Aktuality

Novinky z naší činnosti

Odborná příprava Jánské Koupele

4.4. – 6.4.2008 proběhla každoroční třídenní odborná příprava jednotky SDH. I letos jsme vyjeli ke společnému výcviku do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích. Páteční den byl vyčleněn pro běžné organizační záležitosti a společnou poradu jednotky. Sobotní výcvikový den byl zahájen v 8:00 hodin nástupem jednotky a následným rozdělením do tří družstev. Celé dopoledne pak probíhal výcvik s jednotlivými technickými prostředky výbavy vozidel – zvedací vaky, elektrocentrály, žebříky, navijákem atd. Rovněž jsme procvičili základní bojová rozvinutí. Po přestávce na oběd následoval odpolední blok, který byl rozdělen do dvou částí. Teoretické na učebně, kde byly probrány základy zásobování vodou, členové byli seznámeni s novými metodickými listy bojového řádu a došlo také na „odborné“ video ze zásahů a cvičení. Druhá polovina odpolední části byla opět věnována praktickému výcviku. Po večeři následovalo taktické cvičení. Námět – požár střechy nad společenským sálem školy. Hlavním úkolem cvičení však bylo „zapracovat“ člena jednotky do nové funkce velitele družstva, kterou začne v nejbližších týdnech oficiálně vykonávat. Dále pak cvičení sloužilo také k ověření získaných znalostí a dovedností nových členů jednotky, kteří dovršili letos 18 let a přešli z řad dorostu mezi členy JSDH. Od 21:00 hodin pak probíhal již volný ale opět společný program, kdy se probírala nejrůznější témata u grilu… Ale noční chlad s postupem času zaháněl všechny pozvolna do pokojů. Neděle začala opět úderem 8:00 hodiny. Na celé dopoledne byla naplánována praktická část, kdy v té první probíhal výcvik s CAS a dalšími čerpadly, budování přívodního vedení apod. Druhou polovinu dopoledního bloku vyplnila část „chemická,“ kdy probíhal výcvik v oblecích, budování dekontaminačních stanovišť atd., ale také třeba identifikace vzorků různorodých chemikálií a určování jejich PH. Po obědě následovala poslední část zaměřená na nové konspekty odborné přípravy, krátce proběhlo seznámení s taktikou při zásahu na zamrzlé hladině a také oblasti ochrany obyvatelstva. Na úplný závěr pak nemohlo chybět závěrečné zhodnocení celého průběhu odborné přípravy.

Slavnostní předání nové CAS 20 Terrno

7.března jako již bylo avizováno proběhlo tento den slavnostní předání naší nové CASky. Akci hudebně doprovodil od 16:30 hodin orchestr VÍTKOVÁK a v 17:00 už to vypuklo… Nádvoří radnice bylo nejen plné techniky, ale také fotografií s hasičskou tématikou od našeho člena Romana Pecháčka. Nejprve nastoupila naše jednotka a opět za doprovodu VÍTKOVÁKU, který zpříjemňoval chvíle návštěvníkům akce do příchodu starosty obce a dalších vzácných hostů. Za HZS MSK to byl ředitel odboru IZS plk. Ing. Jiří Śindler, ředitel společnosti THT s.r.o. Ing. Stanislav Červený, obchodní ředitel THT s.r.o. Jaroslav Lorenc, radní města Ostravy Milan Veber , místní farář Mgr. Marek Jargus. A slavnostní chvíle mohla začít. Než ale došlo k vlastnímu vítání nového vozidla, předal starosta obce Ing. Břetislav Blažek CSc, plakety třem členům sboru za záchranu života (podrobnosti k okolnostem k tomuto činu píšeme na jiném místě). Následovalo krátké seznámení s historií technického vybavení sboru za jeho 112 letou činností, projevy hostů přivítání vozidla speciální slivovicí pro tuto chvíli a požehnání od pana faráře. Po ukončení oficiální části následoval prohlídka “nového přírůstku” a pro všechny výborný guláš a pivo od KOZLA. A došlo i na dárky. Ten první nám předali kolegové ze SDH Havířov – dokonale a detailně vyrobený dort. Druhý nám věnovali kolegové ze sboru v Šenově – památeční fotku, kdy v našich službách jezdil předchůdce TATRY – DENNIS SABRE. Dar opravdu originální, neboť na takové foto nikdo z našich členů nemyslel. My jsme naopak věnovali všem hostům pamětní plakety na tento den a do THT s.r.o. Polička putoval také sv. Florián s věnováním SDH pro ochranu od všeho zlého.Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás přišli navštívit a podpořit. SDH Vratimov, Bartovice, Václavovice a Pavlu Šostokovi pak navíc za technickou podporu při mini výstavce vozidel TATRA, vydavatelství FIJEPO za pomoc při tvorbě upomínkových předmětů. Příslušníkům HZS MSK Ivo Šamalovi a Mirkovi Twrdému za pomoc při přípravě, ale i vlastním průběhu výroby CAS.

