Rozloučení s Dennisem

13. ledna … a nastal čas rozloučení, ale i radosti. V návaznosti na další okolnosti o kterých se zmíníme někdy později, jsme se v neděli 13.1.2008 rozloučili se zásahovým vozidlem DENNIS SABRE, který měla naše jednotka resp. obec vypůjčený pro zásahovou činnost od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje- územního odboru Ostrava od roku 2004. Zároveň byla ještě zatím neoficiálně představena členům sboru a dalším návštěvníkům nová CAS 20 – TATRA TERNO, kterou s pomocí státní dotace zakoupilo pro naší jednotku SDH město. V pondělí 14.1. odjeli svou poslední jízdu naši strojníci směrem na Centrální hasičskou stanici v Ostravě Zábřehu, kde si vozidlo převzali zpět. DENNIS nám sloužil opravdu víc než dobře po dobu čtyř let s minimální poruchovostí. Chvíle nostalgie ale velmi rychle střídají chvíle radostné a plné očekávání a uvedení do služby nové CAS TATRA TERNO. Během několika dnů Vám nové vozidlo představíme v plné kráse a připíšeme i další zajímavé informace. Chtěli bychom touto cestou poděkovat HZS MSK za vlastní zapůjčku CAS DENNIS a také za velmi dobrou spolupráci při vlastním provozováním techniky.

Ukázka techniky

12. ledna jsme provedli ukázku techniky v rámci slavnostního otevření “ozdravného centra JEŠTĚRKA” v Bartovicích

Funkční zkouška tunelu

10. ledna se jednotka SDH zúčastnila společně s jednotkou HZS a dalšími dobrovolnými sbory jedné z mnoha funkčních zkoušek v dokončovaném tunelu, který je součástí budované dálnice D 47. Jednalo se o zkoušku spojení

Seznámení s objektem

9. ledna se jednotka SDH zúčastnila v rámci odborné přípravy seznámení s objektem “Ozdravného centra JEŠTĚRKA” před uvedením do provozu. Byli jsme seznámeni převážně s technologickým zázemím objektu a jeho bezpečnostními prvky.

Poděkování za celoroční práci

24.prosince jak se již stalo tradicí i letos navštívili jednotku SDH ve službě vedoucí představitelé města Ostravy a HZS MSK. V letošním roce nás přišel pozdravit za vedení města Ostravy náměstek primátora Ing. Zdeněk Trejbal a za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náměstek krajského ředitele Ing, Vladimír Vlček a ředitel odboru IZS Ing. Jiří Šindler. Poděkovali za činnost v roce 2007 a popřáli všem členům a celému sboru mnoho úspěchů v roce 2008. V delegaci byl již tradičně zastoupen také ředitel Městské policie Ostrava Ing. Jan Hulva , který poděkoval nejen “svým” strážníkům za celoroční práci. První vánoční svátek pak navštívil sloužící směnu jednotky SDH náměstek primátora Vojtěch Mynář, který rovněž poděkoval za vykonanou práci a předal drobné upomínkové předměty

Pozvánka na VVH

3.12.2006 Dne 9.12.2006 v 16:00 hodin se ve školní jídelně ZŠ Vrchlického 5 bude konat slavnostní výroční valní hromada

Florbal 2007

2. prosince jsme sehráli tradiční “vánoční turnaj” ve floorbale mezi našim sborem a SDH Havířov. Letos poněkud dříve oproti zvyklosti, ale v hektickém posledním měsíci roku prostě není volný termín, který by se blížil k vánocům. Ale úplně mimo to zase nebylo, neboť neděle byla první adventní. A jak to dopadlo??? No opět nešťastně pro domácí kteří prohráli o dva góly s konečným stavem 12:14. Po skončení zápasu proběhlo neodmyslitelné vyhodnocení u tradičního guláše a piva Kozel

Písek na Hranečníku

23. září jsme se opět po roce podíleli na likvidaci protipovodňové hráze, která v době povodní chránila část obyvatel Koblova od rozvodněné řeky Odry. Společně s jednotkami SDH Muglinov, Antošovice a Koblov a za pomocí techniky HZS MSK byly do skladu humanitární pomoci na Hranečníku sváženy pytle s pískem, který bude v příštím období vysoušen a zpět pytlován pro pohotovostní zásobu.

Grilovačka

21.září jsme společně zakončili letní sezonu. Pro členy sboru a pozvané hosty byla připravena “poslední grilovačka.” Pravda, po setmění už byl znát podzimní chlad, ale na dobré náladě to nikomu neubralo. U této příležitosti byl předán do užívání také starší užitkový automobil VW Transportér, který JSDH, resp. obec dostala do výpůjčky od HZS MSK. Vozidlo bude využíváno zejména pro hospodářskou činnost a zajištění běžného chodu jednotky.

Den NATO

15. září se naše jednotka SDH podílela na zajištění akce DEN NATO, kdy osádka CAS 32 odjela do Mošnova posílit řady letištních hasičů a další část jednotky sloužila na své základně v plném obsazení z důvodu odjezdu techniky HZS MSK na ukázky