Den bezpečnosti a ekologie ve firmě Caterpillar

Dne 28.9.2013 jsme se zúčastnili dne bezpečnosti a ekologie na který nás pozvala firma Caterpillar a který byl uspořádán pro zaměstnance této firmy a jejich rodinné příslušníky. Pro návštěvníky jsme si připravili několik ukázek. Konkrétně se jednalo o hašení práškovým a sněhovým hasicím přístrojem a správné a nesprávné uhašení hořícího oleje v pánvi. Pro děti byl přichystán doprovodný program ve formě soutěží. Kluci i holky si mohli vyzkoušet rozmotání hadice na cíl a sestřiknutí terče pomocí ruční džberové stříkačky.  Za absolvování těchto disciplín získali sladkou odměnu. Na závěr celého programu byla pro přítomné účastníky připravena ukázka zásahu při dopravní nehodě s vyproštěním zraněné osoby z automobilu. Po této ukázce bylo firemní odpoledne ukončeno.

Radvanické slavnosti 2013

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a příznivce na RADVANICKÉ SLAVNOSTI, které proběhnou 14.září 2013 od 14:00 hodin v areálu místní SOKOLOVNY. Při své návštěvě se zastavte ve stánku U Hasičů, kde na Vás čekají opět speciality z naší polní kuchyně a nejrůznější druhy nápojů, včetně pivních speciálů minipivovaru z Kozlovic.

Povodňový odřad

V neděli 16. června v 17:00 hodin, odjelo na základě žádosti GŘ HZS CŘ6 členů jednotky s vozidly CAS 32 T 815 a DA 12 na výpomoc s likvidací škod po povodni ve Středočeském kraji. Místem určení byla CHS Mělník, kde jsme dorazili v 01:30 hodin. Jednotka byla zařazena do odřadu Moravskoslezského kraje, společně s JSDH Raškovice, Bohumín, Fulnek a příslušníků HZS MSK, kteří byli veliteli jednotlivých skupin. Ještě v noci došlo k rozdělení jednotek a přidělení do jednotlivých sektorů. Naše jednotka byla postupně nasazena v obcích Veltrusy, Křivousy, Dědibaby, Dušníky nad Vltavou a Bukol. Na jednotlivých místech pak  prováděla odklizení zaplaveného materiálů, čerpání vody, asistovala a spolupracovala se ZÚ Hlučín při demolicích objektu, čistila komunikace, spolupracovala při likvidaci uhynulých zvířat, rozvážela humanitární pomoc a zajišťovala další činnost dle požadavku velitelů a orgánů samosprávy obcí. Zpět na základu se vrátila v pátek 21.6.2013 v 17:00 hodin.   

EDURA 2013

Ve čtvrtek 13.června se sedm členů vypravilo na hasičský veletrh EDURA do města KIELCE v Polsku. I když vzdálenost z Radvanic  není  zas až tak velká (250 Km), cestování na výstavu zabere díky dopravní infrastruktuře přes čtyři hodiny… To vždy vyvolá polemiku, jestli pojedeme, nebo ne. Ale letos se jeden člen kolektivu dobrovolně nabídl,  že se role řidiče s radostí ujme (ještě tam nikdy nebyl…). My, co už jsme tuto cestu absolvovali několikrát, jsme ho sice varovali, ale zároveň tiše doufali, že si to nerozmyslí. A tak výprava nakonec vyrazila. Na výstavě byly zastoupeny snad všechny oblasti.  Také zde můžeme konstatovat, že jsme zažili „silnější“ ročníky této výstavy. Ale stále je na co dívat, hlavně v zastoupení zásahových automobilů i drobných technických prostředků.  

Hasičská soutěž

V neděli 10.6.2013 jsme uspořádali  netradiční soutěž v požárním útoku. Jako každoročně byla pro soutěžní družstva připravena trať s překážkou v podobě tunelu, po proběhnutí se museli závodníci  dostrojit opaskem a přilbou a následoval vlastní požární útok na zkrácené délce trati. Účast družstev byla letos sice slabší, ale to určitě neubralo na náladě a chuti k soutěži. Vítězem letošního ročníku v kategorii ženy se stalo družstvo SDH Šilheřovice a v kategorii mužů zvítězilo naše domácí družstvo. Děkujeme všem družstvům za účast.

