Dne 19.-20. května 2006 jsme se na pozvání HZS Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov zúčastnili odborné přípravy a “soutěže” RALLYE HAMRY. Akce probíhala ve vojenském prostoru HAMRY, ve stejnojmenné obci. První den byl zaměřen na odbornou přípravu velitelů a strojníků JPO II, III, V. Organizátory akce bylo utvořeno 6 družstev, které se střídaly na připravených šesti stanovištích (hašení, chřipka ptáků, olejové havárie a pod.). Druhý den byla připravena “soutěž” RALLYE HAMRY, která spočívala v plnění připravených úkolů (které ale nikdo z družstev neznal). Družstva vyrazila na trať s vozidly a na dvou okruzích a 6 stanovištích pak plnila zadané úkoly. Organizátoři odborné přípravy již od samého počátku zdůrazňovali, že nejde ani tak o soutěž, jako spíše prakticky si vyzkoušet řešení různých problémů. Musíme konstatovat, že akce byla na vysoké úrovni a to nejen po organizační stránce, ale také drtivá většina jednotek SDH přistupovala ke všemu zcela disciplinovaně a s plným nasazením. Jsme opravdu rádi, že jsme se této akci mohli zúčastnit a plně se zapojit do veškerého dění.