Odhalení sochy sv. Floriána

4. května proběhlo v Ostravě na Masarykově náměstí slavnostní odhalení sochy sv. Floriana a u této příležitosti také 3. setkání hasičských praporů. Před devátou ráno se na náměstí začala sjíždět historická i současná hasičská technika. Vlastní program pak začal úderem desáté hodiny. Slavnostní akt obohatil slib nových příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a předání medailí za věrnost. Statutární město Ostrava u této příležitosti nechalo zhotovit pamětní stuhu, kterou na všech 17 přítomných praporů SDH zavěsil primátor města Ing. Petr Kajnar. V rámci ukázek se představilo také hasičské muzeum v Ostravě, které předvedlo ukázku hašení historickou technikou. Nechyběl také Zill, koňská stříkačka, ale také moderní technika HZS a ostravských jednotek SDH. I náš sbor zde prezentoval svou novou CAS. Celou akci hudebně doprovodil orchestr VÍTKOVÁK. Socha patrona hasičů na náměstí stávala již v minulosti, kdy ji pro ochranu města před požáry instalovalo tehdejší vedení města. V padesátých létech byla socha odstraněna a “potulovala se” po různých zákoutích. Takže se pouze vrátila na své historické místo. U tohoto slavnostního aktu nemohl chybět biskup ostravsko -opavský mons. František Václav Lobkowicz. Za finančního přispění společnosti VÍTKOVICE a.s. spatřil světlo světa také “Almanach hasičských praporů,” který byl oficiálně představen hasičům i veřejnosti.

Taktické cvičení – pátraní po osobě

15.dubna se družstvo jednotky SDH zúčastnilo taktického cvičení “pátrání po pohřešované osobě” v prostoru “SKALKA,” který se nachází mezi Porubou a Vřesinou. Akce sloužila především k ověření součinnosti složek IZS a ověření vydaných souboru typových činností IZS. Cvičení probíhalo pod velením Policie ČR. Všichni členové zúčastněných jednotek SDH byli začleněni do vytvořených pátracích skupin, které kromě příslušníků PČR a členů JSDH tvořili také strážníci Městské policie. Každá skupina měla určen k propátrání přesný úsek, dle mapových podkladů, které byly vytvořeny na místě seřadiště. Na úvod byli všichni seznámení s popisem pohřešovaných. Kromě “pěších” pátral také jízdní oddíl Městské policie se čtyřmi koňmi a jednotka HZS MSK, která měla za úkol propátrat pomocí člunu rybník a okolí. Po propátraní prioritních úseků se všechny skupiny spojily do jedné a postupovaly dál v pátrání v jedné “rojnici.” Těsně před úplným setměním byla pohřešovaná osoba nalezena. Nutno dodat, že cvičení bylo fyzicky náročné, neboť se propátraval terén se značným výškovým převýšením a velmi hustým porostem. Byť bylo všem členům po pár metrech v zásahových oblecích velmi horko, jejich přítomnost na těle všichni ocenili při prolézání prostoru ostružiní, maliní a jiných porostů s trny. I tento “netradiční” druh cvičení přinesl pro naší další činnost nové poznatky.

