Výcvik na stanici Slezská

Dne 8.července 2006 proběhl výcvik jednotky SDH na stanici HZS ÚO Ostrava č.5. Po roce přestávky jsme se opět zdokonalovali při obsluze zařízení SDO – stanoviště dekontaminace osob. Právě stanice HZS “SLEZSKÁ” a naše JSDH je předurčena k obsluze tohoto zařízení. Dnešní výcvik byl “opakovací.” Připomněli jsme si rozkládaní a skládaní zařízení, uložení vybavení a ovládaní technologie ohřevu vody, osvětlení a vytápění. Další výcviky budou následovat v měsících srpen a září a budou probíhat již v “ostrém provozu” a v ochranných oblecích.

50 výročí SDH Havířov

Dne 1.7.2006 jsme se zúčastnili s technikou CAS 32 T 815 a DA 12 A 31 oslav 50. výročí založení SDH Havířov. Nejprve vyjela přes centrum města kolona historických i současných hasičských vozidel. Rozsvícené majáky, houkání sirén a pěkný pohled na nablýskané auta zaujal opravdu většinu kolemjdoucích. Rovněž okna přilehlých domů byla plná lidí. Po tomto slavnostním “defilé” dorazila kolona na parkoviště vedle sportovní haly SLÁVIA, kde jednotka SDH Šenov předvedla vyproštění zraněné osoby z vraku vozidla. Poté místní “oslavenci” předvedli zásah při likvidaci požáru osobního vozidla. Následovala ukázka práce těžkého vyprošťovacího vozidla HZS MSK “BISON.” Své předvedli také lezci ze stanice v Havířově. Hasičské odpoledne ukončili hasiči ze SDH Životice ukázkou požárního útoku. Po celou dobu akce byly připraveny doprovodné soutěže pro děti. Úplnou tečkou na závěr bylo chutné pohoštění v hasičské zbrojnici pro všechny zúčastněné sbory.

Hranečník

Dne 29. června 2006 pokračovaly práce na uskladňování protipovodňového materiálu ve středisku humanitární pomoci “HRANEČNÍK.” Druhý měsíc po povodni společně s dalšími jednotkami SDH (Muglinov, Kunčičky, Heřmanice), zajišťujeme sušení písku a následné zpětné pytlování. Denně je naplněno cca 100-120 pytlů, které budou na základě usnesení povodňové komise města Ostravy trvale uskladněny a připraveny k okamžitému použití.

Krajské kolo

Dne 16.-18.června 2006 jsme se společně s SDH Muglinov podíleli na organizačním zajištění krajského kola mladých hasičů a dorostu, které probíhalo v uvedených dnech na stadionu TJ NH CLASIC v Ostravě Zábřehu. Tak jako při mistrovství ČR, které bylo v Ostravě v roce 2003, jsme společně vytvořili tým 25 lidí technické čety, jenž zajišťoval vše potřebné k hladkému průběhu soutěže

Námětové cvičení

Dne 16.června 2006 se naše jednotka SDH zúčastnila “námětového cvičení” ve Staré Bělé. Společně s JSDH Stará Bělá, Zábřeh a Hrabová nacvičovala likvidaci požáru s výskytem nebezpečných látek v základní škole. Naši členové se podíleli na zásahu v ochranných oblecích OPCH 90-PO a dekontaminaci zasahujících členů JSDH.

Soutěž

Dne 10.6.2006 pořádáme tradiční soutěž hasičských družstev. Akce proběhne od 15:00 hodin před ZŠ Vrchlického. Tentokrát bude cenou pro vítěze 50 l sud piva VELKOPOPOVICKÉHO KOZLA. Srdečně zveme všechny příznivce hasičů.

Soutěž SDH

Dne 10.června 2006 proběhla u nás soutěž hasičských družstev, dle místních pravidel. 10 týmů mužů a 2 týmy žen se za příjemného sportovního počasí během 1 hodiny utkaly o hodnotné ceny, pořízené za přispění městského obvodu Radvanice a Bartovice, SDH a Velkopopovického kozla. V konečném pořadí se na třetím místě umístilo domácí družstvo, druhou příčku obsadil SDH Havířov a první cenu – 50 l sud piva si odvezli muži z SDH Heřmanice. V ženách zvítězilo rovněž družstvo SDH Heřmanice.

Výstava Edura 2006

Dne 7.června 2006 jsme společně se členy SDH Havířov navštívili hasičskou výstavu EDURA v polském městě Czestochowa. K vidění toho bylo opravdu hodně. A pokud můžeme srovnávat byla tato výstava svou úrovní a nabídkou mnohem lepší než náš PYROS. Zastoupeny byly snad všechny obory PO od výstrojních součástí, obleků, dýchací techniky, měřící přístroje, radiostanice, plavidla, elektrocentrály, pily, výukové programy PC, hlásiče EPS a mnoho dalších. Také nabídka automobilů ať již cisternových, dopravních, nebo speciálních byla velmi bohatá. Nechyběly také prvky ochrany obyvatelstva – sirény, stany, nouzové stravování, zdravotnický materiál a pod. K vidění bylo také několik novinek. Z českých firem se prezentovala např. DEVA F-M , REO AMOS a RLS. Výstava probíhala v areálu školy požární ochrany, která vyzařovala vysokou úrovní a zázemím. Takže zde bylo dostatek prostoru i pro doprovodný program – ukázky hašení, systém COBRA, hašení pěnou a smáčedly, vyprošťování a mnohé další. Možná by bylo lépe, kdyby se i náš PYROS “přestěhoval” do podobného zařízení (jistě by se v ČR našlo). Určitě by přilákal pak více vystavovatelů, kteří by nemuseli platit vysoké částky za pronájem stánku, které je mnohdy od prezentace odradí.

Autotec

Dne 4.června 2006 jsme navštívili výstavu Autotec na brněnském výstavišti. Nabídka užitkových vozidel byla opravdu široká. K vidění bylo také několik “hasičských verzí” a jiných automobilových speciálů. Na volné ploše byl vystaven mimo jiné speciální návěs – mobilní středisko zdravotní záchranné služby Praha. Také řada doplňků a příslušenství byla velmi široká a řada by našla své uplatnění také u jednotek PO (navijáky, startovací vozíky, nabíječky, vysokotlaká technika, vysavače, odsávání a pod.).

Valná hromada

Dne 3.června 2006 od 17:00 proběhne valná hromada SDH, spojená tradičně se smažením vaječiny. Program valné hromady: 1. zahájení, 2. zpráva o činnosti SDH od VVH, 3. změna okrskového uspořádaní, 4. diskuse, 5. závěr. Po ukončení proběhne smažení vaječiny. Zveme všechny členy sboru k účasti.