Exkurze mladých hasičů na stanici HZS Ostrava Fifejdy

Poslední školní den před letními prázdninami se nejmenší hasiči z Radvanic zúčastnili prohlídky profesionální hasičské stanice v Ostravě-Fifejdách. První kroky po stanici vedly k zasedací místnosti, kde se děti dozvěděly spoustu informací o chodu této stanice a celkově také o tom, co obnáší práce profesionála. Následovala prohlídka celé hasičárny, kde byla k vidění například tělocvična, která je určena pro fyzickou přípravu, ložnice, nebo také kuchyň, kde si hasiči sami vaří, jelikož zde tráví 24 hodin denně. Po zhlédnutí vnitřních prostor se děti dostaly do garáží, kde si mohly prohlédnout různé typy hasičských automobilů včetně jejich vybavení a také si některé pomůcky, které se běžně používají při zásazích vyzkoušet. Kromě automobilů zde byly k vidění také motorové čluny, neboť zdejší stanice je předurčenou jednotkou pro práci na vodních plochách. Zajímavou částí exkurze bylo vyhlášení planého poplachu, díky němuž si děti udělaly představu o tom, jak se hasiči svolávají k výjezdu. Závěrem prohlídky si mladí hasiči vyzkoušeli tzv. výcvikový polygon pro nositele dýchací techniky. Exkurzi si všichni náramně užili a doufáme, že nebyla poslední.

Okresní kolo hry Plamen

 V sobotu 18.05.2013 jsme se zúčastnili Okresního kola hry Plamen, které se konalo na hasičské stanici v Ostravě-Martinově. Okresní kolo se skládalo ze 4 disciplín. Děti nejprve plnily štafetu CTIF, následovala štafeta 4×60, dále požární útok CTIF a nakonec klasický požární útok. Na této soutěži se nám moc nedařilo. Naše úspěchy byly obdobné jako počasí, kdy se ostré sluníčko střídalo se zamračenou oblohou a větrem. Za špatné provedení štafety CTIF a za chybně provedený klasický požární útok jsme dostali bohužel diskvalifikaci. Zbylé dvě disciplíny jsme však zvládli bez problémů. Vzhledem k tomu, že jsme na trénování neměli moc času, lze to i tak považovat za úspěch. 

PYROS 2013

V pátek 24.5.2013 se šest členů vypravilo do Brna k návštěvě výstavy PYROS, která probíhala společně s výstavou vojenské techniky IDET. Již předem se proslýchalo, že účast vystavovatelů bude slabá, o čemž jsme se mohli následně přesvědčit. Ale možná proto byl zde větší prostor k diskusím s vystavovateli na nejrůznější téma. Nezanedbatelné bylo také neplánované setkání s dalšími kolegy hasiči napříč republikou. Určitě zajímavou ukázku si připravila firma DEVA ve spolupráci se společností DuPont a sice předvedení testování zásahových obleků na zařízení THERMO-MAN. Rovněž v expozicích firem DRÄGER, THT POLIČKA, PYREX, MIPESA a dalších, jsme získali řadu informací  nejen k nabízeným produktům, ale také třeba názory jednotlivých zástupců firem, nad dalším osudem veletrhu PYROS.  Expozice výstavy IDET, zejména oblast týlového, humanitárního a zdravotnického zajištění byla pro většinu z nás velmi zajímavá. Takže můžeme konstatovat, že jsme cesty do Brna nelitovali.  

FIRECO 2013

Spíše společensky jsme pojali návštěvu veletrhu FIRECO v Trenčíně  3. května 2013. O nízkém, takřka mizivém počtu vystavujících firem jsme věděli totiž předem. I přesto zde bylo k zhlednutí několik zajímavostí. V rámci doprovodného programu jsme se podívali na několik výkonů soutěžních týmů mistrovství SR ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Výcvik HBZS

V sobotu 13.4.2013 a 27.4.2013 byl pro nositele dýchací techniky členů jednotky uspořádán výcvik v dýmnici Hlavní Báňské Záchranné Stanice v Ostravě Radvanicích. Pro všechny členy byla připravena náročná trasa, která vedla přes tři patra. Nejprve museli všichni nositelé zdolat tzv. stoják, který začíná v přízemí dýmnice a končí ve třetím patře. Po zdolání této části museli absolvovat polygon, který je rozprostřen na všechny tři patra a v jednom místě se teplota pohybuje kolem 40°C a viditelnost je téměř nulová. Výcviku se zúčastnilo 20 členů jednotky a výcvik je hodnocen za velmi podařený.

