Okresní kolo hry Plamen

 V sobotu 18.05.2013 jsme se zúčastnili Okresního kola hry Plamen, které se konalo na hasičské stanici v Ostravě-Martinově. Okresní kolo se skládalo ze 4 disciplín. Děti nejprve plnily štafetu CTIF, následovala štafeta 4×60, dále požární útok CTIF a nakonec klasický požární útok. Na této soutěži se nám moc nedařilo. Naše úspěchy byly obdobné jako počasí, kdy se ostré sluníčko střídalo se zamračenou oblohou a větrem. Za špatné provedení štafety CTIF a za chybně provedený klasický požární útok jsme dostali bohužel diskvalifikaci. Zbylé dvě disciplíny jsme však zvládli bez problémů. Vzhledem k tomu, že jsme na trénování neměli moc času, lze to i tak považovat za úspěch. 

PYROS 2013

V pátek 24.5.2013 se šest členů vypravilo do Brna k návštěvě výstavy PYROS, která probíhala společně s výstavou vojenské techniky IDET. Již předem se proslýchalo, že účast vystavovatelů bude slabá, o čemž jsme se mohli následně přesvědčit. Ale možná proto byl zde větší prostor k diskusím s vystavovateli na nejrůznější téma. Nezanedbatelné bylo také neplánované setkání s dalšími kolegy hasiči napříč republikou. Určitě zajímavou ukázku si připravila firma DEVA ve spolupráci se společností DuPont a sice předvedení testování zásahových obleků na zařízení THERMO-MAN. Rovněž v expozicích firem DRÄGER, THT POLIČKA, PYREX, MIPESA a dalších, jsme získali řadu informací  nejen k nabízeným produktům, ale také třeba názory jednotlivých zástupců firem, nad dalším osudem veletrhu PYROS.  Expozice výstavy IDET, zejména oblast týlového, humanitárního a zdravotnického zajištění byla pro většinu z nás velmi zajímavá. Takže můžeme konstatovat, že jsme cesty do Brna nelitovali.  

FIRECO 2013

Spíše společensky jsme pojali návštěvu veletrhu FIRECO v Trenčíně  3. května 2013. O nízkém, takřka mizivém počtu vystavujících firem jsme věděli totiž předem. I přesto zde bylo k zhlednutí několik zajímavostí. V rámci doprovodného programu jsme se podívali na několik výkonů soutěžních týmů mistrovství SR ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Výcvik HBZS

V sobotu 13.4.2013 a 27.4.2013 byl pro nositele dýchací techniky členů jednotky uspořádán výcvik v dýmnici Hlavní Báňské Záchranné Stanice v Ostravě Radvanicích. Pro všechny členy byla připravena náročná trasa, která vedla přes tři patra. Nejprve museli všichni nositelé zdolat tzv. stoják, který začíná v přízemí dýmnice a končí ve třetím patře. Po zdolání této části museli absolvovat polygon, který je rozprostřen na všechny tři patra a v jednom místě se teplota pohybuje kolem 40°C a viditelnost je téměř nulová. Výcviku se zúčastnilo 20 členů jednotky a výcvik je hodnocen za velmi podařený.

Soustředění mladých hasičů ve Vratimově

 

 

 

 

 

 