Hasičský ples

8.února proběhl náš hasičský ples. Tradičně do posledního místa zaplněná sokolovna, kapela SKIBLU, bohatá tombola, výborná kuchyně… To vše dávalo předpoklad k vydařené akci. A také se podařilo. Návštěvníci plesu opět nezklamali a vytvořili perfektní atmosféru jak se na hasičský ples patří. Ani letos nechyběl na čepu “Velkopopovický kozel,” který rovněž přispěl cenami do tomboly. V rámci akce “Kozlova plesová sezóna” do které jsme se jako každoročně přihlásili, přijel mezi hosty plesu také “kozel” se spoustou dárků. Zábava byla opravdu výborná a jen těžce se někteří ve čtyři hodiny ráno s plesem loučili. Děkujeme všem účastníkům, zástupcům SDH Havířov, Andělská Hora, Muglinov, Plesná za návštěvu a podporu. Děkujeme také sponzorům za dary do tomboly. A pro všechny přidáváme vzkaz, že letní zábava s hasiči na sokolovně bude 9.srpna 2008. Samozřejmě opět s kapelou SKIBLU

Nová CAS daná na výjezd

5.února byl dán “na výjezd” náš nový vůz CAS 20 TATRA TERRNO. Tomuto dni předcházela intenzívní odborná příprava, zejména strojníků. Vozidlo bylo dále nutno ještě dovybavit všemi potřebnými technickými prostředky, dořešit “konverzi” analogového a digitálního signálu atd. Slavnostní a oficiální předání “do služby” však teprve proběhne začátkem měsíce března.(přesný termín samozřejmě včas uveřejníme). Termín je posunut z důvodu průběhu jiných akcí ať již SDH, nebo obce a také, abychom tuto pro náš sbor zcela výjimečnou akci zorganizovali důstojně a hlavně se všemi lidmi, kteří by u toho měli být. Více fotografií přidáme po tomto slavnostním aktu. Již nyní jsou zváni nejen členové sboru, ale také další naši příznivci.

Rozloučení s Dennisem

13. ledna … a nastal čas rozloučení, ale i radosti. V návaznosti na další okolnosti o kterých se zmíníme někdy později, jsme se v neděli 13.1.2008 rozloučili se zásahovým vozidlem DENNIS SABRE, který měla naše jednotka resp. obec vypůjčený pro zásahovou činnost od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje- územního odboru Ostrava od roku 2004. Zároveň byla ještě zatím neoficiálně představena členům sboru a dalším návštěvníkům nová CAS 20 – TATRA TERNO, kterou s pomocí státní dotace zakoupilo pro naší jednotku SDH město. V pondělí 14.1. odjeli svou poslední jízdu naši strojníci směrem na Centrální hasičskou stanici v Ostravě Zábřehu, kde si vozidlo převzali zpět. DENNIS nám sloužil opravdu víc než dobře po dobu čtyř let s minimální poruchovostí. Chvíle nostalgie ale velmi rychle střídají chvíle radostné a plné očekávání a uvedení do služby nové CAS TATRA TERNO. Během několika dnů Vám nové vozidlo představíme v plné kráse a připíšeme i další zajímavé informace. Chtěli bychom touto cestou poděkovat HZS MSK za vlastní zapůjčku CAS DENNIS a také za velmi dobrou spolupráci při vlastním provozováním techniky.

Ukázka techniky

12. ledna jsme provedli ukázku techniky v rámci slavnostního otevření “ozdravného centra JEŠTĚRKA” v Bartovicích

Funkční zkouška tunelu

10. ledna se jednotka SDH zúčastnila společně s jednotkou HZS a dalšími dobrovolnými sbory jedné z mnoha funkčních zkoušek v dokončovaném tunelu, který je součástí budované dálnice D 47. Jednalo se o zkoušku spojení

Seznámení s objektem

9. ledna se jednotka SDH zúčastnila v rámci odborné přípravy seznámení s objektem “Ozdravného centra JEŠTĚRKA” před uvedením do provozu. Byli jsme seznámeni převážně s technologickým zázemím objektu a jeho bezpečnostními prvky.

Poděkování za celoroční práci

24.prosince jak se již stalo tradicí i letos navštívili jednotku SDH ve službě vedoucí představitelé města Ostravy a HZS MSK. V letošním roce nás přišel pozdravit za vedení města Ostravy náměstek primátora Ing. Zdeněk Trejbal a za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje náměstek krajského ředitele Ing, Vladimír Vlček a ředitel odboru IZS Ing. Jiří Šindler. Poděkovali za činnost v roce 2007 a popřáli všem členům a celému sboru mnoho úspěchů v roce 2008. V delegaci byl již tradičně zastoupen také ředitel Městské policie Ostrava Ing. Jan Hulva , který poděkoval nejen “svým” strážníkům za celoroční práci. První vánoční svátek pak navštívil sloužící směnu jednotky SDH náměstek primátora Vojtěch Mynář, který rovněž poděkoval za vykonanou práci a předal drobné upomínkové předměty

Pozvánka na VVH

3.12.2006 Dne 9.12.2006 v 16:00 hodin se ve školní jídelně ZŠ Vrchlického 5 bude konat slavnostní výroční valní hromada