Funkční zkouška tunelu

10. ledna se jednotka SDH zúčastnila společně s jednotkou HZS a dalšími dobrovolnými sbory jedné z mnoha funkčních zkoušek v dokončovaném tunelu, který je součástí budované dálnice D 47. Jednalo se o zkoušku spojení

Seznámení s objektem

9. ledna se jednotka SDH zúčastnila v rámci odborné přípravy seznámení s objektem “Ozdravného centra JEŠTĚRKA” před uvedením do provozu. Byli jsme seznámeni převážně s technologickým zázemím objektu a jeho bezpečnostními prvky.

Poděkování za celoroční práci

24.prosince jak se již stalo tradicí i letos navštívili jednotku SDH ve službě vedoucí představitelé města Ostravy a HZS MSK. V letošním roce nás přišel pozdravit za vedení města Ostravy náměstek primátora Ing. Zdeněk Trejbal a za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náměstek krajského ředitele Ing, Vladimír Vlček a ředitel odboru IZS Ing. Jiří Šindler. Poděkovali za činnost v roce 2007 a popřáli všem členům a celému sboru mnoho úspěchů v roce 2008. V delegaci byl již tradičně zastoupen také ředitel Městské policie Ostrava Ing. Jan Hulva , který poděkoval nejen “svým” strážníkům za celoroční práci. První vánoční svátek pak navštívil sloužící směnu jednotky SDH náměstek primátora Vojtěch Mynář, který rovněž poděkoval za vykonanou práci a předal drobné upomínkové předměty

Pozvánka na VVH

3.12.2006 Dne 9.12.2006 v 16:00 hodin se ve školní jídelně ZŠ Vrchlického 5 bude konat slavnostní výroční valní hromada

Florbal 2007

2. prosince jsme sehráli tradiční “vánoční turnaj” ve floorbale mezi našim sborem a SDH Havířov. Letos poněkud dříve oproti zvyklosti, ale v hektickém posledním měsíci roku prostě není volný termín, který by se blížil k vánocům. Ale úplně mimo to zase nebylo, neboť neděle byla první adventní. A jak to dopadlo??? No opět nešťastně pro domácí kteří prohráli o dva góly s konečným stavem 12:14. Po skončení zápasu proběhlo neodmyslitelné vyhodnocení u tradičního guláše a piva Kozel

Písek na Hranečníku

23. září jsme se opět po roce podíleli na likvidaci protipovodňové hráze, která v době povodní chránila část obyvatel Koblova od rozvodněné řeky Odry. Společně s jednotkami SDH Muglinov, Antošovice a Koblov a za pomocí techniky HZS MSK byly do skladu humanitární pomoci na Hranečníku sváženy pytle s pískem, který bude v příštím období vysoušen a zpět pytlován pro pohotovostní zásobu.

Grilovačka

21.září jsme společně zakončili letní sezonu. Pro členy sboru a pozvané hosty byla připravena “poslední grilovačka.” Pravda, po setmění už byl znát podzimní chlad, ale na dobré náladě to nikomu neubralo. U této příležitosti byl předán do užívání také starší užitkový automobil VW Transportér, který JSDH, resp. obec dostala do výpůjčky od HZS MSK. Vozidlo bude využíváno zejména pro hospodářskou činnost a zajištění běžného chodu jednotky.

Den NATO

15. září se naše jednotka SDH podílela na zajištění akce DEN NATO, kdy osádka CAS 32 odjela do Mošnova posílit řady letištních hasičů a další část jednotky sloužila na své základně v plném obsazení z důvodu odjezdu techniky HZS MSK na ukázky

Výcvik ve Vítkovicích

9. září proběhl další společný výcvik jednotky SDH v “Dolní oblasti” Vítkovice a.s. Opět jsme procvičili útoky do poschodí, záchranu osob ze zřícených staveb, trochu “chemie,” záchranu “údržbáře” po zasažení elektrickým proudem a pod.

Pyrocar 2007

8. září se delegace sboru vypravila do Přibyslavi, kde probíhal PYROCAR 2007. Pravda je že naše rozhodnutí zda skutečně odjedeme padlo až v nočních hodinách, neboť od středy 5.9. začalo v našem kraji vydatně a nepřetržitě pršet, což způsobilo opět záplavy. Pravda k takovým jako v roce 1997 naštěstí nedošlo, takže jsme se mohli nakonec na akci vypravit. A nelitovali jsme. PYROCAR 2007 se opravdu poved a byla to opravdová pastva pro oči. Také zde bylo dosti příležitosti na vzájemné konzultace a setkání s přáteli. Škoda, že ani zde nepřálo počasí.