Odborná příprava Jánské Koupele

4.4. – 6.4.2008 proběhla každoroční třídenní odborná příprava jednotky SDH. I letos jsme vyjeli ke společnému výcviku do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích. Páteční den byl vyčleněn pro běžné organizační záležitosti a společnou poradu jednotky. Sobotní výcvikový den byl zahájen v 8:00 hodin nástupem jednotky a následným rozdělením do tří družstev. Celé dopoledne pak probíhal výcvik s jednotlivými technickými prostředky výbavy vozidel – zvedací vaky, elektrocentrály, žebříky, navijákem atd. Rovněž jsme procvičili základní bojová rozvinutí. Po přestávce na oběd následoval odpolední blok, který byl rozdělen do dvou částí. Teoretické na učebně, kde byly probrány základy zásobování vodou, členové byli seznámeni s novými metodickými listy bojového řádu a došlo také na „odborné“ video ze zásahů a cvičení. Druhá polovina odpolední části byla opět věnována praktickému výcviku. Po večeři následovalo taktické cvičení. Námět – požár střechy nad společenským sálem školy. Hlavním úkolem cvičení však bylo „zapracovat“ člena jednotky do nové funkce velitele družstva, kterou začne v nejbližších týdnech oficiálně vykonávat. Dále pak cvičení sloužilo také k ověření získaných znalostí a dovedností nových členů jednotky, kteří dovršili letos 18 let a přešli z řad dorostu mezi členy JSDH. Od 21:00 hodin pak probíhal již volný ale opět společný program, kdy se probírala nejrůznější témata u grilu… Ale noční chlad s postupem času zaháněl všechny pozvolna do pokojů. Neděle začala opět úderem 8:00 hodiny. Na celé dopoledne byla naplánována praktická část, kdy v té první probíhal výcvik s CAS a dalšími čerpadly, budování přívodního vedení apod. Druhou polovinu dopoledního bloku vyplnila část „chemická,“ kdy probíhal výcvik v oblecích, budování dekontaminačních stanovišť atd., ale také třeba identifikace vzorků různorodých chemikálií a určování jejich PH. Po obědě následovala poslední část zaměřená na nové konspekty odborné přípravy, krátce proběhlo seznámení s taktikou při zásahu na zamrzlé hladině a také oblasti ochrany obyvatelstva. Na úplný závěr pak nemohlo chybět závěrečné zhodnocení celého průběhu odborné přípravy.

Slavnostní předání nové CAS 20 Terrno

7.března jako již bylo avizováno proběhlo tento den slavnostní předání naší nové CASky. Akci hudebně doprovodil od 16:30 hodin orchestr VÍTKOVÁK a v 17:00 už to vypuklo… Nádvoří radnice bylo nejen plné techniky, ale také fotografií s hasičskou tématikou od našeho člena Romana Pecháčka. Nejprve nastoupila naše jednotka a opět za doprovodu VÍTKOVÁKU, který zpříjemňoval chvíle návštěvníkům akce do příchodu starosty obce a dalších vzácných hostů. Za HZS MSK to byl ředitel odboru IZS plk. Ing. Jiří Śindler, ředitel společnosti THT s.r.o. Ing. Stanislav Červený, obchodní ředitel THT s.r.o. Jaroslav Lorenc, radní města Ostravy Milan Veber , místní farář Mgr. Marek Jargus. A slavnostní chvíle mohla začít. Než ale došlo k vlastnímu vítání nového vozidla, předal starosta obce Ing. Břetislav Blažek CSc, plakety třem členům sboru za záchranu života (podrobnosti k okolnostem k tomuto činu píšeme na jiném místě). Následovalo krátké seznámení s historií technického vybavení sboru za jeho 112 letou činností, projevy hostů přivítání vozidla speciální slivovicí pro tuto chvíli a požehnání od pana faráře. Po ukončení oficiální části následoval prohlídka “nového přírůstku” a pro všechny výborný guláš a pivo od KOZLA. A došlo i na dárky. Ten první nám předali kolegové ze SDH Havířov – dokonale a detailně vyrobený dort. Druhý nám věnovali kolegové ze sboru v Šenově – památeční fotku, kdy v našich službách jezdil předchůdce TATRY – DENNIS SABRE. Dar opravdu originální, neboť na takové foto nikdo z našich členů nemyslel. My jsme naopak věnovali všem hostům pamětní plakety na tento den a do THT s.r.o. Polička putoval také sv. Florián s věnováním SDH pro ochranu od všeho zlého.Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás přišli navštívit a podpořit. SDH Vratimov, Bartovice, Václavovice a Pavlu Šostokovi pak navíc za technickou podporu při mini výstavce vozidel TATRA, vydavatelství FIJEPO za pomoc při tvorbě upomínkových předmětů. Příslušníkům HZS MSK Ivo Šamalovi a Mirkovi Twrdému za pomoc při přípravě, ale i vlastním průběhu výroby CAS.