Exkurze mladých hasičů na stanici HZS Ostrava Fifejdy

Poslední školní den před letními prázdninami se nejmenší hasiči z Radvanic zúčastnili prohlídky profesionální hasičské stanice v Ostravě-Fifejdách. První kroky po stanici vedly k zasedací místnosti, kde se děti dozvěděly spoustu informací o chodu této stanice a celkově také o tom, co obnáší práce profesionála. Následovala prohlídka celé hasičárny, kde byla k vidění například tělocvična, která je určena pro fyzickou přípravu, ložnice, nebo také kuchyň, kde si hasiči sami vaří, jelikož zde tráví 24 hodin denně. Po zhlédnutí vnitřních prostor se děti dostaly do garáží, kde si mohly prohlédnout různé typy hasičských automobilů včetně jejich vybavení a také si některé pomůcky, které se běžně používají při zásazích vyzkoušet. Kromě automobilů zde byly k vidění také motorové čluny, neboť zdejší stanice je předurčenou jednotkou pro práci na vodních plochách. Zajímavou částí exkurze bylo vyhlášení planého poplachu, díky němuž si děti udělaly představu o tom, jak se hasiči svolávají k výjezdu. Závěrem prohlídky si mladí hasiči vyzkoušeli tzv. výcvikový polygon pro nositele dýchací techniky. Exkurzi si všichni náramně užili a doufáme, že nebyla poslední.

Okresní kolo hry Plamen

 V sobotu 18.05.2013 jsme se zúčastnili Okresního kola hry Plamen, které se konalo na hasičské stanici v Ostravě-Martinově. Okresní kolo se skládalo ze 4 disciplín. Děti nejprve plnily štafetu CTIF, následovala štafeta 4×60, dále požární útok CTIF a nakonec klasický požární útok. Na této soutěži se nám moc nedařilo. Naše úspěchy byly obdobné jako počasí, kdy se ostré sluníčko střídalo se zamračenou oblohou a větrem. Za špatné provedení štafety CTIF a za chybně provedený klasický požární útok jsme dostali bohužel diskvalifikaci. Zbylé dvě disciplíny jsme však zvládli bez problémů. Vzhledem k tomu, že jsme na trénování neměli moc času, lze to i tak považovat za úspěch. 

PYROS 2013

V pátek 24.5.2013 se šest členů vypravilo do Brna k návštěvě výstavy PYROS, která probíhala společně s výstavou vojenské techniky IDET. Již předem se proslýchalo, že účast vystavovatelů bude slabá, o čemž jsme se mohli následně přesvědčit. Ale možná proto byl zde větší prostor k diskusím s vystavovateli na nejrůznější téma. Nezanedbatelné bylo také neplánované setkání s dalšími kolegy hasiči napříč republikou. Určitě zajímavou ukázku si připravila firma DEVA ve spolupráci se společností DuPont a sice předvedení testování zásahových obleků na zařízení THERMO-MAN. Rovněž v expozicích firem DRÄGER, THT POLIČKA, PYREX, MIPESA a dalších, jsme získali řadu informací  nejen k nabízeným produktům, ale také třeba názory jednotlivých zástupců firem, nad dalším osudem veletrhu PYROS.  Expozice výstavy IDET, zejména oblast týlového, humanitárního a zdravotnického zajištění byla pro většinu z nás velmi zajímavá. Takže můžeme konstatovat, že jsme cesty do Brna nelitovali.  

FIRECO 2013

Spíše společensky jsme pojali návštěvu veletrhu FIRECO v Trenčíně  3. května 2013. O nízkém, takřka mizivém počtu vystavujících firem jsme věděli totiž předem. I přesto zde bylo k zhlednutí několik zajímavostí. V rámci doprovodného programu jsme se podívali na několik výkonů soutěžních týmů mistrovství SR ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Výcvik HBZS

V sobotu 13.4.2013 a 27.4.2013 byl pro nositele dýchací techniky členů jednotky uspořádán výcvik v dýmnici Hlavní Báňské Záchranné Stanice v Ostravě Radvanicích. Pro všechny členy byla připravena náročná trasa, která vedla přes tři patra. Nejprve museli všichni nositelé zdolat tzv. stoják, který začíná v přízemí dýmnice a končí ve třetím patře. Po zdolání této části museli absolvovat polygon, který je rozprostřen na všechny tři patra a v jednom místě se teplota pohybuje kolem 40°C a viditelnost je téměř nulová. Výcviku se zúčastnilo 20 členů jednotky a výcvik je hodnocen za velmi podařený.