Pyrocar 2007

8. září se delegace sboru vypravila do Přibyslavi, kde probíhal PYROCAR 2007. Pravda je že naše rozhodnutí zda skutečně odjedeme padlo až v nočních hodinách, neboť od středy 5.9. začalo v našem kraji vydatně a nepřetržitě pršet, což způsobilo opět záplavy. Pravda k takovým jako v roce 1997 naštěstí nedošlo, takže jsme se mohli nakonec na akci vypravit. A nelitovali jsme. PYROCAR 2007 se opravdu poved a byla to opravdová pastva pro oči. Také zde bylo dosti příležitosti na vzájemné konzultace a setkání s přáteli. Škoda, že ani zde nepřálo počasí.

Den v Tatře

1.září jsme navštívili akci “DEN V TATŘE” který pořádala automobilka TATRA u příležitosti 110 let svého trvání. Akce se setkala s velkým ohlasem a už od časných ranních hodin se za brány podniku sjížděly davy lidí. K prohlídce byly otevřeny výrobní haly – slévárny, kovárny, lakovny, vlastní montážní hala a pod. Takže bylo možné vidět celý výrobní proces automobilu TATRA. Bohatý byl také doprovodný program. U příležitosti tohoto výročí bylo představeno také nové logo TATRY

Výcvik

14.července proběhl po delší přestávce “hromadný” výcvik jednotky SDH. Tentokrát jsme využili prostorových možností dolní oblasti Vítkovic a.s. S radostí můžeme konstatovat, že je mezi námi několik “nováčků” a proto nejprve proběhlo několik “školících suchých” útoků do podzemí. Ke slovu přišla také trocha “chemie,” kdy byl procvičen odběr vzorku neznámé látek v ochranných oblecích. Následovalo vyproštění osoby v bezvědomí z hloubky a také zavalené osoby ze sutin. Výcvik byl zakončen klasickým bojovým rozvinutím do poschodí s následným hašením požáru v objektu bývalé správní budovy.

Svatbové šílenství

7.července – ani nám se nevyhnulo “svatbové šílenství,” kdy si své ANO řekli náš hospodář a velitel družstva Jirka Špetík a Perla Buryšová. Samozřejmě se to neobešlo bez naší “asistence.”

Soutěž hasičských družstev

Dne 24.června proběhla naše tradiční soutěž hasičských družstev. Letos sice netradičně v “nedělním” termínu, ale za pěkného počasí si přijelo zasoutěžit devět družstev mužů a dvě družstva žen. V konečném pořadí pak zvítězilo domácí družstvo žen a v mužské kategorii se na 3. místě umístil Havířov, druhé místo patřilo Heřmanicím a vítězem se stalo družstvo SDH Vratimov. Děkujeme všem za účast

Litoměřice

Dne 16.června jsme se vypravili na “hasičský zájezd” do Litoměřic, kde probíhaly “Hasičské slavnosti 2007.” Abychom vše stihli naplánovali jsme odjezd v 01:00 hodin z Ostravy. Na výstaviště Zahrada Čech dorazil autobus s naší výpravou kolem 7:30. Následovala snídaně, ustrojení do uniforem a pak už cesta na náměstí, kde probíhal slavnostní nástup. Náměstí se postupně zaplnilo z jedné poloviny historickou technikou a z druhé strany hasiči a prapory. Chvíle do oficiálního zahájení zpříjemnila Hudba hradní stráže, mažoretky a elitní jednotka Hradní stráže se svým “puškovým” vystoupením. A pak už zněly povely k nástupu, projevy hostů atd. Po všech oficialitách se dala nejprve do pohybu historická technika. A bylo se na co dívat. Poté se průvod doplnil o samotné zástupce sborů s prapory, který směřoval na výstaviště. A zde byla opravdu “pastva pro oči.” Historická technika, uniformy, moderní technika, ukázky no prostě skvělý program. Své kouzlo mělo také sekyrkové cvičení. Pak jsme ještě stihli návštěvu stanice HZS, kde byl den otevřených dveří. V 18:00 hodin následoval přesun na “Lodní náměstí,” kde probíhala další část programu – záchrana tonoucího z Labe pomocí vrtulníku, hašení pomocí “BAMBI VAKU” představení kontejnerů pro čerpání a hašení SOMATI a AMBASADOR. Na závěr byla připravená hasičská fontána a ohňostroj. Musíme konstatovat, že slavnosti byly velmi dobře připravené a všem sborům můžeme účast na těch dalších za tři roky jen doporučit.

Výstava Fireco 2007

Dne 24.května se čtyřčlenná “delegace” sboru zúčastnila mezinárodní hasičské výstavy v Trenčíně “FIRECO 2007.” Výstava rozsahem sice malá, ale hezká. A právě proto zde byla jedinečná příležitost k osobním kontaktům s vystavovateli. A nejen to, většina firem si návštěvníky velmi považovala a prezentovala své výrobky s maximální pozorností. A také zde byl prostor pro společná setkání nejen obchodních,ale hlavně těch, kamarádských – “hasičských”…..

Rallye Hamry 2007

Dne 19.-20.května se družstvo jednotky SDH zúčastnilo soutěže RALLYE Hamry, pořádanou HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov. „Startovním místem“ soutěže byl srubový tábor ve vojenském prostoru Hamry. Po příjezdu v sobotu odpoledne proběhla společná instruktáž velitelů a v 15:00 hodin odstartovala první posádka na trať. Druhá etapa začala ve 20:00 hodin a třetí pak ve 4:00 hodiny ráno. Celkem byly připraveny 3 okruhy – trasy a na každé plnění 3 úkolů. Žádna z posádek nevěděla dopředu co ji čeká. Vždy až po příjezdu na stanoviště obdržel velitel zadání plnění úkolu – např. hašení, vyproštění osob z havarovaného vozidla, vyproštění osoby z nádrže, zásah na nebezpečnou látku atd. některé okruhy pak měly „vložené“ stanoviště např. kontrola vozidla, dechová zkouška řidiče apod. Vyhodnocení soutěže pak proběhlo v hasičském areálu v Hamrech. Naše družstvo se v konečném pořadí umístilo na 2.místě. Nutno dodat, že celá soutěž byla příslušníky HZS velmi dobře organizačně připravena a všechny posádky přistupovaly k soutěži s plným nasazením. Celou akci můžeme považovat za příjemné zpestření provádění odborné přípravy a dalším sborům můžeme doporučit účast v příštím ročníku.

Valná hromada

19. května proběhne od 16:00 hodin valná hromada SDH. Po ukončení bude následovat tradiční smažení vaječiny.

1 ročník turnaje v minikopané

12.května se uskutečnil po loňském 0. ročníku 1. ročník hasičského turnaje v minikopané. Do hry nastoupilo 10 týmů, ve dvou skupinách. Slavnostní zahájení proběhlo společným nástupem v 9:00 hodin. A pak už se jen týmy střídaly na hřišti, dle rozlosování. Bohužel, příznivé “sportovní” počasí nevydrželo až do konce a tak poslední zápasy byly vyloženě o “zdraví.” V konečném pořadí pak první tři příčky obsadili: NIARA, Exgaros a Horní Datyně. Kromě domácích se dále zúčastnila družstva hasičů Vratimova, Šenova, Havířova, Bartovic a reprezentanti Městské policie v Radvanicích a Macek team. Akci přišli pozdravit také starosta městského obvodu Vojtěch Mynář a poslanec PČR Petr Rafaj