Článek a foto ze soustředění zde

Odborná příprava

O víkendu 5.-7.4.2013 proběhla jako každoročně, pravidelná odborná příprava členů jednotky SDH v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Většina se vypravila již v pátek dopoledne, aby po příjezdu a nezbytných organizačních záležitostech, mohla maximálně využít vyhrazený čas. Vzhledem k nové předurčenosti, která se začala v letošním roce u JSDH Moravskoslezského kraje zavádět a sice předurčenost pro zásahy s výskytem nebezpečných látek, bylo páteční odpoledne věnováno teoretické odborné přípravě a úvodu do této problematiky. Po večeři a příjezdu ostatních členů následovala porada jednotky a seznámení s programem dalších dnů. V sobotu po nástupu proběhlo rozdělení do družstev a výcvik po jednotlivých stanovištích, kde byl zároveň výklad k dané problematice. Pokračovalo se také v oblasti nebezpečných látek, tentokrát již prakticky – oblékání do obleků, taktické zásady atd. Praktická část výcviku pokračovala rovněž v odpoledním bloku až do večeře. Neděle byla zahájena prezentací zásahů a v druhé části dopoledne se opět pokračovalo v praktickém výcviku se seskokovou matrací, novými technickými prostředky u JSDH, praktickým výcvikem s navijáky, proudnicemi atd. I když nás ani letos neminula sněhová nadílka, odborná příprava opět jistě přinesla řadu nových poznatků a napomohla k prohloubení a zopakování znalostí členů. Do výcviku s naší jednotkou se zapojili také tři členové JSDH Havířov, dva členové JSDH Vratimov a studenti SOŠ Karviná, oboru strojník PO, kteří u nás po celý školní rok vykonávají praktický výcvik. Celkem se do odborné přípravy zapojilo 40 osob.     

IMZ – likvidace požárů v uzavřených prostorách

V ostravské Dolní oblasti Vítkovic se v sobotu 9.3.2013 uskutečnilo nepovinné instrukčně metodické zaměstnání pro zástupce jednotek sborů dobrovolných hasičů, které pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Tématem výcviku byla likvidace požárů v uzavřených prostorách.

Účastnící byli rozdělení do tří skupin a na třech stanovištích následně cvičili pod vedením instruktorů z řad HZS MSK činnosti a specifika, související s požáry v uzavřených prostorách.

Stanoviště č. 1 bylo zaměřeno na seznámení s typy používaných proudnic, s jejich ovládáním a způsoby hašení pro minimalizaci jevů, jako je flashover, backdraft, nebo rollover, které při požárech bytů a jiných uzavřených prostor představují riziko pro zasahující hasiče.

Na druhém stanovišti, kterým se stal sklep jedné z budov, byli účastníci kurzu seznámeni se zásadami průzkumu, se způsoby záchrany osob a sebezáchrany, to vše za podmínek pohybu v neznámém prostředí.

Třetí stanoviště – uzavřená místnost – pak bylo zaměřeno na praktické způsoby hašení a na ukázku neutrální roviny a teplotních rozdílů.

 

Zabijačka

Ještě v závěru loňského roku padlo rozhodnutí , že si opět uspořádáme vlastní zabijačku. V sobotu 16.února, za ideálního zimního počasí, jsme tedy od myšlenek přešli k činu. Od časných ranních hodin, vlastně už předchozího večera, se začalo připravovat vše potřebné – nakoupit patřičné suroviny, koření,  uvařit kroupy, oloupat cibuli, česnek a to hlavní mít včas ráno k dispozici dostatek vroucí vody. Takže „topiči“ se museli činit už od páté hodiny sobotního rána. Po sedmé hodině už ho  přivezli…. a řezník se mohl dát do práce za vydatné „asistence“ našich pomocníků. Vše šlo velmi organizovaně a hladce. Takže první „chuťovky“ jsme mohli okoštovat ještě před polednem.  Následně  se už plynule pokračovalo ve výrobě klasických produktů pravé zabijačky. A že nás na toho jednoho čuníka bylo více než dost, tak výrobků muselo být také dostatek. Pracovalo se pilně, až do večerních hodin. A na závěr ještě vymíchat polévku do úplného vychladnutí. Ale to už byla doba opravdu pokročilá a tak se s tím méně příjemným – úklidem, pokračovalo v neděli. Požitek z akce byl nejen v „materiální“  rovině, ale hlavně v té kulturní a spolkové. A to byl hlavní důvod, proč se akce konala.  Takže máme výzvu opět pro příští rok.

Novinky mladých hasičů

Nové události v sekci mládeže zobrazíte kliknutím zde

Ples 2013

V pátek 8.února proběhl tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu zahrála takřka 200 hostům skupina HEC. Opět se nám podařilo díky příspění sponzorů, zajistit bohatou tombolu. Snažili jsme se také nabídnout kvalitní a bohaté občerstvení. A tak se plesalo v dobré náladě až do ranních hodin.