Soustředění mladých hasičů ve Vratimově

 

 

 

 

 

 

Článek a foto ze soustředění zde

Odborná příprava

O víkendu 5.-7.4.2013 proběhla jako každoročně, pravidelná odborná příprava členů jednotky SDH v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Většina se vypravila již v pátek dopoledne, aby po příjezdu a nezbytných organizačních záležitostech, mohla maximálně využít vyhrazený čas. Vzhledem k nové předurčenosti, která se začala v letošním roce u JSDH Moravskoslezského kraje zavádět a sice předurčenost pro zásahy s výskytem nebezpečných látek, bylo páteční odpoledne věnováno teoretické odborné přípravě a úvodu do této problematiky. Po večeři a příjezdu ostatních členů následovala porada jednotky a seznámení s programem dalších dnů. V sobotu po nástupu proběhlo rozdělení do družstev a výcvik po jednotlivých stanovištích, kde byl zároveň výklad k dané problematice. Pokračovalo se také v oblasti nebezpečných látek, tentokrát již prakticky – oblékání do obleků, taktické zásady atd. Praktická část výcviku pokračovala rovněž v odpoledním bloku až do večeře. Neděle byla zahájena prezentací zásahů a v druhé části dopoledne se opět pokračovalo v praktickém výcviku se seskokovou matrací, novými technickými prostředky u JSDH, praktickým výcvikem s navijáky, proudnicemi atd. I když nás ani letos neminula sněhová nadílka, odborná příprava opět jistě přinesla řadu nových poznatků a napomohla k prohloubení a zopakování znalostí členů. Do výcviku s naší jednotkou se zapojili také tři členové JSDH Havířov, dva členové JSDH Vratimov a studenti SOŠ Karviná, oboru strojník PO, kteří u nás po celý školní rok vykonávají praktický výcvik. Celkem se do odborné přípravy zapojilo 40 osob.     

IMZ – likvidace požárů v uzavřených prostorách

V ostravské Dolní oblasti Vítkovic se v sobotu 9.3.2013 uskutečnilo nepovinné instrukčně metodické zaměstnání pro zástupce jednotek sborů dobrovolných hasičů, které pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Tématem výcviku byla likvidace požárů v uzavřených prostorách.

Účastnící byli rozdělení do tří skupin a na třech stanovištích následně cvičili pod vedením instruktorů z řad HZS MSK činnosti a specifika, související s požáry v uzavřených prostorách.

Stanoviště č. 1 bylo zaměřeno na seznámení s typy používaných proudnic, s jejich ovládáním a způsoby hašení pro minimalizaci jevů, jako je flashover, backdraft, nebo rollover, které při požárech bytů a jiných uzavřených prostor představují riziko pro zasahující hasiče.

Na druhém stanovišti, kterým se stal sklep jedné z budov, byli účastníci kurzu seznámeni se zásadami průzkumu, se způsoby záchrany osob a sebezáchrany, to vše za podmínek pohybu v neznámém prostředí.

Třetí stanoviště – uzavřená místnost – pak bylo zaměřeno na praktické způsoby hašení a na ukázku neutrální roviny a teplotních rozdílů.

 

Zabijačka

Ještě v závěru loňského roku padlo rozhodnutí , že si opět uspořádáme vlastní zabijačku. V sobotu 16.února, za ideálního zimního počasí, jsme tedy od myšlenek přešli k činu. Od časných ranních hodin, vlastně už předchozího večera, se začalo připravovat vše potřebné – nakoupit patřičné suroviny, koření,  uvařit kroupy, oloupat cibuli, česnek a to hlavní mít včas ráno k dispozici dostatek vroucí vody. Takže „topiči“ se museli činit už od páté hodiny sobotního rána. Po sedmé hodině už ho  přivezli…. a řezník se mohl dát do práce za vydatné „asistence“ našich pomocníků. Vše šlo velmi organizovaně a hladce. Takže první „chuťovky“ jsme mohli okoštovat ještě před polednem.  Následně  se už plynule pokračovalo ve výrobě klasických produktů pravé zabijačky. A že nás na toho jednoho čuníka bylo více než dost, tak výrobků muselo být také dostatek. Pracovalo se pilně, až do večerních hodin. A na závěr ještě vymíchat polévku do úplného vychladnutí. Ale to už byla doba opravdu pokročilá a tak se s tím méně příjemným – úklidem, pokračovalo v neděli. Požitek z akce byl nejen v „materiální“  rovině, ale hlavně v té kulturní a spolkové. A to byl hlavní důvod, proč se akce konala.  Takže máme výzvu opět pro příští rok.

Novinky mladých hasičů

Nové události v sekci mládeže zobrazíte kliknutím zde