Hasičský ples

8.února proběhl náš hasičský ples. Tradičně do posledního místa zaplněná sokolovna, kapela SKIBLU, bohatá tombola, výborná kuchyně… To vše dávalo předpoklad k vydařené akci. A také se podařilo. Návštěvníci plesu opět nezklamali a vytvořili perfektní atmosféru jak se na hasičský ples patří. Ani letos nechyběl na čepu “Velkopopovický kozel,” který rovněž přispěl cenami do tomboly. V rámci akce “Kozlova plesová sezóna” do které jsme se jako každoročně přihlásili, přijel mezi hosty plesu také “kozel” se spoustou dárků. Zábava byla opravdu výborná a jen těžce se někteří ve čtyři hodiny ráno s plesem loučili. Děkujeme všem účastníkům, zástupcům SDH Havířov, Andělská Hora, Muglinov, Plesná za návštěvu a podporu. Děkujeme také sponzorům za dary do tomboly. A pro všechny přidáváme vzkaz, že letní zábava s hasiči na sokolovně bude 9.srpna 2008. Samozřejmě opět s kapelou SKIBLU

Nová CAS daná na výjezd

5.února byl dán “na výjezd” náš nový vůz CAS 20 TATRA TERRNO. Tomuto dni předcházela intenzívní odborná příprava, zejména strojníků. Vozidlo bylo dále nutno ještě dovybavit všemi potřebnými technickými prostředky, dořešit “konverzi” analogového a digitálního signálu atd. Slavnostní a oficiální předání “do služby” však teprve proběhne začátkem měsíce března.(přesný termín samozřejmě včas uveřejníme). Termín je posunut z důvodu průběhu jiných akcí ať již SDH, nebo obce a také, abychom tuto pro náš sbor zcela výjimečnou akci zorganizovali důstojně a hlavně se všemi lidmi, kteří by u toho měli být. Více fotografií přidáme po tomto slavnostním aktu. Již nyní jsou zváni nejen členové sboru, ale také další naši příznivci.

Rozloučení s Dennisem

13. ledna … a nastal čas rozloučení, ale i radosti. V návaznosti na další okolnosti o kterých se zmíníme někdy později, jsme se v neděli 13.1.2008 rozloučili se zásahovým vozidlem DENNIS SABRE, který měla naše jednotka resp. obec vypůjčený pro zásahovou činnost od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje- územního odboru Ostrava od roku 2004. Zároveň byla ještě zatím neoficiálně představena členům sboru a dalším návštěvníkům nová CAS 20 – TATRA TERNO, kterou s pomocí státní dotace zakoupilo pro naší jednotku SDH město. V pondělí 14.1. odjeli svou poslední jízdu naši strojníci směrem na Centrální hasičskou stanici v Ostravě Zábřehu, kde si vozidlo převzali zpět. DENNIS nám sloužil opravdu víc než dobře po dobu čtyř let s minimální poruchovostí. Chvíle nostalgie ale velmi rychle střídají chvíle radostné a plné očekávání a uvedení do služby nové CAS TATRA TERNO. Během několika dnů Vám nové vozidlo představíme v plné kráse a připíšeme i další zajímavé informace. Chtěli bychom touto cestou poděkovat HZS MSK za vlastní zapůjčku CAS DENNIS a také za velmi dobrou spolupráci při vlastním provozováním techniky.

Ukázka techniky

12. ledna jsme provedli ukázku techniky v rámci slavnostního otevření “ozdravného centra JEŠTĚRKA” v Bartovicích

Funkční zkouška tunelu

10. ledna se jednotka SDH zúčastnila společně s jednotkou HZS a dalšími dobrovolnými sbory jedné z mnoha funkčních zkoušek v dokončovaném tunelu, který je součástí budované dálnice D 47. Jednalo se o zkoušku spojení

Seznámení s objektem

9. ledna se jednotka SDH zúčastnila v rámci odborné přípravy seznámení s objektem “Ozdravného centra JEŠTĚRKA” před uvedením do provozu. Byli jsme seznámeni převážně s technologickým zázemím objektu a jeho bezpečnostními prvky.