Nová CAS daná na výjezd

5.února byl dán “na výjezd” náš nový vůz CAS 20 TATRA TERRNO. Tomuto dni předcházela intenzívní odborná příprava, zejména strojníků. Vozidlo bylo dále nutno ještě dovybavit všemi potřebnými technickými prostředky, dořešit “konverzi” analogového a digitálního signálu atd. Slavnostní a oficiální předání “do služby” však teprve proběhne začátkem měsíce března.(přesný termín samozřejmě včas uveřejníme). Termín je posunut z důvodu průběhu jiných akcí ať již SDH, nebo obce a také, abychom tuto pro náš sbor zcela výjimečnou akci zorganizovali důstojně a hlavně se všemi lidmi, kteří by u toho měli být. Více fotografií přidáme po tomto slavnostním aktu. Již nyní jsou zváni nejen členové sboru, ale také další naši příznivci.

Rozloučení s Dennisem

13. ledna … a nastal čas rozloučení, ale i radosti. V návaznosti na další okolnosti o kterých se zmíníme někdy později, jsme se v neděli 13.1.2008 rozloučili se zásahovým vozidlem DENNIS SABRE, který měla naše jednotka resp. obec vypůjčený pro zásahovou činnost od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje- územního odboru Ostrava od roku 2004. Zároveň byla ještě zatím neoficiálně představena členům sboru a dalším návštěvníkům nová CAS 20 – TATRA TERNO, kterou s pomocí státní dotace zakoupilo pro naší jednotku SDH město. V pondělí 14.1. odjeli svou poslední jízdu naši strojníci směrem na Centrální hasičskou stanici v Ostravě Zábřehu, kde si vozidlo převzali zpět. DENNIS nám sloužil opravdu víc než dobře po dobu čtyř let s minimální poruchovostí. Chvíle nostalgie ale velmi rychle střídají chvíle radostné a plné očekávání a uvedení do služby nové CAS TATRA TERNO. Během několika dnů Vám nové vozidlo představíme v plné kráse a připíšeme i další zajímavé informace. Chtěli bychom touto cestou poděkovat HZS MSK za vlastní zapůjčku CAS DENNIS a také za velmi dobrou spolupráci při vlastním provozováním techniky.

Ukázka techniky

12. ledna jsme provedli ukázku techniky v rámci slavnostního otevření “ozdravného centra JEŠTĚRKA” v Bartovicích

Funkční zkouška tunelu

10. ledna se jednotka SDH zúčastnila společně s jednotkou HZS a dalšími dobrovolnými sbory jedné z mnoha funkčních zkoušek v dokončovaném tunelu, který je součástí budované dálnice D 47. Jednalo se o zkoušku spojení

Seznámení s objektem

9. ledna se jednotka SDH zúčastnila v rámci odborné přípravy seznámení s objektem “Ozdravného centra JEŠTĚRKA” před uvedením do provozu. Byli jsme seznámeni převážně s technologickým zázemím objektu a jeho bezpečnostními prvky.

Poděkování za celoroční práci

24.prosince jak se již stalo tradicí i letos navštívili jednotku SDH ve službě vedoucí představitelé města Ostravy a HZS MSK. V letošním roce nás přišel pozdravit za vedení města Ostravy náměstek primátora Ing. Zdeněk Trejbal a za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náměstek krajského ředitele Ing, Vladimír Vlček a ředitel odboru IZS Ing. Jiří Šindler. Poděkovali za činnost v roce 2007 a popřáli všem členům a celému sboru mnoho úspěchů v roce 2008. V delegaci byl již tradičně zastoupen také ředitel Městské policie Ostrava Ing. Jan Hulva , který poděkoval nejen “svým” strážníkům za celoroční práci. První vánoční svátek pak navštívil sloužící směnu jednotky SDH náměstek primátora Vojtěch Mynář, který rovněž poděkoval za vykonanou práci a předal drobné upomínkové předměty

Pozvánka na VVH

3.12.2006 Dne 9.12.2006 v 16:00 hodin se ve školní jídelně ZŠ Vrchlického 5 bude konat slavnostní výroční valní hromada

Florbal 2007

2. prosince jsme sehráli tradiční “vánoční turnaj” ve floorbale mezi našim sborem a SDH Havířov. Letos poněkud dříve oproti zvyklosti, ale v hektickém posledním měsíci roku prostě není volný termín, který by se blížil k vánocům. Ale úplně mimo to zase nebylo, neboť neděle byla první adventní. A jak to dopadlo??? No opět nešťastně pro domácí kteří prohráli o dva góly s konečným stavem 12:14. Po skončení zápasu proběhlo neodmyslitelné vyhodnocení u tradičního guláše a piva Kozel

Písek na Hranečníku

23. září jsme se opět po roce podíleli na likvidaci protipovodňové hráze, která v době povodní chránila část obyvatel Koblova od rozvodněné řeky Odry. Společně s jednotkami SDH Muglinov, Antošovice a Koblov a za pomocí techniky HZS MSK byly do skladu humanitární pomoci na Hranečníku sváženy pytle s pískem, který bude v příštím období vysoušen a zpět pytlován pro pohotovostní zásobu.

Grilovačka

21.září jsme společně zakončili letní sezonu. Pro členy sboru a pozvané hosty byla připravena “poslední grilovačka.” Pravda, po setmění už byl znát podzimní chlad, ale na dobré náladě to nikomu neubralo. U této příležitosti byl předán do užívání také starší užitkový automobil VW Transportér, který JSDH, resp. obec dostala do výpůjčky od HZS MSK. Vozidlo bude využíváno zejména pro hospodářskou činnost a zajištění běžného chodu jednotky.