brněnském výstavišti. Nabídka užitkových vozidel byla opravdu široká. K vidění bylo také několik “hasičských verzí” a jiných automobilových speciálů. Na volné ploše byl vystaven mimo jiné speciální návěs – mobilní středisko zdravotní záchranné služby Praha. Také řada doplňků a příslušenství byla velmi široká a řada by našla své uplatnění také u jednotek PO (navijáky, startovací vozíky, nabíječky, vysokotlaká technika, vysavače, odsávání a pod.).

Valná hromada

Dne 3.června 2006 od 17:00 proběhne valná hromada SDH, spojená tradičně se smažením vaječiny. Program valné hromady: 1. zahájení, 2. zpráva o činnosti SDH od VVH, 3. změna okrskového uspořádaní, 4. diskuse, 5. závěr. Po ukončení proběhne smažení vaječiny. Zveme všechny členy sboru k účasti.

Dětský den

Dne 2.6.2006 jsme uspořádali “dětský den” pro mentálně postiženou mládež. Akci pořádáme každoročně pro ústav sociální péče v Ostravě Třebovicích. Společné dopoledne přicházejí každoročně zpříjemnit těmto dětem také žáci 9. třídy ZŠ Vrchlického v Radvanicích. Společně pak soutěží v jednoduchých disciplínách, procházejí společně techniku SDH a sledují ukázky práce členů jednotky. Na závěr si pak všichni vychutnají “klasiku” – opékaný párek a obdrží drobné odměny v podobě pamlsků. Na oplátku jsme jako poděkování od dětí dostali malované obrázky a proutěný košík. Jsme rádi, že jsme i v letošním roce mohli strávit s těmito dětmi jedno dopoledne a zpestřit oslavu “Dne dětí.”

Svět rekordů a kuriozit

Dne 27. května 2006 ve 20:00 hodin bude ČT 1 vysílat pořad “svět rekordů a kuriozit” jehož součástí je pokus o rekord “nejdéle hořící člověk.” Natáčení tohoto rekordu se odehrávalo v Ostravě Hrušově a naše jednotka zajišťovala pro ČT asistenci při tomto nebezpečně vyhlížejícím pokusu. Vše nakonec dopadlo dobře a našeho zásahu nebylo potřeba. Ostatně se můžete sami podívat jak celá akce probíhala a dopadla