b1438-0000_3_1Ve čtvrtek 18.dubna 2019 proběhne slavnostní otevření přístavby hasičské zbrojnice v Radvanicích. Ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice připravujeme doprovodný kulturní program pro děti i dospělé. Bližší informace a časový průběh budeme dále upřesňovat. Již teď vás zveme k návštěvě.