Archiv pro Leden, 2019

Zásah č. 11

19. 1. 2019  POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno
Info:  Unimobuňka

Zásah č. 10

19. 1. 2019  POŽÁR – VÝŠKOVÉ  BUDOVY


Adresa: Ostrava Marianské Hory
Technika: CAS 20 Terrno, CAS 32 T 815
Info:  střecha domu

Zásah č. 9

18.1. 2019 DOPRAVNÍ NEHODA – VYPROŠŤENÍ OSOB


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno
Info:  osobní vozidlo do sloupu

Zásah č. 8

18.1. 2019 DOPRAVNÍ NEHODA – UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno
Info:  autobus se zvěří

Zásah č. 7

17.1. 2019 DOPRAVNÍ NEHODA – UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno
Info:  osobní vozidlo do sloupu

Zásah č. 6

17. 1. 2019 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRAŇENÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno, AZ 30 Camiva
Info: strom na drátech el. vedení

Podpora Moravskoslezského kraje

Sbor dobrovolných hasičů Radvanice, realizoval v roce 2018 projekt „Technické zabezpečení
vzdělávání členů SDH a mládeže.“ Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou
80.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši 113.000, -Kč. Rozdíl mezi dotací a celkovými
náklady hradil sbor dobrovolných hasičů ze svých vlastních zdrojů. Cílem projektu bylo pořízení
technického zařízení a vybavení pro vzdělávání členů sboru dobrovolných hasičů a mládeže. Projekt
byl rozdělen do dvou částí. První byla realizace pořízení přenosové, datové a audiovizuální techniky.
V druhé části se jednalo o pořízení velkoprostorového stanu a nezbytného mobiliáře pro preventivně
výchovnou činnost mládeže, seniory a další, zejména vzdělávací akce, které organizuje sbor
dobrovolných hasičů mimo hasičskou zbrojnici na žádost městského obvodu, školských zařízení,
domovů seniorů a dalších organizací. Finanční podpora Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byla výrazným přínosem pro zajištění podpory vzdělávání členů,
mládeže a preventivně výchovou činnost širší veřejnosti.

Zásah č. 5

14. 1. 2019 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRAŇENÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 32 T 815
Info: strom přes komunikaci

Zásah č. 4

14. 1. 2019 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRAŇENÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU


Adresa: Ostrava Radvanice
Technika: CAS 20 Terrno
Info: strom přes komunikaci

Zásah č. 3

14.1.2019  POŽÁR – PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY SKLADY


Adresa: Slezská Ostrava
Technika: CAS 20 TERRNO
Info:  signalizace EPS